27 август 2013

Тридневното радиоактивно йонизиране на въздуха в София от кобалт-60 не било радиация, отговарят от АЯР


     


    Вчера в Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” се получи отговор от Агенцията за ядрено регулиране по повод заявление по ЗДОИ за повече информация във връзка с инцидента от 06.08.2013 г. с гамаоблъчвател за радиологично йонизиращо облъчване на храни в Националния център по радиобиология и радиационна защита, намиращ се в двора на Военно-медицинска академия в София, когато медиите съобщиха за изтичане на радиация. Отговорът е подписан от председателя на АЯР Лъчезар Костов.

     След като се признава за инцидента като просвет в оловната защита на гамаоблъчвателна уредба в НЦРРЗ, с последвалото тридневно “пролъчване” и повишаване на гама-фона в помещението на уредбата, в някои съседни помещения и в малък участък от външната страна на сградата, от АЯР заявяват:
     По време на въпросното събитие не е имало никакво изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда. В гамаоблъчвателна уредба НИГУ-7 се използват закрити източници, съдържащи радионуклид кобалт-60, който излъчва гама-лъчи, но не отделя газообразни радиоактивни продукти (частици, аерозоли). Тези източници са капсуловани и херметизирани в обвивки от неръждавееща стомана, което изключва възможността за разпространение в околната среда на съдържащите се в тях радионуклиди.
     Закритите кобалтови източници ... са капсуловани в метални тръби(допълнителна физическа бариера) и са монтирани вътре в оловния защитен контейнер. При събитието на 06.08.2013 г. по никакъв начин не е засегната и не е повлияно на целостта на стоманените обвивки на източниците, което елиминира напълно възможността за разпространение на радиоактивни вещества(‘изтичане’ на кобалт-60) в околната среда.
     Вашите въпроси по повод на събитието от 06.08.2013 г. относно “изтичане на радиация”, “изпускане на радиоактивни частици в атмосферата”, “радиационно замърсяване на населението от Софийско поле и България, както и в трансграничен аспект”(цитати от Вашето заявление), са неоснователни, както и изразената от Вас тревога, че е имало “тридневно замърсяване с радиоактивни частици в центъра на София”.”

     От Асоциацията “Анна Политковская” коментира инженер-математик Петър Пенчев: - Информативно за нас е признанието на АЯР, че оловният защитен контейнер е бил спукан, но тъй като понятие “малка радиация” няма, а в писмото се признава  налично “пролъчване”, което означава безконтролно изтичане на радиация чрез гама-лъчи през пукнатината, ‘нежно’ наречена от председателя просвет, в иначе ефективната оловна защитна обвивка когато не е спукана, можем да считаме, че случилата се радиация е призната от АЯР за цели три дни. Ние не сме питали и не сме очаквали, че радиоактивният елемент кобалт-60 е излязъл извън металните му обвивки, което обяснява АЯР в отговора на нашето питане.  Защото признатото “пролъчване” не е нищо друго освен факт, че фотоните от радиоактивните гама-лъчи(най-мощно е тяхното действие спрямо другите - алфа и бета лъчи) безпрепятствено са преминали през двете метални обвивки и са извършили йонизиране на околния въздух - частиците и аерозолите в този въздух са станали радиоактивни. Ние питахме за изтеклата безконтролно радиация от радиоактивни частици, като очаквахме АЯР да съобщи данни точно за тези частици от въздуха, станали неконтролирани преносители на радиация. Куриозно звучи, но само ако около сградата на НЦРРЗ имаше не въздух, а 100 % вакуум в целия двор на Военно-медицинска академия, то единствено в такъв случай не би имало радиационно йонизиране и разпространение на радиация. Невероятно е АЯР  да не се сещат колко малко въздух е попаднал на техните датчици за мерене на радио-фона и в цялост този радиоактивен въздух е витаел не само в приземния слой на София, а е ‘летял’ незнайно до къде и е носел с невидимите си частици риск за нищо неподозиращите граждани... Това първо шикалкавене, за нас като ‘проходяк’ на новия шеф на Националния ядрен регулатор, ни кара да сме нащрек особено след неговия отказ от миналата седмица да говори с представители на гражданската Българска антиядрена коалиция с обяснението, че с критици на ядрения разпад на атома той не разговаря.
25 август 2013

Бойко Борисов отново в Прокуратурата за 'Мишо Бирата' - по разпореждане на Инспектората на Висшия съдебен съвет


Предоставяме цялото  
Становище на инспектор Албена Костова от Инспектората на Висшия съдебен състав за възобновяване във Върховна касационна прокуратура на разследването по сигнала относно вероятна престъпна дейност на Бойко Методиев Борисов и Георги Седефчов Първанов във връзка със случая, добил публичност като „Мишо Бирата”.
Делото по сигнала на бившия председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност в 40-то НС Минчо Спасов, който още на 17.07.2012 г. е сезирал Главния прокурор да започне проверка, е било 'смачкано' в Софийска Градска прокуратура и от Апелативна прокуратура-София.

Ще види ли истината г-н Сотир Цацаров, дори с цената да жертва номиниралия го за поста Бойко Борисов, заедно с прикриващите го прокурори Тасков, Илиева и Поповска, или ще изгуби завинаги професионалната си чест и лично достойнство? -  пита екс-шефът на Комисията по вътрешен ред и сигурност в 40. Народно събрание.Източник: http://www.ndsv.bg/images/content/6088/otgovor%20inspektorat%20vss.pdf

24 август 2013

Защо МААЕ мълчи за ужасната радиация от Фукушима, която смъртоносно пълзи във водите по цял свят!

Да благодарим на ядрения дисидент Георги Котев за неговата доблест да публикува подобни материали в защита на човешкото здраве, въпреки че той лично е оставен сам на улицата в София, столица от Европейския съюз!

http://gikotev.blog.bg/drugi/2013/08/24/mejdunarodnata-agenciia-po-atomno-e-avane-maae-se-izhodi-smy.1142403


През седмицата световните информационни агенции буквално трещяха от съобщения за критично влошаващата се ситуация, довела до ново, в много големи количества, изтичане на радиоактивна вода от авариралата АЕЦ „Фукушима-Диичи”, в Тихия океан. По този повод МААЕ излиза с повече от лаконично и нищо незначещо съобщение (21/08/2013):
МААЕ днес направи следното изявление относно положението в АЕЦ Fukushima Daiichi:

"МААЕ е наясно с медийните съобщения, че ядреният регулатор на Япония (
NRA) възнамерява да направи рейтинг на изтичане на радиоактивни вода в АЕЦ Fukushima Daiichi - TEPCO на ниво 3 па международната скала International Nuclear Event Scale (INES).

"Японските власти продължават да предоставят на Агенцията информация за ситуацията в централата и експертите от агенцията следят ситуацията отблизо.

"МААЕ разглежда този въпрос сериозно и остава в готовност за оказване на помощ при поискване."
Съобщението го няма и никога не е било на титулната интернет страница на агенцията, а е забито буквално на 348-ми коловоз:
 

Вие намирате ли някаква полезна и познавателна за самите вас информация в съобщението на МААЕ? Количества на течовете, степента на радиоактивното им замърсяване, механизмът на изтичане, съвети за справяне, други подобни? Ъ? Не? Четете внимателно! МААЕ получава от японските власти информация, НО не за да я споделя с вас, а за я крие от вас. И още: "МААЕ разглежда този въпрос сериозно и остава в готовност за оказване на помощ (на ТЕПКО) при поискване (да продължава да прикрива следите на престъплението си)."
Сега по-ясно ли ви стана? Винаги е така! Вижте шапката на интернет страницата на МААЕ:
 

Виждате ли? Атоми за мир! (Така се нарича речта на президента на САЩ Д. Айзенхауер пред ООН от декември 1953-та, в която излага „идеята си” за създаването на МААЕ, но това е друга история, която ще ви разкажа друг път.) Е, та за мир де, да не е за война? Радиоактивната вода от контейнерите на АЕЦ „Фукушима” съвсем мирно си се спускат до подпочвените води, а после още по-мирно си се вливат в Тихия океан. Кое тук не му е мирното? Някакви възражения?
Как да оценим интереса на световната общественост към новината за задълбочаващата се ядрена криза в Япония? Навярно па броя на прочитанията на съответния материал, в съответната медия, НО повечето от тях не публикуват този показател. За това нека се обърнем към резервния показател – броя на споделянията на съобщенията в световните социални мрежи.
Можем да направим много дълъг списък и преглед, но за ваше удобство ще се огранича със само две световни медии, а всеки от вас би могъл да продължи да търси и сравнява.
 

 
Както сигурно забелязвате, само две медии, само два материала и над 40 000 споделяния в световните социални мрежи. За сравнение можем да видим и бройката на споделянията на официалното съобщение на МААЕ в същите мрежи?
 
77 пъти!!! Впечатляващо! Не ли? Как да ни й вЕрва човек на тази агенция?
Съобщенията на останалите медии съдържат отговори или поне се опитват да отговорят на повечето въпроси, на които е длъжна да дава отговор МААЕ. Количества на течовете, степен на замърсяване, механизъм на проблема, варианти за решаване. Съдържат видео материали, данни, схеми и диаграми.

При МААЕ няма нищо подобно! И винаги е било и ще бъде така! Защото световната ядрена мафия ви обича и се грижи за вас!
Два дни след съобщението за покачване нивото на риска японският клон на ядрената мафия проплака за международна помощ. Вече опоскаха джобовете на японските жертви с над 30 милиарда евро, но явно това не им е достатъчно, та искат и други страни и народи да им плащат, за това че ще бъдат заразени, облъчени, а може би и убити? Така действа ядрената мафия навсякъде по света. Никаква милост! До последния жител на земята!

21 август 2013

Далаверата за 1 млрд. от износ на ток била малка?


 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”  
носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 08-21/21.08.2013 г.

Чрез Софийска градска прокуратура
(на Ваш № 5181/2013 от 15.08.2013 г.)
До    Апелативна прокуратура София

Копие: До Върховна касационна прокуратура
            (на Ваш № 6237/2013, V ж от 16.05.2013 г.)

Ж А Л Б А
Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

 Срещу: Постановление от 13.08.2013 г. на Софийска градска прокуратура за отказ от образуване на наказателно производство за износ на ток за 1 милиард лева за сметка на джоба и срещу здравето на българските граждани

     Уважаеми господа,
     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” получи постановление от 13.08.2013 г. на Софийска градска прокуратура за отказ от образуване на наказателно производство и тъй като не сме доволни, го обжалваме поради следното.
     В постановлението по нашия сигнал от 24.04.2013 http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2013/04/1.html са разгледани документи за договорите и анексите към тях, като са посочени и подробно количествата на изнесения ток по месеци, но липсват данни за преглед на документите за заплащане в НЕК на същия ток, или за реципрочен внос на равномощностен ток, затова настояваме за назначаване на допълнителна проверка по следните факти и обстоятелства:
 Евгения Харитонова - екс-президент на фирмата-износител, като заместник-министър на икономиката и енергетиката, и впоследствие председател на ДКЕВР, в кабинета на ГЕРБ 


1. Да се прегледат счетоводните документи в “НЕК” ЕАД за посочените изнесени количества ток относно заприходяването на същите.

2. Да се прегледат счетоводните документи в “НЕК” ЕАД за посочените изнесени количества ток относно заплащането на същите.
 3. В случай, че изнесените количества ток са договорирани срещу реципрочен обратен внос на равномощностни количества, да се прегледат документите в “НЕК” ЕАД и се направи  рекапитулация за изпълнението на договорите относно реализацията на количествата ток от посочения подробно в постановлението износ спрямо получения в “НЕК” ЕАД внос.

19 август 2013

Да се оттървем от високите сметки за ток и да запазим здравето си
Единствените губещи от това ще бъдат монополните електроразпределителни предприятия.
Ще отпадне скритото субсидиране на силно замърсяващите ядрени и въглищни централи, което в момента се прави чрез надбавките в сметките за ток, чрез данъците и средствата за здравеопазване.За около 9000 лева на почти всяка сграда може да бъде инсталирана покривна фотоволтаична система  и да бъде решен проблемът с плащането на високи сметки за ток. Инсталация с капацитет от 3 до 5 киловата е напълно достатъчна за покриване на енергийните нужди на едно домакинство. Свързана към мрежата или снабдена с акумулатор, системата ще осигурява денонощен приток на безплатна електроенергия, произведена от слънцето. Инвестицията в такава система се изплаща за около 10 години, и след това произведената от слънцето енергия може да се продава на преференциални цени и да се генерира порядъчен доход. Животът на соларните модули е поне 25 години и затова вложението във фотоволтаична система може да е  много по-атрактивно и доходоносно от банков влог, например.Цената

За последните осем години соларната технология е поевтиняла повече от шест пъти. Това се дължи на широкото разпространение и динамичното подобрение на производителността на фотоволтаичните клетки. Тази тенденция се запазва, а изкопаемите горива постоянно повишават цената си. Съвсем скоро токът от слънце ще бъде по-евтин от тока от конвенционални източници. Веднъж инсталирана, фотоволтаичната система започва да генерира приход веднага.Как да започнем

В момента основната пречка пред подобна инвестицията са тежките и дълги бюрократични процедури за инсталиране на фотоволтаични системи за битови и стопански нужди. Българската фотоволтаична асоциация многократно е алармирала институциите за необходимостта от облекчения. Когато административният режим стане достъпен, ще бъдат създадени нови десетки хиляди работни места, които да не са концентрирани само в столицата или големите градове. Масовата възобновяема технология спомага за облагородяване на отдалечени райони и по-малки населени места, чрез създаване на заетост в малки и средни предприятия - гръбнака на всяка икономика. Единствените губещи от това ще бъдат монополните електроразпределителни предприятия. Превръщането на потребителите в производители на ток ще обезсмисля ролята на ЕРП-тата и все повече ще свива техния пазарен дял. Те от години блокират регулаторните промени, които биха позволили на гражданите и малките фирми сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници.

   

Бюрокрация

В момента тече публична консултация за новата наредба за присъединяване на нови производствени мощности към електропреносната мрежа. БФА и другите асоциации на производители на екологична енергия се опитват да премахнат ненужните процедури по узаконяване на нови ВЕИ производства за битови нужди. Надяваме се със старта на есенния политически сезон институциите да осъзнаят необходимостта от навременни действия в тази насока. Бизнесът и гражданите са готови за промяната.Останалите параметри

Централите почти не се нуждаят от поддръжка и това прави необходимите средства за експлоатация много близки до нула. Регулярно почистване на панелите е достатъчно, за да получаваме оптимално количество електроенергия. Те се почистват по същия начин, по който се почистват прозорците в дома ни. Фотоволтаичната система не причинява шум или други замърсявания, няма вредни за хората излъчвания, а при износването на панелите (след най-малко 25 години), те се рециклират и заменят с нови. Мит е, че фотоволтаиката изисква прекалено много място. Изчисленията сочат, че ако Европа покрие 100% от енергийните си нужди със слънчева енергия, соларните панели за тази цел ще заемат едва 0,7% от нейната територия. За България данните са в пъти по-добри - ако реализираме потенциала за разпространение на фотоволтаиката, ще е нужно да заемем с модули едва 0,015% от площта на страната. За да се осигури електричество за едно домакинство е нужна инсталация с площ около 20-30 квадратни метра.Когато потребителите станат производители

Когато масово започнат да се инсталират фотоволтаични системи за битови нужди и голяма част от потребителите започнат сами да произвеждат необходимата енергия, пазарът на електроенергия ще се демонополизира и така той сам ще се регулира. Ще отпадне скритото субсидиране на силно замърсяващите ядрени и въглищни централи, което в момента се прави чрез надбавките в сметките за ток, чрез данъците и средствата за здравеопазване. Използването на слънцето и другите възобновяеми източници ще ни освободи от вноса на изкопаеми горива. Соларният ток е екологичен и не замърсява околната среда с парникови газове и други вредни частици.

**************
Източник: БФА

08 август 2013

Трети ден радиационно замърсяване в центъра на СофияАсоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 08-08/08.08.2013

До Лъчезар Костов
Председател на Агенцията за ядрено регулиране

ЗАЯВЛЕНИЕ
по Закона за достъп до обществената информация
Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”


     Уважаеми господин Костов,

     Заявявам искане за получаване на хартиен носител по Закона за достъп до обществена информация, Закона за опазване на околната среда и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(Конвенция от Орхус), на следната информация във връзка с ядрения инцидент с неконтролирано изтичане на радиация в атмосферата от Националния център по радиобиология и радиационна защита(НЦРРЗ), разположен в центъра на гр. София в двора на Медицинска академия, започнал на 06.08.2013 г.:
 Мария Низанска от Агенцията по ядрена безопасност - "Свободен народ"-online

1. Данни от измерванията, дали основание на Марина Низанска от Агенцията по ядрено регулиране(АЯР) да твърди един ден по-късно пред Българската национална телевизия, че “в момента няма изтичане на радиация, пострадали и не съществува опасност за населението” -  http://bnt.bg/bg/news/view/106065/njama_iztichane_na_radiacija_v_sofija .
2. Данни не за радиационния фон, само за което съобщава М. Низанска по БНТ - а за вида и количеството радиационни частици, разпространили се в атмосферата, в това число и  в приземния слой на въздуха за пряко вдишване от населението. Искаме да акцентираме, че опасният риск за здравето на хората при това радиационно замърсяване продължава и днес за трети ден до успешно отстраняване на аварията, според интервюто от снощи на Марина Низанска от Националния ядрен регулатор - АЯР.
3. Какво е направено за своевременното уведомяване и предпазване от радиационното замърсяване на населението от Софийското поле и цяла България, както и в трансграничен аспект относно съседните държави и Международната агенция за атомна енергия, съгласно изискванията за ядрена безопасност, за това тридневно замърсяване с радиационни частици в центъра на София.
     Очаквам да получа Вашия отговор в 14-дневния законов срок, начиная от днес.


С уважение,
Инженер-математик Петър Пенчев
            Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”