26 април 2013

Днес евродепутат Владимир Уручев подаде оставка от два борда в българската енергетика /обновена, 13.06.2013 - отговор на М. Шулц/

 Отговор на Председателя на ЕП Мартин Шулц - 10.06.2013

Вл. Уручев сам подаде оставките си от бордовете в българската енергетика, една седмица след заявлението до председателя на Европарламента Мартин Шулц от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” 
 носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 04-18-2/18.04.2013


До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент
 

Заявление

oт Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Решение на българската Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, касаещо депутат в Европейския парламент г-н Владимир Уручев
 

Уважаеми господин Шулц,
Бих искал да Ви помоля да отговорите дали съгласно европейските критерии, евродепутатите са “публични длъжности” и трябва ли да попадат в кръга на отговорност за конфликт на интереси.

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - България, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, от 2008 г. търси истината около някои събития в българската ядрена централа АЕЦ “Козлодуй”.

В тази връзка сме озадачени от Решение № 196 от 19.03.2013 г. на Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, касаещо депутат в Европейския парламент г-н Владимир Уручев http://www.cpaci.bg/images/reshenia/196.pdf, в което се твърди, че евродепутатите не са “публични длъжности” и не попадат в кръга на едноименния български закон.
Приложение: Решение № 196 от 19.03.2013 г. на Комисията УПКИ

                                                                                                                   
                                                                 С уважение:
                                                                                               Петър Пенчев
                                                  член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово
                                                                                         “Анна Политковская”

 

24 април 2013

Далавера с 1 милиард лева в българската енергетика за сметка на джоба и срещу здравето на българските граждани


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”  
носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 04-24/24.04.2013

До Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България

До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент

До José Manuel Barroso
Председател на Европейската комисия

 

С И Г Н А Л
от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Далавера с 1 милиард лева в българската енергетика за сметка на джоба и срещу здравето на българските граждани
 
Уважаеми господин Цацаров,
Уважаеми господин Шулц,
Уважаеми господин Барозу,
 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - България, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, би искала да привлече Вашето внимание върху крупна далавера за над 1 милиард лева, платена от българските граждани като потребители на електроенергия, носеща и голям риск за човешкото здраве. Паричната стойност на тази далавера бе съобщена в телевизионния ефир от разследване на журналистката Диляна Грозданова на 21.04.2013 г. http://tv7.bg/jega/Video/9718358 

Заради построените излишни енергийни мощности на територията на България, в името на корупционния лозунг на всички управляващи партии “България-енергиен център на Балканите”, се налага износ на свръхизлишъка от произведената електрическа енергия при безхаберното условие, че количеството, което изнесем, нямало да ни се плаща, а след това трябвало да ни бъде върнато обратно в същото количество.

Този износ се осъществява от съмнително българо-гръцко дружество с основна дейност търговия с електрическа енергия, което е регистрирано в Гърция с 50% собственост на българската държавна Национална електрическа компания(НЕК) и президент български заместник-министър на икономиката и енергетиката, като последен на този пост е Евгения Харитонова – днешен председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР) в България. Другите 50% от това дружество са собственост на гръцкия гражданин Димитриос Копелузос, за когото заплатеният ток от българските граждани се явява безплатен за над 1 млрд. лева.

За времето на управлението на кабинета на Бойко Борисов са изнесени милиони мегаватчаса електрическа енергия към Македония, Сърбия, Гърция, Турция и Румъния, като според данните на Електронергийния системен оператор(ЕСО), обаче България е получила 12 пъти по-малко електроенергия обратно, при което ограбването на българските граждани е за над един милиард лева. При това опасните отпадъци от електропроизводството не се изнасят заедно с тока, а остават за съхранение и погребване на територията на страната ни.
 
Асоциацията на свободното слово "Анна Политковская" настоява при проверката на изнесените факти, българската прокуратура да възложи събирането на доказателствата не на представители от българското енергийно лоби, а на независими външни  екперти от европейските държави, членки на Европейския съюз.

Във връзка с този случай на енергийната мафия, отново настояваме Европейските Парламент и Комисия да препоръчат преразглеждане на енергийната стратегия на България в посока на устойчивото развитие в името на живота и здравето на бъдните поколения на човека, за да се спре построяването на нови и удължаването експлоатацията на старите невъзобновяеми енергийни източници – всичките замърсяващи природата:
- с радиоактивни отпадъци от ядрените блокове в АЕЦ “Козлодуй” и
- с канцерогенните фини прахови частици от многобройните въглищни топлоелектрически централи.

Българските граждани не заслужават проклятието от енергийната политическа олигархия, която алчно заграбва печалбите от износа на чиста електрическа енергия и оставя на хората не само незаконни плащания на откраднатия ток, но и на хиляди поколения на човека опасните рискове от генерираните отпадъци при това производство.

 
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Снежинка Цветанова – инженер, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Петър Стаматов – редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Елена Кръстева – преводач, Асен Йорданов – разследващ журналист и създател на "Биволъ", Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия

18 април 2013

Ще реформира ли Министър Асен Василев енергетиката ?Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 04-18/18.04.2013

До г-н Асен Василев
Министър на икономиката, енергетиката и туризма


ЗАЯВЛЕНИЕ

oт Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

 
     Уважаеми господин Василев,

     На основание Закона за достъп до обществената информация, бях заявил до министър Трайчо Трайков да получа копие на електронен или хартиен носител от следната информация:

1. Писмо на  МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, визирано в приложеното към настоящето заявление писмо-отговор  до мен изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. на Министерския съвет.
2.   Копие от всички документи, станали основание за становището и твърденията в исканото по горната точка от мен писмо на МИЕТ, подписано от директора на дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”, визирано в писмо-отговор  до мен изх. № 533/03 от 20.01.2011 г. по описа на Министерския съвет, за да стане видно от тези документи как са били изхарчени повече от два милиона лева от държавния бюджет през последните две години, за международни експертизи, анализи на независими експерти, командировки и перманентно ангажиране на експерти на МИЕТ и АЯР с отговори към компетентните институции на ЕК и МААЕ и към различни неправителствени организации, във връзка с изнесените в публичното пространство на 10.07.2008 г. скандални данни от ядрения физик със 17-годишна работа в АЕЦ “Козлодуй” Георги Котев, относно регистрирани от него сериозни аномалии при подмяната на ядреното гориво в 5 и 6 блокове на единствената ядрена електроцентрала у нас, които стоят неопровергани и до днес от единствено компетентния за България по ядрената безопасност - Националният ядрен регулатор  Агенцията по ядрено регулиране.

     Бих искал да Ви уведомя, че след отказа на МИЕТ да получа исканата информация, заведох дело в съда срещу този отказ, което спечелих и на двете съдебни инстанции, като с Решение 5374 от 17.04.2013 г. Върховният административен съд потвърди Решение 1832 от 03.04.2012 г. на Административен съд София-град, при което решението на ВАС е окончателно.

     Уважаеми господин Василев,

     Бих искал да Ви помоля да разсекретите документите на МИЕТ, които съм поискал и да ги предадете на утрешното, 19.04.2013 г., поредно заседание на Обществения съвет по енергетика – на г-н Георги Котев, член на същия Обществен съвет.

     Декларирам с настоящето си писмено заявление, че УПЪЛНОМОЩАВАМ г-н Георги Котев ДА ПОЛУЧИ от мое име всички поискани документи, заявени с мое Заявление по ЗДОИ с Изх. № 11-15/15.11.2011 по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.


     Позволете да заявя пред Вас очакването и вярата на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, че Вие като Министър ще можете да допринесете за реформирането на енергетиката в България.

                                                                                                                                                                                      С уважение:
                                                                                                Петър Пенчев
                                                  член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово
                                                                                         “Анна Политковская”


************
Приложение: 1. Писмо изх. № 11-15/15.11.2011 г. по описа на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

                        2. Решение 1832/03.04.2012 г. на АС София-град.
                        3. Решение № 5374/17.04.2013 г. на ВАС.

15 април 2013

68 години стигат! Народът не може след ранната пролет на 2013-та вече да бъде излъган

http://faktor.bg/mnenia/intervyu/8175-petar-penchev-prokuraturata-prikriva-uchastieto-na-borisov-v-narkotrafik.html

Интервю на Стойко Стоянов

Вместо да бъдат съдени, номенклатурчици обикалят на бял кон и ни обещават светло бъдеще

'Лицата' на протестите трескаво се оглеждаха как и с коя партия да станат депутати

От най-високо политическо ниво смачкаха прокурор, готов да прати в съда кражба на 90 млн. евро

Петър Пенчев работи в Софтуерна къща. Като син на николапетковист, хвърлен за 6 години по комунистическите концлагери, чувства завещанието на баща си да бъде свободен гражданин и след 1989 г. завежда съдебни дела за екологични безобразия в България, а от 2004 г. излиза и на улицата. Протестира срещу горенето на ракетите СС-23, радиоактивните отпадъци в с. Смоляновци и гр. Вълчедръм, балирането и горенето на софийския боклук в циментовите заводи,  разширяването на хранилището за радиоактивните отпадъци в с. Нови хан край столицата, замърсяванията на Софийското поле от Кремиковци, заболеваемостта на децата от Гълъбово, незаконната подмяна на ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй”,  плана “Рила-буфер”, боклука от Австрия в завода с. Бели извор и др. В съда продължава делата срещу нов ядрен реактор в ЖК “Младост”- София и национално хранилище от приповърхностен тип за радиоактивни отпадъци.
Въпреки активните си граждански позиции Петър Пенчев отказва всички предложения  за кариера от политически централи, защото не иска да бъде по никакъв начин участник в разграбването на държавата. 

- Г-н Пенчев, покрай Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и НД„Екогласност” сте един от неспирно протестиращите граждани през последните 10 години, как си обяснявате появата на новите „лидери” на улицата – изпълниха ли си мисията, оправдаха ли очакванията?
- Протестите от края на зимата 2013 бяха по своя зародиш нещо ново за България, на мен ми приличаха на онзи ентусиазъм, който бе обхванал гражданите след падането на Тодор Живков. Имаше ведри лица с надежда и много усмивки по лицата на всички хора на улиците. За съжаление обаче разочарованието този път дойде много скоропостижно. Както след дворцовия преврат от ноември 1989 г. и сега синдромът на активната “номенклатура” се появи още в първите дни на протестите. Стана така, че хората, носещи на рамото си мегафоните или качили се на камион с доста богато озвучително обурудване, бяха излъчени като “лица” на недоволството – но не от множеството, а от медиите. Тези господа не даваха микрофона на обикновения човек, а единствено на няколко повтарящи се свои приближени. По този начин не се получи дискусията, от която бяхме лишени 45+23 години на партийната плутокрация.
- Имате  ли подозрения, че лицата, които някои медии упорито налагаха, са имали и  задкулисна мисия, от къде се дърпаха конците?
- За мен доказателство за успешното наместване отново на кукловодите от изминалите пагубни години за България и нейното изоставане с десетилетия спрямо “белите” държави е фактът, че всички – без изключение, “лица на протестите” трескаво се оглеждаха как и с коя партия да тръгнат за депутатство. Те не искаха да чуят най-силния вик от улицата в столицата пред Парламента, Министерския съвет, Президенството, Съдебната палата: “Всички вън!”. Аз виждах в очите на многобройното гражданство копнеж за истинска промяна – най-после адекватно гражданско представителство да замени партийното. Защото нито Батман-и, нито Командир-и, нито какви ли не нагли с лъжите си партийни вождове и техните послушковци, чакащи да се облажат от държавната баница с държавни служби, успяха за 23 години да изведат България по-близко до нивото на държавите с утвърдени демокрации.
- Защо не се появиха истински водачи, имате ли усещане, че сякаш нацията е интелектуално и духовно скопена – лош материал, както казва Борисов?
- В никакъв случай не приемам да слушам мутренски приказки. Те са атрибут на мафията, принадлежност към която има същият господин с миналото си, за което съществуват сериозни документи. Аз виждам точно обратното – както всеки народ, така и българският, има в себе си достолепни граждани. Лошото е, че богатият партийно-олигархичен модел на управление е купил значима част от високо образованите българи и чрез богатоплатеното медийно облъчване ги нарича “интелектуалци”. У нас “телевизорът” е най-важният за масовия зрител и който се показва там, е най-истинският и на него се вярва пред избирателните урни. А такива говорители от екрана не могат да бъдат свободни граждани, защото те са се потопили в един мръсен, от морална гледна точка, поток от всякакви фондации и така наречени неправителствени организации, в които, чрез писане на никому-ненужни проекти и издаване на хвърчащи диплянки и доклади, най-легално се усвояват милиони пари. За жалост, обаче, това не се съзира ясно и от Европа.
- След изборите ще се случи ли промяната на системата, както искаха гневните граждани?
- Ще се повторя, но с тези избори не може да се случи промяна на статуквото. Стотиците хилядите гневни граждани по улиците, които бяха поддържани от милиони хора, останалите вкъщи, искаха тези, които ни наложиха това дередже на държавата, да бъдат подведени под углавна отговорост. А сега какво виждаме преди изборите - същите партийни номенклатурчици са яхнали по един “бял кон” и шетат из страната, и обещават светло бъдеще. Тук аз обвинявам президента Плевнелиев, който побърза да ускори идването на нови избори, за да услужи на известните на цялото общество политически кукловоди, с една единствена цел - да не може гражданското общество да се наложи с исканията си за промяна на изборния модел. Защо не и за прилагане на исландския модел за изработване на нова конституция само от граждани – без участието на каквито и да са партии, зависими от вождове и олигарси.
- Очаквате ли след изборите нечестни съюзи в името на статуквото и личните интереси, какви са вариантите?
- Не искам да коментирам очевадното. Тук само ще определя и служебния кабинет на Плевнелиев като продължаване на гербаджийското управление със задкулисната поддръжка на компрометираните вече партии, които са готови за “кокала” да се съюзят и с дявола. Не мога да премълча възмущението, което предизвика  служебният премиер Райков, като нарече досиетата “чалга на прехода”. Той сам се разкри като верен син на баща си – доказан мръсен агент от най-висок ранг в КГБ и ДС, изложил България още в миналия век в Париж. Чудно ми е как се е осмелил Марин Райков да отиде посланик точно пак там, в една от най-старите демокрации – Франция. Не питам и кой го е изпратил, защото е ясно че кадрите на ДС дърпат конците до днес.
- Години наред много от вашите прояви и акции бяха табу за официалните медии, сега се наблюдава едно леко отваряне и проветряване. До кога ще продължи тази съмнителна гласност, защо политиците и медийният слугинаж са в симбиоза?
- Стара истина е, че парите са всесилни. Неслучайно в Уикилийкс и Биволъ бяха публикувани доклади на посланиците на САЩ в София – те са написали отговорът на Вашия въпрос, а той е известен на свободните граждани. Не само Бойко Борисов е чисто и просто медиен продукт, но и всички известни на публиката политици без медиите щяха да бъдат невзрачни, защото единици са тези, които са правели преди депутатството си нещо в защита на обществения интерес. Медиите и по-специално националната и другите телевизии, могат и магаре да направят министър-председател, камо ли депутат.
- Сега всеки говори срещу Бойко Борисов и ГЕРБ, но вие с Атанас Чобанов методично от 4 години се опитвате да докажете пред различни институции криминалното му минало и обвързаности със сенчести структури – до къде стигнаха сигналите в прокуратурата и ЕК?
- Бързам да кажа, че нямаше да излагаме пред цяла Европа България като управлявана от човек с тъмно минало, меко казано, ако българската прокуратура не ни беше отговорила, че не може да събира обяснения за наркотрафика през Турция до Европа. Ние, като свободни граждани с информация по въпроса, не можем, поради собствената ни съвест, да си позволим да мълчим за това “колко души е изгорил живи” всеки наркотрафикант, още повече, когато става въпрос за босовете на това преследвано с най-голямата строгост на закона по целия свят, престъпление срещу здравето на хората. В подкрепа на нашата убеденост за участието на “Генерала” – “Големия брат”, в канала Турция-България-Германия, дойде писменият документ от Баварското следствие от 13.10.2004 г. И понеже е логичен въпросът - как сме получили достъпа до този оригинален документ, само ще ви съобщя, че документът се намира и днес в архива на Софийски градски съд по дело, гледано от Георги Колев, днес председател на Върховния административен съд. До къде сме стигнали със сигнала – до Комисията по петиции в Европарламента. 
- Как си обяснявате факта, че сякаш на голяма част от обществото темата за миналото на Борисов им е безинтересна, къде е проблемът?
- Знаете ли, така беше и с досиетата. Когато 13 понеделници бяхме на улични протести, на площад “Независимост” в София под прозорците на Президенството, с искане за моралната оставка на Г. Първанов, заради доказаното му агентурно минало в ДС като агент “Гоце”, тогавашният премиер Сергей Станишев заяви недоволно в медиите: “Кой нормален човек у нас се интересува от досиетата?”. Но всички видяхме, че палачинката се обърна – тия дни гражданите в Обществения съвет към МИЕТ недвусмислено предявиха искане за напускането на последния новоразкрит агент в ДС - зам.-министър на енергетиката Божан Стоянов. Така ще стане, убеден съм, и с Борисов като участник в мафията.
- А промени ли се самият Борисов след това народно отрицание, демитологизиран ли е образът му, ще бъде ли вече толкова самоуверен и циничен?
- Тук бих си позволил цитирането на народната поговорка: “Вълкът козината си мени, ала нрава – не”. Нима който и да е човек може да забрави какви ги е вършил и колко ли хора са постарадали със здравето си от неговите наркотици. А нашият народ е мъдър, стига да се отърси от лъжливите му внушения на продажните медии – доказаха го най-масовите протести през февруари. Особено след разкритията на Биволъ за “Буда” като обект на разследване от службите, разбира се преди медиите да го направят герой, който гонел бандитите.
- През 2006 г. вие пръв подадохте сигнал в прокуратурата за кражбата на 90 млн. евро от износ на електроенергия, реализиран от близки да властта лица, въпреки, че сега Яне Янев си прави актив и биография от вашите действия. До къде стигна възобновеното дело, наясно ли сте, кой е оказвал натиск върху трима  от прокурорите, за да смачкат делото? 
- Яне Янев има наглостта даже да ме заплаши със съд, когато на протестите огласих тази му наглост да си приписва днес мои няколкогодишни действия за търсене на истината за износа на чист ток от мафията, при оставяне на радиоактивните отпадъци на АЕЦ “Козлодуй” от това производство, за тежест на бъдните над 3 000 поколения в България. Иначе очаквам Главният прокурор да не се изметне, както с Роман Василев последните дни и да оневини зам.-главния прокурор и другите трима прокурори, които са изпълнили поръчка за скриване на откраднатите милиони от енергийната мафия. Аз видях натиска, оказан от най-високо политическо ниво – на следващия ден след съобщението за готовия за внасяне в съда обвинителен акт, ДСБ публично заявиха, че трябвало към този акт да се присъедини и разследването за цената на въглищата в Източно-маришкия басейн. А след три дни сам премиерът Бойко Борисов отиде на място в Стара Загора и оттам даде подобни указания към Прокуратурата. Елементарен е въпросът: Къде са въглищата, къде е износът на ток без проведени търгове?
- Продължавате да посещавате хората в палатковия лагер до парламента, какви лица останаха там, сякаш никой не ги забелязва, какво искат и на какво се надяват тези хора?
- С голямо внимание разговарях отново онзи ден с моите нови приятели от Палатковия лагер до Народното събрание в София и се радвам, че са заредени с такъв чист и честен ентусиазъм. На медиите и на всички софиянци бих препоръчал да отидат в градинката зад паметника на Будителя и се запознаят с автентичните борци за истинска промяна на блатясалото политическо статукво – двама от тях са Живко и Драго. Те, като участници във всичките протести 2013 г., преди две седмици обединено са се разграничили от медийното “лице” на протестите Янаки Ганчев-човекът с мегафона, защото последният е тръгнал на присламчване към разни партии, само и само да стане депутат. От Палатковия лагер “Орлов мост” искат бъдещ Парламент с мнозинство от необременени с участие в прехода депутати. И аз затова ще ги поддържам, доколкото мога.
- Предусещате ли идването на нови граждански бунтове след изборите?
- Че ще има продължаване на негодуванието на гражданите, за мен е сигурно, защото лъжите в торба не стоят. И народът не може след ранната пролет на 2013-та вече да бъде излъган. 68 години стигат! Само се учудвам защо европейските партийци не виждат по-далеч от пъпа си, когато тия дни цял файтон шефове от ЕНП бяха дошли да подкрепят своя висш съпартиец и партията му, от които чакат единствено да им понапълни партийната група с евродепутати.

04 април 2013

Прокуратурата безсилна при признат екогеноцид над гр. Гълъбово – постановление от 28.03.2013 г. на ОП-Стара Загора


Изх. № 04-04/04.04.2013
 
До г-н Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България

( на № 10285 / 2007 г. по описа на ВКП )
 

Ж А Л Б А

от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност”


     Уважаеми господин Цацаров,
    
     Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” искат да привлекат Вашето внимание върху един жизнено важен въпрос, касаещ системно и дългогодишно увреждане здравето на значително голяма група хора от България. По този сигнал Прокуратурата бе назначила предварително производство и след като НД “Екогласност” обжалва двете Постановления с отказ за образуване на досъдебно производство - на Окръжна прокуратура–Стара Загора от 03.12.2007 г. и на Апелативна прокуратура–Пловдив от 14.01.2008 г., Върховна касационна прокуратура се разпореди на 22.02.2008 г. за образуване на наказателно производство.
     За най-голямо съжаление, сега получихме постановление от 28.03.2013 г. от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора, Дичо Атанасов, в което се отчита неприложимост на чл. 282, ал. 1 от НК по образуваното наказателно производство, а трябвало същото да бъде по Раздел III. Престъпления против народното здраве и против околната среда, чл. чл. 352, ал. 1 и 353, ал. 2 от НК.

     Това досъдебно производство бе започнато след тревожния сигнал - зов за помощ от 01.04.2007 г., на Национално движение „Екогласност” до Жозе Мануел Барозу - Председател на Европейската комисия и до Борис Велчев - Главен прокурор на Република България, под надслов България – енергиен център на Балканите или геноцид над българското население”. В своя сигнал гражданската организация се обяви против искането на Правителството на България за увеличена квота на вредните емисии от въглероден диоксид, защото се премълчава истината за неотменимо съпровождащия при тези парникови газове отделянето и на опасните за човешкото здраве серен диоксид и фини прахови частици, които тровят системно и дългогодишно населението на района около градовете Стара Загора и Гълъбово. В сигнала се цитираха публикации в централния печат от м. март 2007 г.: “По данни от Системата за ранно предупреждение, източници на замърсяването в Старазагорско са емисиите от производствените мощности на „Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, „Енел Оперейшънс България" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово и ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД с. Ковачево, община Раднево. Община Гълъбово е печално известна в цяла България с постоянните обгазявания, заболяванията на населението и аномалиите, с които се раждат децата там. Проблемите на дихателната система са запазена марка за хората в града. Спонтанните аборти са чести, а всяко шесто момче се ражда с един тестис”.
     На 22.05.2008 г. НД “Екогласност” огласиха доклад - анализ, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г. Учените са категорични, че “Установената статистически значимо по-висока честота на респираторните, бронхо-белодробните и алергичните заболявания при децата от ранна и предучилищна възраст в Гълъбово, Раднево и Казанлък, в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в тези общини и е следствие на дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух, които потенцират здравния риск сред детското население, като те препоръчват: “необратимо и продължаващо намаляване на емисиите на замърсителите на околната среда в региона.
          
     Необяснимо за еколозите от Национално движение „Екогласност” и за правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, е безсилието и липсата на воля от управляващите власти в България да се защити здравето на хората, при установените факти още на 31.05.2011 г. от заместник-окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора: “От заключението на експертизата е видно, че са налице съществени превишения на пределно-допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на територията, обслужвана от РИОСВ – Стара Загора. Установена е връзка между повишеното съдържание на серен диоксид в приземния атмосферен въздух и емисиите на вредни вещества от трите ТЕЦ, но изводите на експертите не са категорични. Абсолютно същото безсилие се цитира повторно и в постановление от 28.03.2013 г. от същия заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Стара Загора.
     Позволяваме си да привлечем Вашето внимание върху неспазването на хармонизираното с евродирективите действащо българско законодателство. Ние, като граждански организации, ПИТАМЕ: - Кой правоохранителен орган трябва да установи закононарушението, че съгласно чл. 78, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, когато за повече от осем часа се превишават НДЕ(нормите за допустими емисии), фирмите трябва незабавно да прекъснат работата на инсталациите ? Също така операторите на тези инсталации заедно с Районната инспекция по околна среда и води – гр. Стара Загора, нарушават дългогодишно и чл. 78, ал. 2 от същата Наредба – в рамките на една календарна година общата продължителност на периодите на експлоатация, при които е налице превишаване на установените норми, не може да превишава 120 часа, независимо от броя на регистрираните превишения на нормите за допустими емисии (т.е. аварии и инциденти).

     Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” задават въпрос – дали тази неспособност на МВР да назове престъпниците срещу здравето на хората не е свързана с разкритото преди две години богато спонсорство на МВР от фирми, разследвани за престъпления, в това число и от самия политически олигарх Христо Ковачки с неговата замърсяваща фирма “Брикел” ЕАД – гр. Гълъбово, на която Министерският съвет й даваше неоправдани бонуси за продължаване на замърсяването на околната среда и увреждането здравето на населението, даже лобираше пред Европейската комисия за отсрочки в сроковете за сероочистващи инсталации.
    
     Вярваме сте информиран, г-н Цацаров, че през м. януари 2013 г. се стигна до решението на Европейската комисия да привлече България пред Съда на европейските общности в Люксембург, за неизпълнението на Директивата за спиране на замърсяванията на въздуха с опасните фини прахови частици, които могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Но за жалост санкциите от Люксембург ще бъдат плащани от държавния бюджет, а не от олигарсите-замърсители.

     Уважаеми господин Цацаров,
     НАСТОЯВАМЕ за Вашата лична спешна намеса.     Приложение: Доклад/резюме/, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък