31 юли 2019

Румънски и български активисти искат спиране на строителството на Хранилището за радиоактивни отпадъци край Дунав

   OT:  Български и румънски граждани и НПО

   ДО:
Министър-председателите, Министрите на външните работи, Министрите на финансите, Министрите на околната среда,
на държавите-донори
в Програма с парите на европейските данъкоплатци:
Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария, Обединеното Кралство и Европейската Комисия

   ДО: Председателят на Европейския парламент
   ДО: Председателят на Европейската комисия
   ДО: Комисията по петициите към Европейския парламент
   ДО: Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
   ДО: Г-жа Лаура Кьовеши


ОТНОСНО: Сериозни проблеми с радиологичната безопасност на проекта за Национално хранилище за погребване на ниско- и средно- активни радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ „Козлодуй”

Писмо за оплакване до всички страни-донори в Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”  и Националното хранилище за  погребване на радиоактивни отпадъци под надзора
на Европейската банка за възстановяване и развитие

   
Уважаеми министър-председатели,
Уважаеми министри на външните работи, финансите и екологията,
Уважаеми председатели на Европейския парламент и Европейската комисия,
Уважаема г-жо Лаура Кьовеши

Миналата седмица в Крайова български и румънски граждани, експерти и представители на НПО се срещнаха и обсъдиха сериозни проблеми с радиологичната безопасност, свързани с Националното хранилище за съхраняване/вместо погребване на радиоактивни отпадъци на площадката  на АЕЦ „Козлодуй“, която в момента се изгражда. 
70% от проекта за Националното хранилище за ниско и средно активни кратко- и дългоживущи РАО, се финансира от страни-донори и се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие. Страните-донори са Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, с администрирането на  Европейската комисия.
Обсъдихме нерешени стари и нови въпроси, свързани с избора на площадката, строителството и радиологичната безопасност, като 

разгледахме документи и факти от обжалването на първия и втория доклад за ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда) пред Върховния административен съд в България. Първият доклад за ОВОС беше напълно отхвърлен от съда и изграждането бе спряно, а делото по обжалване на втория доклад за ОВОС на хранилището продължава до днес пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Площадката “Радиана” е до българската АЕЦ "Козлодуй", на четири километра от река Дунав, до държавната граница с Румъния. Работата по изграждането на хранилището ОБАЧЕ започна със съдебно решение за предварително изпълнение?!, въпреки нарушенията на румънските процедури за обществени обсъждания съгласно Конвенцията от Еспоо и въпреки многократно изразеното отрицателно българско и румънско обществено мнение на местните граждани срещу проекта (95% против от гласувалите на местния референдум в Козлодуй и 15 300 протестни подписи, събрани в Крайова).
Силно тревожните проблеми започват от самото местоположение на площадката до река Дунав, върху плитките подземни води и над пясъчни почви, продължават през избора на типа на хранилището и стигат до видовете радиоактивни отпадъци, които ще бъдат складирани на повърхността там, вместо погребани за вечни времена дълбоко под земята - най-гарантиращият начин за спасяване на хиляди поколения от грижите за радиоактивността.  


Десет са дългоживущите радионуклиди, някои от които имат продължителност на радиоактивност преди намаляването й наполовина – от няколкостотин хиляди и дори няколко десетки милиона години. Един от най-новите проблеми с повтарящи се доказателства, е свързан с нивото на подземните води в близост до дъното на площадката, което е абсолютно неприемливо за всяко хранилище за радиоактивни отпадъци за вечни времена.

С парите на европейските данъкоплатци, вие предопределяте това място – площадката “Радиана”, до държавната граница и брега на Дунав, само на 5 метра над сегашните подземни води и при тенденцията за изместване коритото на река Дунав на юг към площадката, когато е известно, че наличието на вода в хранилището пренася смърт в замърсените подземни води.

  Искаме също така да привлечем вашето внимание върху факта, че на площадка “Радиана” е  невъзможно погребване на радиоактивните отпадъци дълбоко под земята, поради  хидрогеоложките условия там, а само на повърхността, което противоречи на препоръките  на  МААЕ-Виена - заради запазването на опасна за човешкото здраве и околната среда радиоактивност, повтаряме, в продължение на хиляди и милиони години на повече от една трета дългоживущи радионуклиди от посочения инвентар за погребване от АЕЦ "Козлодуй".

Също така ви информираме, че вашето финансиране е предназначено не само за РАО от  затворените 1-4 блока на АЕЦ „Козлодуй“, както някои експерти ви заблуждават, но на тази площадка, предварително заявено от вас че е само за РАО от 1-4 блокове, на неподходящо място и върху неустойчива повърхност, но вашето финансиране ще отиде за заплащане на изграждането на цялата инфраструктура за хранилището, защото ще се добавят огромни нови количества РАО от блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, както и от планираните нови два ядрени блока в АЕЦ „Белене” и нов блок 7 в АЕЦ „Козлодуй”. Радиоактивните отпадъци от всички тези мощности са включени в оценките за това хранилище в настоящия доклад за ОВОС.


Като законни представители на засегнатата общественост, в съответствие с Конвенциите на ООН от Орхус и Еспоо,

ИСКАМЕ вие да се обезпокоите от заключението, направено от независимите автори на Втория доклад за ОВОС на площадката „Радиана“: „Дългоживущите радионуклиди ще се появят с радиация в биосферата след няколкостотин години“,
което е категорична предпоставка да спрете финансирането с парите на европейските данъкоплатци на напълно неподходящата площадка “Радиана” и да продължите финансирането, след като се избере друг обект, който да е далеч от река Дунав и да е с подходяща геоложка структура за дълбоко погребване, както препоръчва МААЕ – Виена за дългоживущи радиоактивни отпадъци. Тази нова площадка може да бъде избрана от десетките препоръчани в доклади на Геологическия институт на Българската академия на науките, както и от британски и френски авторитети, които участваха в доклад на Програма ФАР.

Призоваваме ви да предприемете действия за спиране на финансирането.
Молим, отговорете възможно най-скоро!


Списък на български и румънски граждани и НПО:

  от Румъния:

Asociația Civică pentru Viata, ACpV, Craiova
Председател проф. Луминита Симойу

  (ACpV участва в граждански акции в Крайова, Румъния, и събраха 15 300 подписа за референдум срещу радиоактивното хранилище „Радиана“, 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“ удължаване на срока за експлоатация на блокове 5 и 6 – противозаконно, неспазвайки Конвенцията от Еспоо)

Pro Democratia Club Craiova
 Президент Карла Стоица, Марсел Радуц Селище - експерт по комуникация

C.R.O.N.O
 Президент Лучиан Зулеану

Синдикат „Университетска солидарност“, Университет Крайова Президент Мугурел Попеску

Анда Симон 

Специалист по комуникация


от България:

Национално движение „Екогласност“
Заместник-председател инженер-математик Петър Пенчев

Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”
Член на Обществения съвет инженер-математик Петър Пенчев

Фондация за околна среда и земеделие
Президент Албена Симеонова,
член на Изпълнителния борд на Nuclear Transparancy Watch

Политическа партия "Зелено движение" (Български Зелени)
Съпредседател Борислав Сандов, квалифициран експерт в Nuclear Transparency Watch

Д-р Петър Кърджилов
, експерт по комуникация при рискове и кризи,
член на Съюза на учените в България,
квалифициран експерт в Nuclear Transparency Watch

***************

За контакти:

Д-р Петър Кърджилов, PhD:    +359886473288, e-mail: p.kardzhilov@gmail.com

 инженер-математик Петър Пенчев: +359887525032, e-mail

14 юли 2019

Честит Национален Празник на Франция, 14-ти Юли!


Човекът - вместо Дрон, за страх на терористите... това го може Велика Франция, днес!Да, това е френска уникална разработка, която се въвежда в реално действие. Летящият командос може да се издига до 2000 метра височина, и се движи със скорост 220 км/ч. Отделно, изолирането на шума е впечатляващо до степен  на приземяване - безшумно, каца в къщата на терориста докато .... 🙂 


Честит Национален Празник, 14. юли, на Старата Демокрация, била пример за нашите бащи, излезли в Опозиция веднага след 09.09.1944, 

а ние, техните синове днес сме длъжни с тяхното знаме да тичаме СРЕЩУ вятъра на Статуквото от метастазите на онази Партия ... и то да се вее... за да я има  България...