30 юни 2008

Съдът защити свободното слово срещу полицейския произвол

РЕШЕНИЕ№ 7314
София, 17.06.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ ПУНЕВА и ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар Мариана Калчева
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от председателя ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
по адм. дело № 10381/2007.

Съдебното производство е по чл. 145, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).Образувано по жалба на Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" гр. Монтана срещу мълчалив отказ на Министъра на вътрешните работи по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 4533/20.09.2007 г. на МВР-София.Жалбоподателят поддържа, че предмет на жалбата е мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от задължения субект по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, който съставил два протокола за полицейско предупреждение на жалбоподателя, в качеството му на член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" - единия на площад "Независимост" на 10.09.2007 г., подписан от него но не му бил връчен екземпляр, и втория - на 17.09.2007 г. на същия площад, от който също не му бил връчен екземпляр. Въпреки подаденото от него заявление за достъп до обществена информация с вх. № 4533/20.09.2007 г. министъра не отговорил с решение, съгласно ЗДОИ, поради което моли да бъде отменен мълчаливия му отказ.Ответната страна министерство на вътрешните работи оспорва жалбата като неоснователна, тъй като е изпратен искания писмен отговор на жалбоподателя.Върховният административен съд, ІІІ отделение в настоящия съдебен състав след преценка допустимостта и основателността на жалбата намира, че е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 149, ал. 1 АПК.От доказателствата по делото се установява, че процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 24, ал. 1 ЗДОИ е започнала с писмено заявление подадено от жалбоподателя до министъра на вътрешните работи, с вх. № 4533/20.09.2007 г. В срока по чл. 28, ал. 1 ЗДОИ заявлението не е разгледано и не е постановено решение, съгласно чл. 28, ал. 2 ЗДОИ.Преценявайки основателността на жалбата от доказателствата по делото и становището на страните съдът намира, че административния орган е нарушил приложимия материален закон, в частност разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗДОИ като не се е произнесъл писмено по подаденото заявление за достъп до обществена информация.С оглед характера на обществените отношения, които урежда приложимия материален закон и при изричната разпоредба на чл. 28, ал. 2, чл. 38 и чл. 39 ЗДОИ за формата и съдържанието на административното решение, както и за връчване на решението за отказ за предоставяне достъп до обществена информация е налице императивна законова разпоредба, която изисква и задължава субектите по чл. 3 от закона да се произнесат писменно по заявлението с решение.По изложените съображения е налице незаконосъобразност на административния отказ, който следва да се отмени и да се задължи административния орган да постанови писмено решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на исканата обществена информация и уведоми писмено заявителя за своето решение.Водим от горното и на основание чл. 41, ал. 1 ЗДОИ, Върховният административен съд - ІІІ отделение,

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на министъра на вътрешните работи по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 4533/20.09.2007 г. на МВР-София, подадено от Петър Пенчев Троянски, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" гр. Монтана.
ВРЪЩА делото като преписка на министъра на вътрешните работи за произнасяне по подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация, при изпълнение на указанията по приложението на закона.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Веселина Кълова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Ваня Пунева /п/ Таня Куцарова

28 юни 2008

Съюз на Българите по Света "Бъдеще" милее за Родината

Интервю - в. Сега, 27.06.2008

Мек доклад на ЕК ще е предателство към честните хора у нас

Атанас Чобанов

Подготвяме сигнал до Брюксел за корупционните практики, станали ясни покрай скандала в МВР, казва Атанас Чобанов, секретар на Съюза на българите по света, първата наша лобистка организация, регистрирана в ЕК

Интервю на Наделина Анева - в. Сега, 27.06.2008

Атанас Чобанов е роден през 1968 г. в София. Завършва Френската гимназия. След това учи лингвистика в Париж. От 2004 г. е научен сътрудник в CNRS лаборатория MODYCO в Университет Париж 10. Основател и издател заедно с Александър Градинаров на в. "Парижки вести". Секретар е на Съюз "Бъдеще" - Съюз на българите по света, който е първата българска лобистка организация, официално регистрирана в ЕС.

----
- Г-н Чобанов, официално обявихте, че ще лобирате за по-строг доклад на ЕК към България. Някои веднага ще определят вашия съюз като антибългарски лобист, други - като антиправителствен. Кое е по-вярното?

- Антиправителствен, доколкото правителството не си върши работата или я върши зле. България заслужава нещо по-добро от последните места във всички европейски класации. Важно е да се подчертае, че легитимността на това правителство е силно компрометирана от практиката на купуване на гласове. Така че дежурното "вие си ги избрахте", не е приложимо.

- Каква част от българската емиграция представлява Съюзът на българите по света "Бъдеще"?

- Имаме около 500 симпатизанти в 25 страни по света. Това са хора, които са граждански активни и се чувстват свързани с България. Не е много, но да не забравяме, че малко са хората, които се решават да бръкнат в жаравата. Много повече са мераклиите да ядат картофи. Ние работим по реални проблеми и постигаме реални резултати. Големите приказки и изхвърляния ги оставяме на хора като Жорж Ганчев, който твърди, че "организирал" милион и двеста хиляди български емигранти. Жалко е, че българските медии дават трибуна на такива небивалици.

- Има ли много богати хора сред вашите членове? На какъв финансов ресурс за лобиране можете да разчитате?

- При нас са по-скоро хора от средната класа по европейските критерии. Лобизмът се свързва обикновено с големи пари, но това не винаги е така. Една лобистка акция може да струва времето за няколко мейла и два билета за градския транспорт, ако живеете в Брюксел. Ако сте формулирали достатъчно ясно и конкретно становището си в кореспонденцията и пожелаете среща на живо, няма причини да ви откажат. Тук трябва да уточним, че лобизъм не значи непременно прокарване на бизнес интереси. Наистина 70% от лобистите представляват бизнеса и имат сериозни ресурси. Останалите 30% са по-скоро свързани с гражданския сектор. Погледнете какво е декларирал Pernod Ricard, един от големите френски производители на алкохолни напитки. 460 000 евро за заплати на лобисткия екип и наем на офис в Брюксел. Неправителственият сектор не може да вложи такива пари, но това не значи, че той е по-малко ефикасен като лобист на европейско равнище. Един доклад на "Прозрачност без граници" или "Репортери без граници" е много мощно средство за влияние.

- Кога и как се роди идеята да се регистрирате като лобисти в Брюксел?

- Идеята дойде, след като разбрахме, че ще има такъв регистър. Същността на този регистър е лобистките организации да се самодекларират, да поемат отговорност за спазване на етичен кодекс и да посочат какви са им финансовите източници. Ние винаги сме били максимално открити и прозрачни. Всички пари, които минават през нашата сметка, са от дарения. Основно за благотворителност, и много малка част - няколкостотин евро годишно, отиват за секретариат, пощенски разходи и поддръжка на сайта.

- Какви цели си поставяте?

- Формулирали сме целите си на страницата на регистъра на лобистите в ЕК по следния начин: защита на българските граждани по света от лоши административни и данъчни практики на българската държава; защита на човешките права на българските граждани по света, когато са нарушени от българската или чужда държава; промотиране на добри практики за прозрачност, борба с корупцията и гарантиране на свобода на медиите в България.

- Какви сигнали вече сте внесли или готвите да внесете в ЕК?

- Сигналите са внесени под формата на писма до ЕК и петиции до ЕП. Конкретно това са сигнали за проблема със здравните осигуровки за българите в чужбина, за облагането на българските моряци, за двойните цени за чужденци, които още се практикуват в България. Сигнализираме за ограничаване на медийната свобода, за случаи на насилие над журналисти. Сега подготвяме сигнал за корупционните практики на базата на материалите от скандала с МВР. Подкрепяме и организациите, които се борят за запазването на българската природа от диво застрояване.

- Защо се тревожите, че докладът на ЕК за България може да бъде омекотен? На какво може да се дължи това, на дейността на други лобисти в полза на правителството ли?

- Тревожно е, защото замазването на проблемите не води до пречистване, до съд над корумпираните и корумпиращите. Омекотяването на доклада не се дължи на лобиране, а на гузната съвест на някои еврочиновници и политици, които си затвориха очите и допуснаха в Евросъюза една страна, която не отговаря на критериите за правова държава. Видяха се безобразията и никакви лобита не могат да ги ретушират.
Въпросът сега е дали този екип, който даде виза за присъединяването през 2007 г., ще има куража да си признае грешката и да даде лош атестат за собствената си работа. Опасявам се, че това няма да се случи, ако няма натиск отвън, от гражданския сектор. В това отношение Европейската комисия е като нашето Министерство на транспорта. Правят се вътрешни одити и се установява, че всички зулуми на "батковците" са едва ли не в реда на нещата.
След като се видя черно на бяло, че в България има симбиоза на мафията с властта, един мек доклад ще е предателство спрямо всички честни, проевропейски и демократично мислещи хора в страната. Колкото до омекотяването на предишния доклад, имаме основания да подозираме в непочтеност Франко Фратини. Този високопоставен политик силно се компрометира, след като в работно време се отдаде на ски и купон в Боровец с Румен Овчаров.

- С кои евродепутати имате контакти, използвате ли ги като инструмент за лобиране?

- Имаме контакти с български и с чужди евродепутати, но те не са постоянни. Контактите се създават и се използват за дадена кауза. Например - за проблема със здравните осигуровки се ангажираха хора от противоположни политически лагери като Мартин Димитров (докато беше евродепутат), но също Евгени Кирилов и Джоузеф Мускат от групата на социалистите.

- На кои политически сили у нас симпатизира вашият съюз?

- На тези, които защитават личната и икономическата свобода от посегателствата на държавата. На десните.

- Вие искате да се разреши на българите по света да могат да гласуват дистанционно. И по този въпрос ли ще поискате намесата на Брюксел?

- Не, в тези въпроси Брюксел не може да се меси. За дистанционно гласуване трябва да се лобира в България. Ние ще се регистрираме като лобисти и в българския регистър, когато той стане факт, след като се приеме законът за лобизма.

- Защо казвате, че е нужен и емигрантски ОЛАФ? Имате ли конкретни сигнали за нарушения и изтичане на пари по отношение на работата с българската емиграция?

- Казвам това, за да подчертая колко е неуместна идеята да се създава фонд за преразпределяне на бюджетни средства, с които да се финансират проекти на българи в чужбина. Практиката показва, че чиновниците не управляват прозрачно парите от фондовете и ги раздават на роднини и приближени. Конкретни сигнали още няма, защото няма фонд, но появи ли се, ще има и злоупотреби. Това е 100% сигурно.

- В своя декларация от средата на май пишете, че "българите в чужбина не желаят да бъдат следени от бившите комунистически тайни служби, каквато практика има и за което можем да предоставим доказателства и свидетелства". Какви са доказателствата ви?

- Имаме свидетелства, че службите са се опитвали да вербуват за информатори българи, живеещи в чужбина. За да осъществи вербовката, МВР ползва информация от Гранична полиция за това кога даден човек, който ги интересува, е влязъл в България. Започват да го търсят. Звънят на родителите му, например, притесняват ги. Конкретни данни за такава практика имаме за периода до 2005 г.

- Вашите представители в отделните държави се наричат посланици. Те покриват ли функции на действащите дипломати в посолствата?

- Не, те действат по-скоро като неформални бюра за жалби, към които се обръщат български граждани. Тяхната функция е да съберат информация от всички източници и да информират хората как да се защитят.
***************
Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" разпознава Съюз на Българите по Света Бъдеще като свой партньор извън географските граници на Родината.

Още една интересна публикация на Атанас Чобанов:

"
Въпросът, който искам да поставя е за моралната дилема на малкото останали в България хора с принципни и демократични възгледи. Преди време любимецът на Буш, Сергей Станишев ги обяви за ненормални, защото се интересували от досиетата на агентите на ДС във властта."

Живот без деца, или ДЕЦА БЕЗ ЖИВОТ - Що така бе, Бойко?

Зародилата се истерия, главно в медиите, по повод гей-парада ни изкушава да изкажем "некои съображения".

Мотото на гей-парада "Аз и моето семейство" е провокация към днешното състояние на българското общество. Инсинуацията е, че всеки независимо от всяка сексуална ориентация може да създава семейство, което противоречи на биологичните дадености и християнски морал.

Ние като интелектуалци вярваме, че всеки има право на свой избор, включително и сексуална ориентация.

Но никой няма право да налага модел на поведение, включително и сексуално, на младото поколение и да лишава от бъдеще изпадналата в демографски колапс България - ЕВРОСТАТ научно го диагностицира.

Ние питаме ЗАЩО вниманието на българската общественост и медии не се насочи към олигархичния кръг около столичния градоначалник Бойко Борисов, който обгрижвайки скандалната проява си осигурява сигурен канал за бъдещо взаимодействие с определени финансово значими международни гей-общности и българските им рецидиви. Според нас това е опасен ход с тежки последици на пиар-мените от Бат Бойковия политически щаб, което ни кара да го апострофираме: "Що така бе, Бойко? До тук ли падна!?!".

Комерсиализирането и политизирането на гей-ориентацията би трябвало да срещне съпротива в самото гей-общество, защото тази проява ги употребява в нечий интерес, като същевременно ги компрометира в очите на българското общество.

Иванка Пламенова

Пламен Димитров, Петър Пенчев, Снежинка Цветанова - членове на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"

27 юни 2008

ВСИЧКИ ЦЪРКОВНИ И РЕЛИГИОЗНИ ВОДАЧИ ОСЪДИХА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГЕЙ-ПАРАД В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

Позицията на Римокатолическата църква, изложена от Папа Бенедикт XVI, е твърдо срещу хомосексуализма като обществено явление.


От Нетинфо:

"Патриарх Максим в писмо до кмета на София Бойко Борисов настоява да не бъде проведен
планираният за утре/събота 28 юни/ гей-парад в София."
......................
"Срещу обществени прояви от рода на гейпарадите и срещу решенията на властите, допускащи подобни неща протестира и Главното мюфтийство."
........................
"В съвместна декларация, изпратена до столичния кмет, срещу гейпарада се обявиха и Обединените евангелски църкви, Националният алианс "Обединени Божии църкви" и Католическата църква в България."

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" протестира срещу най-широкото пропагандиране и афиширане на подобен род аморални публични изяви, тъй като те не само с нищо не допринасят за прогреса на обществото, но и задълбочават неговия упадък.

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ГЕЙ-ПАРАД В СТОЛИЦАТА

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" напълно се присъединява към моралните и законови доводи в долуцитираното отворено писмо на "АОЦ", само се учудваме защо НЯКОЙ се надява, че Бойко Борисов ще попречи на тези, от които очаква подкрепа за узурпирането на властта в България


До: г-н Борисов, кмет на гр. София; българските медии


ОТВОРЕНО ПИСМО

на гражданско сдружение "АОЦ"
във връзка с предстоящия гей-парад на 28 юни, 2008 г.

Уважаеми г-н Борисов,
Пиша ви във връзка с предстоящия гей-парад по инициатива на организацията
“Джемини”, който ще се състои на 28 юни, 2008 г., както и по отношение на
Кръглата маса за състоянието на гейовете и лесбийките у нас. От името на
"Асоциация общество и ценности", бих желал да направя коментар по
отношение на несъстоятелните според нас изявления от страна на “Джемини”
за дискриминация на сексуална основа, както и апелите за промяна в
законодателството с цел овластяване на гейовете и лесбийките.

Призиви и апели като тези се присъединяват към неоснователните тези от
страна на редица организации, че хора с различна сексуална ориентация се
нуждаят от специални права, основани на тяхното сексуално поведение. Те
твърдят, че подобни индивиди се “раждат гейове”, а хомосексуалното
поведение не подлежи на промяна. В научния свят не съществува нито едно
ВАЛИДНО проучване, което да подкепя подобна теза. Напротив, видният учен
д-р Франсис Колинс, световен авторитет в областта на генетиката, потвърди,
че хомосексуалността е “генетично повлияна, но не се предава по генетичен
път.” Това е само едно от десетките твърдения на учени в тази сфера.

"Асоциация Общество и ценности" работи с експерти на международно ниво,
които твърдят, че българската Конституция е една от най-уникалните в света,
тъй като защитава брака като съюз между един мъж и една жена - основата за
създаване на семейство. Ние смятаме, че за нас e от изключителна важност да
запазим основните принципи за закрила на брака, на които тази нация е
изградила своето съществуване и развитие.

Смятаме също, че позволяването на събития като гей-парад и то под
противоречивото заглавие “Аз и моето семейство” разрушават добрия морал;
насърчават и промотират хомосексуалния стил на живот, както и съпътстващите
го сериозни за гражданите на София последствия.

Ето някои от тях:
- ХИВ/СПИН е с размерите на епидемия сред хомосексуалните общности.
Според някои авторитетни проучвания 30% от всички 20-годишни активни
хомосексуални мъже ще бъдат заразени с HIV или мъртви от СПИН, когато
навършат 30 години (E.Goldman, “Psychological Factors Generate HIV Resurgence
in Young Gay Men”, Los Angeles Times, 17 Feb 2001).

- Проучване, основано на статистики от 1986 г. до 1990 г. посочва, че 20-
годишните гейове имат 50% риск да се заразят с HIV до 55 годишна възраст
(Donald R. Hoover “Estimating the 1978-1990 and Future Spread of HIV Type1 in
Subgroups of Homosexual Men”, American Journal of Epidemiology);

- Според проведени интервюта от страна на центровете за борба с болестите в
Америка, 50% от мъжете-хомосексуалисти са имали над 500 сексуални
партньори. Според А.П. Бел и М.С. Уенбърг в класическото им изследване на
хомосексуалността, 43% от белите мъже-хомосексуалисти са имали секс с 500
или повече партньори, а 28% са имали 1000 или повече партньори (G.Rotello,
Sexual Ecology; AIDS and the Destiny of Gay Men; Bel and Wein berg, Homosexuals:
A Study of Diversity Among Men and Women).

Последствията от хомосексуалния начин на живот не са за подценяване, като
се имат предвид съпътстващите го болести, нетрайност на
взаимоотношенията, нездравословни практики и най-вече - негативните
последствия върху личността на децата.

От името на нашата организация и всички загрижени за бъдещето на
семейната институция граждани, Ви умоляваме да отмените този парад.
Нашите мотиви съвсем не са породени от ненавист и омраза към гейовете и
лесбийките, а от дълбока загриженост за тях самите, за българските
семейства и бъдещето на нашата нация!

Искрено ваш:
Стоян Георгиев,
председател

ЗАКОННО ЛИ ЩЕ НИ ПОДСЛУШВАТ И ЩЕ НИ ЧЕТАТ КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА ИЛИ КАКТО ДОСЕГА - НЕЗАКОННО?

От Медиапул:

За делото във ВАС на Прогама "Достъп до информация"

До месец съдът казва има ли право МВР да рови в sms и имейлите ни

Върховният административен съд (ВАС) ще реши в 30-дневен срок дали е законна наредбата на МВР, която разрешава негови служители да следят личната електронна поща и текстовите съобщения по мобилните оператори при подозрения за всякакви престъпления, без оглед на тежестта им. Делото бе гледано в сряда от тричленен състав на съда. То бе заведено по жалба на неправителствената организация Програма Достъп до информация (ПДИ) с мотива, че наредбата е в абсолютен разрез с конституцията, според която събирането на лични данни може да се разреши в регламентирани със закон случаи. Наредбата противоречи и на Европейската конвенция за правата на човека и на Закона за защита на личните данни, посочиха още от ПДИ.

Според юристите на МВР и на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) Програма Достъп до информация нямала правното основание да обжалва наредбата, тъй като дейността й обхващала достъпа до информация, но не и до личните данни.

На делото прокурорът пък посочи, че жалбата не е основателна, но ПДИ не е нарушила основанието да атакува наредбата. .

До месец тричленен състав на ВАС ще оповести решението си дали наредбата е нищожна. То обаче няма да бъде окончателно и ще може да бъде обжалвано пред петчленен състав.

21 юни 2008

Гамизов: Първанов и Борисов са лицата на двете фракции на олигархията


Интервю в предаването "Седмицата" на Дарик-радио, 21.06.2008.

Гамизов: Първанов и Борисов са лицата на двете фракции на олигархията
Стефан Гамизов
Целият разговор чуйте в прикачения звуков файл

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=264567&audio_id=22767Кирил Вълчев, Дарик-радио
21 юни 2008
© cнимки:


Sofia Photo Agency, Камелия Атанасова

За мълчанието, пясъка и Бойко Борисов

Древен мъдрец ни е оставил следната мисъл: „Когато нямам какво да кажа, говоря!"

За мълчанието, пясъка и Бойко Борисов

Вярвам, че ще доживея деня, в който той ще е в студиото и едновременно ще се обади по телефона

Юрий Асланов, в. Политика, Брой: 218, 20 - 26 Юни 2008
Снимка: Венцеслав Юскеселиев

Всички казват, че Бойко Борисов ще бъде следващият премиер. Даже самият той го казва.

Древен мъдрец ни е оставил следната мисъл: „Когато нямам какво да кажа, говоря!" Същият мъдрец казал и друго: „Хората в пустинята пият пясък не защото не познават водата, а защото нямат избор".
Сетих се за това тези дни, след като проследих всички коментари около суматохата с двете президентски интервюта. Всички пихме пясък, защото само един говореше. И това не беше президентът. След като се изговори, разбира се.
Нормално беше всички да се окажат изненадани след първото интервю на президента. Още по-нормално беше да са дваж по-изненадани от второто. Допускам, че е възможно дори президентът сам да се е изненадал от себе си. Не съм предполагал обаче, че самият аз ще се окажа изненадан. При това не от президента, а от Бойко Борисов. А много се изненадах.

След първото интервю по едната телевизия столичният кмет каза: „Президентът е човекът, който направи това правителство, и не им прави чест на правителството и хората от БСП, които им чуха за пръв път имената само защото президентът ги посочи, в един момент да му скалъпят номера с „Гоце", после му създадоха негативи вътре в държавата".
Половин час по-късно по другата телевизия каза: „Човекът, който най-много демократизира БСП, се казва Георги Първанов. Той ги извади от една червена комунистическа партия, извървяха пътя, та сега премиерът да е в Щатите".След второто президентско интервю още на другия ден по едната телевизия отново той каза: „Видя се, че президентът и премиерът са приятели, харесват си Тройната коалиция и правителството. На нас не ни харесва".
Пак половин час по-късно и пак той по другата телевизия каза: „Вече няколко дни държавата се занимава с лична свада между бившия и новия лидер на БСП. С моето име беше злоупотребено, за да се сплаши премиерът Станишев. Той затова избяга от всички коментари - за да се стигне до вчерашното интервю".
Снимка: Политика

Възможно ли е политик да бъде едновременно и в телевизионно студио, и на телефонната линия?

Тук е мястото да обясня защо се изненадах, но преди това трябва да се извиня. Моите възможности и личното ми дистанционно на телевизора не ми позволяват да следя повече от две телевизии по едно и също време. Извинявам се на всичките знайни и незнайни телевизии, радиостанции, печатни и интернет издания, в които Бойко Борисов може би се е изявил по същото време, но аз не съм разбрал. В момента дори не мога да се сетя, въпреки че си водих записки, дали съм гледал или слушал неговите коментари. Защото, ако не е в телевизионното студио, говори по телевизионния телефон. Вярвам дори, че ще доживея деня, в който той ще е в студиото и едновременно ще се обади по телефона.
Защо се изненадах? Защото винаги досега, когато Бойко Борисов се е изявявал по телевизията, съм имал чувството, че гледам запис на старо предаване: това вече съм го чувал, от него, казано със същите думи, със същите жестове. Даже водещият на предаването е същият.
За първи път се случва Бойко Борисов да говори различни неща. Всъщност случвало се е и преди, но между едното и различното говорене се изминавали месеци, а веднъж даже почти година. Сега се случи само за два дни.
Съвсем естествено е, когато говори политик от ранга на Бойко Борисов, това да се посреща с три удивителни. Не е същото, ако се изяви някой като Стефан Гамизов, да речем; след подобни изяви ни остават милион въпросителни. Всички казват, че Бойко Борисов ще бъде следващият премиер. Даже самият той го казва. Следователно това, което има да ни съобщи, е важно, а може би съдбоносно.
Като наговори такива неща като цитираните обаче, ние се объркваме. Как можем да съединим разпокъсаната между различни телевизии реч в една мисъл? От една страна, президентът е добър, а БСП е демократизирана, от друга страна, президентът не е добър, а за БСП даже не ни се говори.
Пак се сещам за древния мъдрец - кое ли е обратното на неговата мисъл? Ако е говорил, когато е нямал какво да каже, какво ли е правил, когато е имал едно наум? Сигурно е мълчал.
Прочие това направи Станишев - мълча, докато Първанов проговори за втори път. Това обаче е голяма грешка. Ако не беше мълчал, щяхме да чуваме дълго и все по-хубави неща за президента и БСП, до които сега нямаме шанс да се докоснем, докато не се пенсионираме.
Освен, ако президентът, не си е приготвил и трето интервю. Тогава древният мъдрец може да се окаже и прав. Но само, ако Бойко Борисов го послуша. Ако продължи да говори, лаврите на древната мъдрост ще повехнат завинаги.
А пясък - дал Господ! Пардон, Бойко Борисов.

12 юни 2008

Евростат не послуша Станишев


Въпросът "Къде сме ние" като член на ЕС звучи вече срамно
Светослав Терзиев, в. Сега 12.06.2008 г.

Европа може и да пощади премиера Сергей Станишев с умерена критика, за да не падне от власт, но няма да го послуша да не сравнява България с Швеция, Холандия, Великобритания и другите в ЕС. Молбата му, отправена във вторник чрез британския в. "Файнаншъл таймс", не среща разбиране в европейската статистическа служба Евростат, чиято работа е точно такава - да сравнява държавите.Нейният годишник за 2008 г. показва как изглежда България, съпоставена с останалите 26 държави от ЕС....

Според прогнозата България ще загуби до 2050 г. една трета от населението си (2.7 млн. души) и по този показател ще оглави европейската класация. Рекордьор ще бъде Северозападна България, която ще бъде напусната от 40-45% от жителите си. В държавата ще останат 5 млн. души....

09 юни 2008

УЗАКОНЕНО БЕЗЗАКОНИЕ

От Медиапул:
Подслушването в държавата нелицензирано, но законно

ДАНС задължени да сертифицират службите в МВР

Дирекция "Оперативно-техническа информация" (ДОТИ) към МВР, която се занимава с подслушване, няма сертификат за използване на специалните разузнавателни средства (СРС), макар това изискване да е записано в нормативната база. Това каза в понеделник пред журналисти заместник-главният прокурор Камен Ситнилски и допълни, че е изпратил писмо до министъра на вътрешните работи. От своя страна министър Михаил Миков отвърна, че подобен проблем съществува и за ДАНС, и за следствието, и за прокуратурата.

..................

От думите на Ситнилски стана ясно, че ДОТИ в продължение на 7 години са работили и съхранявали информация без да имат въпросния сертификат. "Досега такова лицензиране не извършвано, което обаче не прави подслушванията незаконни", каза още Ситнилски. Той не уточни какви са точните причини ДОТИ да не бъде сертифицирана. От тази година дирекцията премина в Държавна агенция "Национална сигурност", която пое задължението да издава сертификати за сигурност на информационните системи на всички служби, съхраняващи секретни данни.Защо някой ги реанимира редовно?

Един ден в пресата Вълков, Левчев и, разбира се, Медведев
Николай Мартинов
9 Юни 2008
Медиапул

Преглед на централния български печат в понеделник, 9 юни 2008 г. може да стресне разсеян читател и да го накара да обърне на няколко пъти първите страници, за да провери коя година са били отпечатани. Парадът на физиономии, използваните от тях изразни средства, описаните мероприятия и тържествени прояви са сякаш копирани от късните осемдесет години на миналия век.
И така, в понеделник гастроли по нашите вестници правят Виктор Вълков, Божидар Димитров (не сме прави, той е винаги и навсякъде), Любомир Левчев, Николай Петев, Драгомир Шопов, Дмитри Иванов, фондация “Славяни”, шепа пенсионери антифашисти от село Сухаче плюс Румен Петков, Александър Томов (разбира се), агънце в прегръдките на премиера Сергей Станишев, рози на врата на Симеон Сакскобургготски, Дмитрий Медведев, който вади от джоба си пари за АЕЦ “Белене”.
Нищо лично към изброените персонажи, но какво правят във вестниците ни? Какво ни казват и защо някой ги реанимира редовно, а не ги остави да си живеят живота на пенсионери или други редови граждани?
Да изброяваме ли в какви качества са тези лица в пресата?
Виктор Вълков е загубил ироничното си отношение към живота и силно раздразнен обяснява в интервю на цяла страница как няма нищо общо с митниците и колко прекрасна дама е шефката на митническо бюро "Кремиковци", колко е измислена баснята за кръга “Монтерей” и как други държави никога не биха допуснали американският посланик да им прави забележки, както става в България. Той завършва с констатацията колко е противно правенето на вътрешна политика у нас, след като участва в нея (официално или задкулисно) в течение на десетилетия.
На този фон тече международна писателска среща, близнак на провежданите някога такива, където присъстваха, ядяха и пиеха на държавна трапеза пишещи лица с леви уклони. На сегашната среща силно поостарели, но със същия несломим дух присъстват Левчев, Петев, Шопов и други остри пролетарски пера. Почетен гост не е другарят Живков, но за сметка на това е президентът Първанов (може да бъде видян на снимките редом до Левчев).
А в неделя за цялостно творчество на медиен фестивал награда бе връчена на Димитри Иванов. Помните ли особената му начетена дикция във “Всяка неделя” на Кеворкян или в “Наблюдател” на Тома Томов? Дмитри Иванов някога ни караше да се чувстваме невежи, непросветени и отделени от широкия свят, за който той на порции ни "открехваше" от малкия екран.
До Дмитри Иванов се подрежда Божидар Димитров, който в качеството си на академична личност и директор на институцията Национален исторически музей, считана за най-престижна във всяка страна, обяснява как набил някой си Митко Станков, който го обвинил, че бил откраднал няколко златни антични монети. Въпросният Станков пък бил иманяр, но и консултант при изготвянето на законопроекта за културно-историческото наследство.
Паноптикумът се допълва от малка скромна информация, че бившият вече вътрешен министър Румен Петков се срещнал с оредяла групичка пенсионери антифашисти в село Сухаче, Плевенско и че бил придружен от младия депутат социалист Альоша Маков Даков и от не толкова младия Янчо Пеков Таков, който не се нуждае от представяне. Ако някой не е бил роден или не помни комунистическата идилия с другарите Мако Даков и Пеко Таков...
А снимката на премиера Станишев, нагазил зелени жита и гушнал агънце, на първа страница на почти всички вестници, направо хваща за гърлото. От нея блика такава невинност и простота, че ти иде да скочиш и да браниш премиера от жестокия свят около него. Е, и Симеон с наниз от рози около врата е умилителен, но не чак до там. Поне той имотите е решил да си брани сам – вече и пред съд.
А това, че големият руски брат ще даде пари за АЕЦ “Белене”, слага нещата на мястото им. Тази видима и едновременно невидима ръка, която подрежда пъзела не само в селенията на висшата политика и голямата икономика, а и която има драстична нужда от медиен и публичен контекст, от вечно реанимиране на старите клишета и старите муцуни...