29 ноември 2015

Истината за 15-те загинали в Горни Лом - от съдебните зали, първо спечелено дело

След първото решение на съда, 
дали Държавата ще продължи да закриля олигарха-убиец в Горни Лом, питат от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"-вносители на жалбата срещу отказа на Министерството на икономиката за достъп до НЕЗАКОННО издадените разрешителни за вноса на 1,6 милиона гръцки мини.

Иначе как ли звучи формалното питане... на тричленния съдебен състав... дали има обществен интерес... когато цяла България бе в Национален траур за 15-те загинали...?!
Съдът: "При постановяване на административния акт задълженият субект следва да има предвид, че исканата информация представлява обществена информация по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, а ограничаването на достъпа до нея следва да бъде обоснован (и доказан) с конкретни факти и обстоятелства, включително и липсата ??? на надделяващ обществен интерес." ФОРМАЛНОСТ или НАГЛОСТ !!!

И Прокуратурата 'бави топката' - 2 години 'умува'... 
Добре, че на 03.12.2015 г. в Административен съд-Видин започва първото дело срещу Държавата за нейната вина.