14 декември 2013

Затвор и глоба за всеки, който оспори престъпленията на БКП, кадрите на ДС – без пенсии

Автор Христо Христов http://desebg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1606

Всеки, който публично оспорва, омаловажава, оправдава или отрича престъпленията на Българската работническа партия (комунисти), БКП и Държавна сигурност в България през периода 9 септември 1944 г. – 10 юни 1990 г., както и престъпленията на други комунистически режими или престъпленията, извършени от нацистите, да се наказва със затвор от 15 до 45 дни  и глоба до 5000 лв.
Това предложиха днес на пресконференция редица неправителствени организации, политически затворници и общественици. Допълнението трябва да влезе в Наказателния кодекс и се внася от името на инициаторите под формата на петиция да Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите в Народното събрание.
„Досега сме били толерантни към наследниците на комунистическата партия и кадрите на ДС, но след последното им нагло искане за закриване на комисията по досиетата, няма да останем равнодушни и ще отговорим подобаващо”, заяви Васил Къдринов от Център „Хана Аренд”.
Подобна наказателна санкция беше приета преди няколко години в Унгария, а преди това и в други страни от Европа. Според участниците в пресконференцията, ако подобен текст е съществувал в Наказателния кодекс, то обществото е нямало да стане свидетел на публично изявление като това на председателя на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов (БСП) от миналата седмица, който заяви, че „сътрудниците на бившата ДС са храбри хора, които търпяха достатъчно дълго време издемотелствата върху тях и техните семейства. В крайна светка 99% от тях са работили за интересите на България в различни времена”.
Участниците в петицията заявиха, че с нея искат и оставката на „адвоката на ДС” Мерджанов.
Също така те настояват пред Народното събрание да не се признава за трудов стаж работата на оперативните работници в Държавна сигурност, както и на щатните функционери в БРП (к), БКП, ДСНМ и ДКМС в периода 9 септември 1944 г. до първите свободни избори на 10 юни 1990 г. Спестените средства от високите пенсии на функционерите на ДС и казионните тоталитарни организации следва да бъдат разпределени между останалите пенсионери в страната, е мнението на Васил Къдринов.
Инициативата е подкрепена от неправителствените организации „Хана Аренд”, инициативен комитет „Мемориал на съпротивата”, „Граждани срещу ДС”, Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”, Инициативен комитет за мемориал на жертвите на терора в Пловдив и от политическите затворници Георги Константинов, Петко Огойски, писатели, историци и граждани.

alt
Искането за затвор срещу публичното омаловажаване на престъпленията на комунизма и лишаването от пенсии на щатните кадри на ДС и комунистическата партия от група неправителствени организации идва в отговор на призива на бившите представители на Държавна сигурност от миналата седмица, които настояха парламентът да закрие комисията по досиетата | Фотограф: Христо Христов.

Според тях комисията по досиетата не само не трябва да бъде предсрочно закривана, но и да продължи да работи, докато и последният сътрудник на комунистическите тоталитарни служби престане да се кандидатира на парламентарни, местни и европейски избори.
Инициаторите заявиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата с искане да наложи глоби и започне следствия срещу ръководствата на Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация”, както и срещу Министерството на правосъдието за неизпълнение на задълженията им по закона да предадат архивите до 1991 г. на комисията по досиетата. Отделно от това самите те ще заведат дело срещу вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова за неспазване на обещанието да предаде въпросните архиви до 15 декември 2013 г.
Крум Славов от „Граждани срещу ДС” заяви, че абсолютно манипулативно е твърдението на бившите кадри на Държавна сигурност, че комисията, в която работи администрация от 93 души, харчи значителни средства, които биха били спестени с прекратяване на съществуването й. Той даде редица примери на кадрови служители, заемащи постове в банки и държавни институции като Националната здравно-осигурителна каса и Националния осигурителен институт, откъдето те са получавали значителни възнаграждения за присъствието си в контролните и ръководните им органи. Той предложи правителството да спести средства от заплатите на кадрите на ДС, назначени на държавни постове.
„Цялата история с досиетата от самото началото на прехода е една постановка, тъй като от обществото се крие истината. Още от комисията „Тамбуев”  в 7-то Велико Народно събрание през 1990 г. се скриха досиетата. Досиетата се криеха и при комисията „Бонев” и при комисията „Андреев”. Досиета се крият и днес от комисията „Костадинов” и това е проблем, който вече се вижда от всички, заяви политическият затворник Георги Константинов.
Копие от петицията е изпратена и до Европейската комисия, която е информирана за намерението на БСП за закриване на комисията по досиетата и съглашателството на социалистите с представителите на репресивния апарат на ДС. Миналата седмица те  внесоха искане до парламента за закриване на комисията, която представителите на БСП веднага „прегърнаха”.
Преди днешната пресконференция в защита на закона за досиетата и дейността на комисията се обявиха от Съюза на репресираните от комунистическия терор и от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".

09 декември 2013

Фирми от Европа в далавери при риск за здравето на хората, в Проекта с финансиране от ЕС - “Воден цикъл на гр. Монтана”

Геноцидът над чипровчани се завръща
 **********************************
 
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 12-09/09.12.2013


До Renaldo Mandmets
ГДРегионална политикапри Европейската комисия
(На Ваш вх. № CHAP(2013)03241)

До Росен Плевнелиев
Президент на Р България
(На Ваш изх. № 22-00-18/12.11.2013)

До Михаил Миков
Председател на Народното събрание
(На Ваш вх. № ПГ- 306-01-113/30.10.2013)

До Пламен Орешарски
Председател на Министерския съвет
(На Ваш изх. № 533/03/04.11.2013)

До Петър Курумбашев
Председател на Комисия по околната среда и водите при 42. Народно събрание
(На Ваш изх. № КОС 853-11-35/11.11.2013)

До Драгомир Стойнев
Министър на икономиката, енергетиката и туризма
(На Ваш вх. № 92-00-2099/29.10.2013)

До Искра Михайлова
Министър на околната среда и водите

До Сотир Цацаров
Главен прокурор на Република България
(На Ваш изх. 14366/2013 г., Vж от 08.10.2013 г.)


Допълнение към СИГНАЛ
oт  Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
Относно: Защо българските власти прикриват далавери с участието и на фирми от Европа, при риск за здравето на хората в Проекта с финансиране от ЕС - “Воден цикъл на гр. Монтана”

Уважаеми господа,
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” Ви бяхме изпратили преди два месеца сигнал относно Проект “Воден цикъл” на гр. Монтана по Договор  за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г. между Министерството на околната среда и водите и Община Монтана и финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”(ОПОС) за обект “Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Монтана”, и как с парите на Европейския съюз се трови населението на областния град с опасните за човешкото здраве тежки метали при схема за присвояване на обществени средства – вместо строителен пясък се използва хвост от хвостохранилище край гр. Чипровци със значимо концентрирано съдържание на тежки метали.
Бихме искали да знаете, че преди две седмици в писмен отговор до Президента на Р България, до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, до Областна дирекция на МВР-Монтана, до Група общински съветници-Монтана и до Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - Кметът на Община Монтана Златко Живков с писмо № 04-09-54:01-003-24.00.842/20.11.2013 г. е изпратил на Държавния глава  и другите институции заблуждаваща информация относно съдържанието на опасните тежки метали(сочат се стойности под нормите) в хвоста, който бе вложен досега в над 15 километра от В и К – мрежата на гр. Монтана. Приложеният в писмото до Президента от кмета Зл. Живков Протокол за химични изследвания № 7830/23.12.2011 г. е несъотносим относно влагания в гр. Монтана хвост, защото страда от следните пороци:
-         пробата е “взета от хвост от преработка на полезния компонент, подлежащ на депониране в хвостохранилище – Чипровци”;
-         “пробата е предоставена от клиента”, пише в този Протокол.

Възниква в случая резонен въпрос за истинността и за неприемане на оценката за извършеното изпитване на материал, който не е бил взет от хвостохранилището “Голям Буковец” в Чипровци, а незнайно отнякъде във фабриката, още повече пробонабирането е било извършено от заинтересована страна за понижени стойности от химичните изследвания на тази проба. И затова не можем да приемем този протокол, представен сега пред Президента на Р България, за съотносим към хвоста, доказано взет от  “Голям Буковец” и насипан  вече по улиците на Монтана вместо асфалт, както и в над 15 км около тръбите по проекта. Считаме, че не може представеният от кмета пред Президента протокол да надделее над най-новия протокол от същата акредитирана лаборатория “Евротест-контрол” ЕАД № 6.1-1055/26.09.2013 г., особено когато за химичния елемент “Арсен” посочените стойности в протокола, представен от кмета Зл. Живков, са 890 пъти (89 000 процента) по-малки спрямо най-новия протокол от 26.09.2013 г., в който искаме да подчертаем липсва забележката  “пробата е предоставена от клиента”.

След това писмо до Президента от кмета на община Монтана, НАСТОЯВАМЕ за проверка на:
  1. Защо кметът на Монтана предоставя стар протокол за химични изследвания от 2011 г., а не по-новия и актуален за хвоста, влаган във “Водния цикъл на Монтана”- от 26.09.2013 г.
  2. В писмото на кмета до Президента е записано: “На 13.11.2013 г. в гр. Чипровци в 11:00 ч. ръководството на “България флуорит” ЕООД ... разясни на всички присъстващи технологията на получаване(изцяло механични процеси)...” – което е опит за скриване на  истината за наличието на химична флотация.  Знаем от достоверен източник за химична обработка с няколко химични флотореагенти, като именно след тази химична обработка на предварително механично смляната суровина, калциевият флуорит като краен продукт остава на дъното, а горният остатък - т.нар. хвост, по тръби чрез изпомпване се депонира в хвостохранилището “Голям Буковец”.
В тази връзка разполагаме с данните от Д О К Л А Д на РИОСВ-Монтана от 18.03.2013 г. за извършена комплексна проверка на обект: Находище за флуорид „Лукина падина”, с. Железна, общ. Чипровци и Обогатителна фабрика за производство на флуорид в землището на гр. Чипровци, обл. Монтана, стопанисвани от „България флуорит” ЕООД, гр. София, на основание Заповед № РД-024/12.03.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, в който е записано:  На производствената площадка се извършва съхранение, употреба и производство на химични вещества и смеси. Съхранява се натриев хидрооксид – 3 тона; лупромин – 15 тона; натриев флуорид – 0,5 тона; картофен декстрин – 30 тона и калциев флуорид – 500 тона.”
  1. Защо се извършват дейности в гр. Чипровци от фирма “България флуорит” ЕООД без одобрен от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма план за управление на отпадъците,  което е закононарушение на чл. 22г, ал. 1 от Закона за подземните богатства(ЗПБ).
  2. Да се верифицират двата налични Протокола за химични изследвания № 7830/23.12.2011г. и  № 6.1-1055/26.09.2013г., извършени от една и съща акредитирана лаборатория “Евротест-контрол”ЕАД, като Компетентните органи преразгледат оценката по чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ за категоризация на съоръженията за минни отпадъци в гр. Чипровци на  “България флуорит” ЕООД, защото според данните от по-новия тук посочен протокол от 26.09.2013 г., се касае не за “категория Б”, а в “категория А” трябва да бъде хвостохранилището “Голям Буковец” – именно поради факта, че като минен отпадък този хвост съдържа опасни тежки метали, с риск за човешкото здраве и за околната среда и трябва да се класифицира като “опасен отпадък”, съгласно чл. 22б, ал. 1, т. 3 от ЗПБ.
  3. Защо е нарушен чл. 22б, ал. 2 и ал. 3 от ЗПБ, като минните отпадъци са отново открити-незапечатани върху консервираното старо депо, а от м. 06.2013 г. са насипани извън обсега на хвостохранилището “Голям Буковец” – Чипровци, с което трагедията със запрашеността на въздуха над с. Железна и гр. Чипровци се повтаря и хората ще дишат опасните арсен и кадмий(в милиарди пъти повече спрямо нормата на Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий и др. в атмосферния въздух), както бе от годините преди консервацията на старото хвостохранилище - от хвоста на тогава експлоатираните чипровски мини. Да бъдат снети обяснения за определяне на точното начало на изваждане на хвоста и насипването му извън посочените в чл. 22б, ал. 2 от ЗПБ депа за минните отпадъци - от фирмите: УСМА-гр. Монтана; “Братя Танкови”-гр. Монтана и “Рашков”-гр. Варна, като и фирмите-изпълнители на “Водния цикъл” в гр. Монтана. 
Тук е мястото, където бихме искали да акцентираме на въпроса за риска от замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората от с. Железна и гр. Чипровци, защото преди рекултивацията и запечатването на старото хвостохранилище в целия район хората в продължение на много години страдаха от облаците отровен прах след пресъхване на хвоста, особено при честия балкански вятър. Ние не се учудваме нито на Решение № МО-20ПР от 2005 г. за преценяване липсата на необходимост от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) за първата концесия на богатата фирма „Солвей"; нито на положителния ОВОС от РИОСВ-Монтана през 2010 г. за втората нейна концесия; нито на липсата на задълбочена оценка на хвостохранилището “Голям Буковец” в горепосочения доклад от 18.03.2013 г. “за извършена комплексна проверка” от компетентния държавен орган - Национален екологичен регулатор. Новите факти, станали публично обсъждани едва сега по повод изпълнението на проекта “Воден цикъл на гр. Монтана” с парите на европейските данъкоплатци, ни задължават като граждани от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, да настояваме за незабавно преразглеждане на всички документи по възобновяване експлоатацията ‘под открито небе’ на хвостохранилището “Голям Буковец” – Чипровци, особено когато фирма „Солвей" има концесия за 30 години за използването на рудника за добив на флуорит край Чипровци.
  1. Защо се експлоатира хвостохранилището “Голям Буковец”, след като не са завършени “съвместно със СВЕКО Енергопроект допълнителни проучвания, на базата на които ще се изготви цялостен работен проект за надграждане на стената на същото хвостохранилище, неговата експлоатация и закриване”, което е записано в приложение от “България флуорит” ЕООД  към писмото на кмета Зл. Живков до Президента на Р България.
  2. В писмото на кмета до Президента е записано: “На 13.11.2013 г. в гр. Чипровци в 11:00 ч. ръководството на “България флуорит” ЕООД ... дадоха пример, че имат сключен договор с ХОЛСИМ – производители на цимент, които изкупуват същия материал и го влагат в произведения от тях цимент, поради факта че съдържа остатъчни флуоритни съединения, които водят до пестене на енергия при производството на цимент.” Запознавайки се с Комплексно разрешително № 75-Н1/2009 г. за Инсталация за производство на циментов клинкер, с оператор “Холсим(България)” АД, обект Бели Извор, обл. Враца, издадено на 11.09.2009 г. от Министъра на околната среда и водите, откриваме че липсва разрешение да се приемат на територията на площадката отпадъци, с цел тяхното оползотворяване, с код и наименование – съвпадащи с посочените в писмото(и в приложенията, дадени от “България флуорит” ЕООД) на кмета Зл. Живков до Президента, а именно/Таблица № 3/:
-         код: 01 01 02; наименование: отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми – липсва в Комплексното разрешително на “Холсим(България)” АД;
-         код: 01 04 12; наименование: отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни иакопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11 – липсва в Комплексното разрешително на “Холсим(България)” АД.
 Уважаеми господин Renaldo Mandmets,
Настояваме Европейската комисия да включи в обсега на своята проверка и фактите за отговорността на две големи европейски фирми, явяващи се съучастници в горните процеси:
  1. “България флуорит” ЕООД - София,  е в Групата “Солвей в България”, част от Solvay-Белгия, с Централен офис - Брюксел.
  2. Циментов завод с. Бели извор е обект на “Холсим(България)”АД, част от Holcim Ltd.-Швейцария, с Централен офис - Цюрих.

Уважаеми господа, след проведения на 02.12.2013 г. Публичен протест на Централния площад “Жеравица” в гр. Монтана, под логото: “Хвостът ни трови – Геноцид в Монтана”, като част от засегнатата общественост оставаме с очакване да ни съобщите резултатите и взетите мерки в резултат от спешно извършените Ваши проверки.

Приложение: 1. Протокол за химични изследвания от “Евротест-контрол” ЕАД № 7830/23.12.2011 г.
                        2. Протокол за химични изследвания от “Евротест-контрол” ЕАД № 6.1-1055/26.09.2013 г.

20 ноември 2013

Становище срещу 7-ми ядрен блок в Козлодуй/допълнена на 26.11.2013 г./
 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 11-20/20.11.2013

      Национално Движение Екогласност

       Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 11-20/20.11.2013

Чрез “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД
До Министерство на околната среда и водите

СТАНОВИЩЕ
Относно: Процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй – Нови мощности’ ЕАД за “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ Козлодуй”
“ ... наличието на такова количество отработено ядрено гориво
на площадката на АЕЦ Козлодуй представлява сериозен проблем
в дългосрочен план, като това се явява отложено решение и
прехвърля отговорността върху бъдещите поколения. ”
/ Доклад за ОВОС - Папка 1, Глава 1, стр. 44/97 /
“ Йонизиращо лъчение в малки дози има стимулиращо действие
и се прилага в медицината като животоспасяващо, т.е.
то може да предизвиква смърт на организма,
но може и да спасява живот. ”
/ Доклад за ОВОС - Папка 3, Глава 4, стр. 111/171 /
“ От доклада на Научния комитет по действие на атомната радиация към ООН се вижда,
че по натрупване на радиоактивен йод в щитовидната жлеза
българските деца са на първо място в света,
а по отношение на инкорпорацията на радиоактивен цезий
българското население е също на първо място. ”(НКДАР-1998г.)
/ Ст.н.с. I ст. дмн Илия Белоконски, екс-председател на Програма по радиационна защита /

         Разглеждайки доклада и процедурата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй – Нови мощности’ ЕАД за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ Козлодуй с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW, от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права ‘Златен гълъб’ и от Национално движение ‘Екогласност’, акцентираме върху следните констатации.

     1. Процедурен по принцип, но важен относно законосъобразността на процедурата за ОВОС на инвестиционното предложение, е въпросът за компрометиране на процедурата в частта на общественото обсъждане поради ограничение на достъпа до информация.

     Липсва изпълнение на условието за достъп до всички документи, при това запознавайки се с доклада и по двата начина: - веднъж чрез електронното копие, свалено от посочените линкове на официалните интернет-страници на 100% държавните фирми “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД: http://npp-nb.bg/index.php/sabitiya/ovos и 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=297&page=0&view_offset=&offers_per_page. В публикуваната ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, се обещава пълен достъп до:

‘Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), са обществено достъпни на интернет страниците на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД – www.npp-nb.bg, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – www.kznpp.org (линк 1 и линк 2), както и на следните места…’.

     Втори път се запознах и с хартиеното копие на същите документи, налични в РИОСВ-Монтана, при което УСТАНОВИХ, че и на двете места, съобщени ни в посочените по-горе две обяви като места за предоставяне на достъп на обществеността до документите по ОВОС – електронен и хартиен носител, не се намират нито хартиено копие, нито електронен адрес на посочените приложения на доклада за ОВОС(соча сигнатура според електронния носител): папка 8, файл 9-ти по ред, с наименование “Входни данни” от дата 08.2013 г.

     Това ограничение на достъпа не дава възможност на представителите на засегнатата общественост да си съставят мнение, с което пълноценно да участват в настоящето обществено обсъждане на процесното инвестиционно предложение. Иначе сега трябва да гадаем или да съчиняваме нашето становище по едни крайни изводи на едни експерти относно пълнотата, достоверността и обективността на разработените от тях раздели на доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1, т. 4 и на даденото от тях заключение по смисъла на чл. 83, ал. 5 ЗООС, което ни лишава от правото да си изградим като представители на засегнатата общественост реално и обективно отношение към това  инвестиционно предложение. Особено когато  в случая при изграждане на подобно голямо ядрено съоръжение, абсолютното доверие в обективността на кои да са експерти не може да се приложи, защото е неизпълним чл. 11, ал. 7 от ЗООС относно отговорността на авторите на доклада:

‘Ако поради неизпълнение на задълженията ... настъпят вреди, експертите носят отговорност в пълния им размер.’

     Бихме искали да попитаме как МОСВ е дало положителна оценка на доклада по ОВОС, при горната липса на пълна информация – или екоминистерството е подходило формално без задълбочена оценка. Системен анализ без запознаване с входните данни е ПОЛОВИНЧАТ.

     В тази връзка ще е полезно тук да припомним многоскорошното окончателно и влязло в сила решение Решение 10367 от 09.07.2013 г. по административно дело № 3289/2013 г. на Петчленен състав на Върховен административен съд относно наша жалба за друго ядрено съоръжение. В мотивите за отхвърляне на Решение по ОВОС  № 1-1/2010 г. за изграждането на нов ядрен реактор в София, при това с 6 000 пъти по-малка мощност на ядрения реактор от проекта за 7-ми  блок в Козлодуй, магистратите категорично са посочили порока на МОСВ за несериозното разглеждане на известиционно предложение за ядрено съоръжение:

                 ‘Компетентният орган по околна среда е бил длъжен при провеждане на процедурата и разглеждане на предложението да приложи завишени критерии за оценка... В случая формалният подход при извършването на ОВОС е недопустим.’

     При друго скорошно отхвърляне от съда на решение на МОСВ пак за инвестиционно предложение за ядрено съоръжение Тричленен състав на ВАС по административно дело № 14109/2011 г. удовлетвори изцяло нашите искания и събра много на брой допълнителни доклади, анализи, становища(цитирани в доклада за ОВОС, но непредставени при общественото обсъждане – аналогично на настоящия случай) - Решение 11040 от 22.07.2013 г. на ВАС на първа инстанция за отмяна на решение на МОСВ по ОВОС.

     Законово задължение на МОСВ, като издател съгласно чл. 96, ал. 6  от ЗООС на административния акт за положителна оценка на качеството на доклада по ОВОС, е да събере всички цитирани в доклада доказателства, съгласно чл. 9, ал. 2 от АПК:

‘Административният орган събира всички необходими доказателства и когато няма искане от заинтересованите лица’.

     НАСТОЯВАМЕ за прекратяване на настоящата процедура по ОВОС и насрочване на нова процедура за обществено обсъждане, при която да се осигури електронен/хартиен достъп до всички документи, посочени в Доклада за ОВОС като входни данни за извършената оценка.
     
      2. Поради скриваните истини за Отработеното Ядрено Гориво(ОЯГ) и РадиоАктивните Отпадъци(РАО), образувани при експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”, искаме да акцентираме върху голям брой факти за тях, посочени в доклада за ОВОС и същевременно да посочим липсващите оценки и направени порочни изводи от експертите-автори на доклада.

     Съгласни сме със съобщеното от авторите на доклада в папка 1, глава 1 “Анотация на инвестиционното предложение”, точка 1.1.1.4. “Управление на ОЯГ в АЕЦ Козлодуй”, стр. 43/97, че транспортираното до 1989 г. ОЯГ в бившия СССР няма да подлежи на връщане в България, но подчертаваме съобщеното в доклада по ОВОС,  че изнесеното след 1989 г. и преработено в Русия ще се връща в България като остъклени РАО с висока радиоактивност – този факт бе премълчаван от всички ръководства на АЕЦ “Козлодуй” и от всички правителства на България, в угода на ядреното лоби за заблуждаване на неинформираното население.

     Искаме да се запознае обществеността в това обществено обсъждане със скриваната истина за ОЯГ при всички акции с платени автобуси и клакьори за “спасяване” на 1-4 блокове, за удължаване живота на 5-6 блокове и последно – акцията на партийната олигархия около ДСБ и ГЕРБ за нов, ‘неруски’ 7-ми блок в АЕЦ “Козлодуй” в противовес на онази около БСП, пледираща за руски блокове в АЕЦ “Белене”. Още веднага заявяваме нашата позиция, че за радиацията от АЕЦ няма никакво значение дали е от руски, американски или от друга държава ядрен реактор – тя е еднакво вредна за здравето на човека и неговото потомство за милиони години в бъдещето.

     2.1. Количества на ОЯГ, превръщащо се в РАО след връщането му от Русия след преработка и оставащо за погребване в България с радиация за няколко милиарда години.

     А. Докато за периода от 1974 г. до 2009 г. има получени от експлоатацията на ядрените блокове 1880 тона тежък метал(ТМ), при транспортирани до СССР(Русия) само 52%, то са останали на площадката в Козлодуй 936 т.  

     Б. Като се има предвид, че от 1 тон ОЯГ след преработката му в Русия остават 70 литра, или 200 кг, остъклени ВисокоАктивни Отпадъци(ВАО), което представлява 3-4 % от ОЯГ, трябва да се огласи сред всички българи скривания от всички досегашни ръководства на АЕЦ Козлодуй, договор за връщане след 2020 г. обратно в България на остъклените 128 тона високоактивни силнорадиоактивни отпадъци за работата на АЕЦ Козлодуй в периода 1989-2009 г.(тук има печатна грешка в доклада за ОВОС, като вместо 1989 е вписано 1998).

     В. В същото време, като се има предвид, че Пети и Шести блок създават по 38,7 тона годишно ТМ ОЯГ , то съответно до 2017 и 2021 г. те ще създадат 495 тона ТМ ОЯГ.

     Г. А в случай на удължаване с по 15 години на експлоатацията на двата ядрени блока, то ще се сдобием с нови 595 тона силнорадиоактивни отпадъци(в каквито вече ще се характеризира ОЯГ без преработка), за погребване за вечни времена, някъде из територията на България. И това е без отчитане на разглежданото инвестиционно предложение за нов, 7-ми ядрен реактор.

     Хранилищата  за  сухо  съхраняване  дават  възможност  за  съхраняване  на  ОЯГ  за късия период от 50 години. Даже и за този къс срок недостатък  на  това таканаречено “отложено решение”  е,  че  на  площадката  на  “АЕЦ  „Козлодуй”  се  натрупва  голямо количество отработено ядрено гориво, но след това високоактивните РАО ще трябва да бъдат погребани в българските земи с оставяне в грижа на следващите стотици милиони поколения на хората в България. Тук трябва да се внесе пояснението, че в ОЯГ се съдържат радионуклиди с период на полуразпад от над милиард години, като след всеки полуразпад трябва да се отчита следващия нов полуразпад отново за толкова време и т.н., и т.н., поне за десет периоди на полуразпад!?

     Допълнително бихме подчертали, че за новата ядрена мощност в ДОВОС относно генерираните ОЯГ и РАО във Файл 1, папка 3, част 4.7.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, откриваме една сериозна непълнота - докато за американския реактор тип АР-1000 се сочи за ВАО 549 куб. м за целия период на експлоатация, то за руските AES-92 и за  AES-2006 се цитират по 50 куб. м общо РАО за година.

     Тази непълнота в доклада по ОВОС, изразяваща се в липсата на еднакви дименсии и видове РАО, представлява особено значим порок на процедурата по ОВОС при оценка на генерираните в АЕЦ “Козлодуй” РАО от ОЯГ, но въпреки това можем да направим извод, че нови стотици тонове високоактивни отпадъци с най-висока радиация ше останат за погребване в България след изграждане и на още един нов ядрен блок в Козлодуй.

     Извод: Въпреки партийните страсти на олигархичните партии ДСБ и ГЕРБ да се харесат на САЩ с наложеното в Народното събрание в края на предишното си управление решение за замяната на АЕЦ “Белене” със 7-ми реактор в Козлодуй(“американски” - с подразбиране от дискусиите на партийните представители в Парламента), ние трябва да заявим, че проблемът с погребване на ОЯГ и РАО си остава в тежест на хиляди потомства на територията в България, независимо дали новият реактор щял да бъде неруски, американски или от кой знае какъв производител – видно и от изводите в настоящия ДОВОС, за всеки от трите разгледани алтернативи типове реактори радиацията от генерираните отпадъци ще бъде идентична и ядреният боклук ще се натрупа някъде из България за вечни времена – за десетки милиарда години с радиация в тежест на поколенията.

     2.2. Важен момент при обсъждане на този въпрос е необходимо пояснението за широката общественост, че на стр. 31/171 от папка 3, глава 4.7.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ на ДОВОС, се съобщава обективната и неотменима реалност на генериране на  тонове стотици изкуствени радионуклида при експлоатацията на всички блокове в АЕЦ Козлодуй:

                        ‘В ядрените реактори се генерират няколко стотици изкуствени радионуклида (самопроизволно разпадащи се изотопа). Първичният източник на радионуклиди е съответният ядрен реактор. В зависимост от степента на херметичност на топлоотделящите елементи и корозионните процеси в съответния реактор, в отпадъците може да се очаква различно съдържание на продукти на делене и корозионни продукти на активация.’

     Авторите на ДОВОС сочат 23 на брой значими с опасността си радионуклиди, генерирани при експлоатацията и на новата ядрена мощност, без да пояснят обаче за колко години те ще са с остатъчна радиация:

‘...критични за дългосрочната безопасност при погребване на РАО се приемат радионуклидите 3H, I4C, 36Cl, 55Fe, 59Ni, 60Co, 63Ni, 79Se, 90Sr, 99Tc, 126Sn, 129I, 134Cs, 135Cs, 137Cs, 152Eu, 235U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 241Am, 242Cm’.

     Тук ние сме длъжни да огласим стряскащата за нормалния разум информация в противовес на  премълчаваната истина пред неинформираните български граждани относно периода на полуразпад на поне някои от посочените по-горе в ДОВОС, радионуклиди, което е и наше изискване за допълнение към доклада по ОВОС на експертите и за оценка от МОСВ:

-          I4C/въглерод с масово число 14/ – период на полуразпад 5 730 години;

-          36Cl/хлор/ 301 000 г.;

-          59Ni/никел/ – 76 000 г.;

-          79Se/селен/ – 65 000 г.;

-          99Tc/технеций/ - 211 000 г.;

-          126Sn/калай/ - 100 000 г.;

-          129I/йод/ – 15 700 000 г.;

-          135Cs/цезий/ - 2 300 000 г.;

-          235U/уран/ – 704 000 000 г.;

-          239Pu/плутоний/ - 24 100 г.;

-          240Pu/плутоний/ - 6 560 г.

     Като уточним, че за десетократно затихване на източника на радиация в околната среда трябва да се отчетат поне 10 цикъла от периода на полуразпад за радионуклидите, то лесно се стига до извода – в продължение на 7 милиарда години заради експлоатацията само от по 60 години на 7 блока от АЕЦ “Козлодуй”, съвременните 2-3 поколения на българите ще оставят в наследство от своето безхаберие грижи за над 250 милиона  поколения на човека върху територията на България с рисковете от радиацията за човешкия живот.

     Това представлява най-грубо потъпкване на човешките права и напълно се разминава със световните тенденции на днешната цивилизация за устойчиво развитие – при решаването на днешни проблеми да не се оставят в наследство грижи и отговорности на потомствата.
     Извод: Бихме искали да приветстваме доблестта на авторите на доклада по ОВОС за признанието им в папка 1, глава 1, стр. 44/97, което е въпреки досегашното премълчаване на тази истина от Възложителя на техния доклад и на инвестиционното предложение за нова ядрена мощност – наложено от богатото ядрено лоби, която истина е крайно време да се разбере от неинформираните български граждани:

                  ‘Въпреки всички мерки, наличието на такова количество отработено ядрено гориво на площадката на АЕЦ Козлодуй представлява сериозен проблем в дългосрочен план, като това се явява отложено решение и прехвърля отговорността върху бъдещите поколения.’,
са записали експертите в ДОВОС.

                         А ние, като граждани и представители на информираната част от засегнатата общественост имаме право да протестираме, защото няма нито една друга индустрия, при която грижата за отпадъците да не е единствено грижа на замърсителя, докато при ядрената индустрия радиоактивните отпадъци остават за държавата и в наследство на българските граждани, при това с наглостта на ‘отложено решение’ се прехвърля отговорността и върху бъдещите 250 000 000 поколения.

     Затова настояваме за неприемане на инвестиционното предложение от МОСВ.

     2.3. В папка 1, глава 2, раздел 2.3.  АЛТЕРНАТИВИ ПО ВАРИАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ, т. 2.3.3. “ОЯГ”, стр. 65/73 от доклада, се сочи нерешеният проблем с временното съхранение на  ОЯГ относно запълнен капацитет на БОК:

‘Всяка от разглежданите алтернативи за ядрен блок предвижда в проекта си Басейн за Отработено Гориво(БОК). В този тип басейни горивото отлежава от 3 до 5 години, след което  може  да  се  транспортира  извън  съоръжението.’,

а на стр. 66/73 се прави от авторите на доклада извод в противоречие с посочения 3- до 5-годишен срок, ограничение в крайния срок:

                   ‘...наличният капацитет е достатъчен за минимум 10 годишно съхранение на ОЯГ. Този период от време се счита за достатъчен за вземане на  решение  относно  бъдещите  стъпки,  които  трябва  да  бъдат  предприети  за управление на ОЯГ.’

     Не става ясно какво ще се прави с ОЯГ след 10-та година при посочения експлоатационен  срок  на експлоатация на новата мощност 60 години с непрестанно генериране на ОЯГ, т.е. отново се връщаме към заключението на авторите от папка 1, глава 1, стр. 44/97:

‘Въпреки всички мерки, наличието на такова количество отработено ядрено гориво представлява сериозен проблем в дългосрочен план, като това се явява отложено решение и прехвърля отговорността върху бъдещите поколения.’

     Несериозно се разглежда, липсва оценка и прогноза за хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво, стр. 67/73 от доклада. Едното предлагано решение е за приповърхностен тип, но само за съхранение в срок от 20 години, а другото - подземно хранилище за междинно съхранение без посочване на какъвто и да е срок. И като бягство от сериозната тема е заключението по въпроса с ОЯГ:

‘Опитът  на  АЕЦ  Козлодуй  при  управление  на  ОЯГ,   подробно  описан  в  Глава  1  на ДОВОС (а ние го видяхме по-горе в т. 2 от настоящото Становище колко е сериозен този опит),  включително  изградените  инфраструктурни  обекти,  могат  да  бъдат използвани за нуждите на управление на ОЯГ от НЯМ. Конкретното им приложение трябва да бъде подкрепено със съответните анализи по безопасност.’
     Извод: В доклада за ОВОС въпросът с ОЯГ стои неанализиран и остава в крайна сметка без необходимата оценка, което е в нарушение на чл. 45, ал. 2, т. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия/ЗБИЯЕ/:

‘необходима е оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрената централа, и тяхното управление.’

     В тази връзка МОСВ с даването на положителна оценка на доклада по ОВОС е нарушило чл. 96, ал. 1, т. 4, буква ‘в’ от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/:

Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 представя на компетентния орган за вземане на решение доклад за ОВОС, който съдържа: ... емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци...’

     Ние, като граждани и представители на засегнатата общественост, имаме дадена от нормативите законова възможност да представим нашето становище по кое да е инвестиционно предложение, както и достъп до правосъдие, единствено в настоящата процедура на обществено обсъждане, затова искаме да обсъдим тази оценка за РАО и ОЯГ в ракурса на въздействието върху околната среда, преди внасянето на оценките от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в Министерския съвет за вземане на решение по чл. 45, ал. 1 от ЗБИЯЕ относно изграждане на тази нова ядрена централа, тук наречена ‘мощност’ в това инвестиционно предложение.

     Поради липсата на посочената оценка в ЗБИЯЕ и в ЗООС настояваме за неприемане на инвестиционното предложение от МОСВ.

     2.4. На стр. 31/171 от папка 3, част 4.7.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, в ДОВОС се признава за съществуването на радиоактивни изхвърляния в околната среда:

В ядрените реактори се генерират няколко стотици изкуствени радионуклида (самопроизволно разпадащи се изотопа). Първичният източник на радионуклиди е съответният ядрен реактор. В зависимост от степента на херметичност на топлоотделящите елементи и корозионните процеси в съответния реактор, в отпадъците може да се очаква различно съдържание на продукти на делене и корозионни продукти на активация.’

     Правилно в ДОВОС се цитират оценки на НКДАР при ООН за радиоактивните изхвърляния в атмосферата от комините на всяка ядрена централа:

                   ‘Надфоновото облъчване на населението от района на централата при нормално функциониране на АЕЦ се формира основно от газо–аерозолните изхвърляния на радионуклиди в приземния атмосферен въздух. Съгласно оценките на Научния комитет по изучаване на действието на атомната радиация към ООН (НКДАР – ООН, UNSCEAR), концентрациите на радиоактивните вещества в приземния въздух определят около 96% от общата годишна доза на облъчване на населението.’

     По-нататък в ДОВОС се акцентира върху абсолютната значимост на технологиите:

‘...за физическите и химическите свойства на отпадъците много голямо значение имат подготовката и осъществяването на дейностите по ремонта и поддръжката на реакторната установка и спомагателните съоръжения, както и технологиите, използвани за дезактивация на газовете, течностите и твърдите материали, замърсени с радионуклиди.’,

а не върху “консервативния подход” при отчитането. Според нас последното представлява недопустим по безотговорност трик в последните години относно изхвърлянията в атмосферата от вентилационните комини в АЕЦ “Козлодуй”, с който трик ядрената централа цели да скрие лошата си технология на екплоатация – факт, който обаче остава без оценка в ДОВОС

     2.4.1. Генерирането на радиоактивните изхвърляния в атмосферата се описва в папка 1. глава 1, раздел 1.4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС, стр. 73/97, т. 1.4.1.  ТЕХНОЛОГИЯ в част “Помощни системи на първи контур”:

Газообразни  РАО  възникват  преди  всичко  от  непрекъснатото обезгазяване  на  охладителя  от  газове,  генерирани  от  радиолизата  на водата  в  реактора  или  като  газообразни  продукти  на  делене. Газообразните РАО преминават през прахови филтри, където се задържат прахообразни частици (аерозоли) и влажност, след което в адсорбционни филтри  се  задържат  радиоактивни  аерозоли.  По  този  начин  цялата радиоактивност  се  привежда  в  твърда  или  течна  форма,  а  пречистеният въздух се изпуска през вентилационната тръба.’

     На стр. 46/171 от папка 3, част 4.7.2, пояснението се допълва:

‘Системите са оборудвани с аерозолни и йодни филтри с висока ефективност на очистване. Освен споменатите радиоактивни газове, има радиоактивни газове и аерозоли, идващи от корпуса на реактора, когато се отстранява горния блок на реактора за операциите по презареждане, както и газове от радио-химични лаборатории с локална изпускателна.’

     Отново на стр. 89/171 от папка 3, част 4.10 ЗДРАВНОХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, авторите на ДОВОС акцентират върху риска за човешкото здраве от изхвърлянията на газове и аерозоли в приземния атмосферен въздух (газови и аерозолни отпадъци) и от течните радиоактивни изхвърляния в р. Дунав:

‘При функционирането на атомните електроцентрали в околната среда е възможно да се изхвърлят радиоактивни вещества. Основните пътища за постъпване на техногенните радионуклиди в околната среда са изхвърлянията на газове и аерозоли в приземния атмосферен въздух (газови и аерозолни отпадъци) и течните радиоактивни изхвърляния (течни отпадъци).’

     Радиоактивното замърсяване на атмосферния въздух е определено като вредно на стр. 36/161 от папка 3, част 4.1.3.3:

‘Радиоактивното замърсяване на атмосферния въздух се дължи на радиоактивните изхвърляния  (емисии)  от  дадена  ядрена  централа.  Преносимите  по  въздуха радионуклиди могат да доведат до облъчване по два принципни пътя: външно - от фотоните  и  електроните  емитирани  в  резултат  от  радиоактивния  разпад  и вътрешно – от тяхното инхалиране.’

     2.4.1.1. Не можем да се съгласим обаче с възприетия подход от авторите на ДОВОС за оценка и анализ, че с измерване на радиационния фон може да се оценят изхвърлянията в атмосферата на радиоактивни частици. Признание за мерене само и единствено на този фон, намираме в различни части от ДОВОС:

  - стр. 45/81, част 1, папка 3, раздел 3.10 ЗДРАВНО–ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ /СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ/, точка 3.10.3 РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ
‘От 1997 г. функционира и Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на Република България.’

- стр. 47/81, 3.10.3.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ, 3.10.3.1.1 Радиационен гама-фон
‘През 2012 г. са извършени общо 1315 измервания на радиационния гама-фон.’

- стр. 47/81, 3.10.3.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ, 3.10.3.1.2 Аерозолна активност и 3.10.3.1.3 Газоаерозолни радиоактивни изхвърляния 2004-2012, табл. 3.10-20.
     Тук ние питаме защо таблица 3.10-20 за газо-аерозолните радиоактивни изхвърляния в атмосферата от вентилационните комини на ядрените блокове е за последните 9 години – от 2004 до 2012 г., а не за последните 10, включително и за 2003 г.?
     Бихме искали да напомним, че за 2003 г. ние сме публикували http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2013/08/blog-post_29.html нелицеприятния за българското ядрено лоби наш анализ за сравнението по показател нормализирани радиоактивни емисии в атмосферата. Видно от Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1, при сравнението на Националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, представяни във Виена на всеки три години от правителствата на ядрените държави, по докладването през 2005 г. с данните за 2003 г. АЕЦ “Козлодуй” е “първенец по изхвърляне в атмосферата на радиоактивност”. При сравнението за един реактор на АЕЦ “Козлодуй” за аерозоли и радиоактивен Йод-131, нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата като база за сравнение според изискванията на Научния комитет по действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, в България 4730 пъти сме по-зле спрямо изхвърлянията от един ядрен реактор в Германия.
     Като признание и доказателство за истинността на тревожния анализ за лошата картина относно радиационните изхвърляния в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй”, публично огласен от нас, трябва да се приеме последвалото непубликуване на сайта на МААЕ на докладите на България след 2006 г. до днес. След нашето тревожно огласяване, последващите доклади на България по Конвенцията за ядрена безопасност за 2008 г. и за 2011 г., изготвени от АЯР и приети от Министерския съвет на Република България като официални Национални доклади по изпълнение на Конвенцията, вече не бяха публикувани на сайта на МААЕ, където са оповестени националните доклади на останалите ядрени държави без този на България.
     Ние питаме, за кой ли път публично и АЯР, и авторския колектив изготвил ДОВОС - защо не се анализира въпросът с липсата на сайта на МААЕ-Виена на цитираните от тях данни, когато след 2005 г. липсват само данните за България. От задължително представяните доклади по ядрена безопасност, при докладването през 2008 и 2011 г. само данните за България не са публикувани на сайта на международната организация. Защо ли се крие информацията от очите на обществеността, което заявяваме, че откриваме като тенденция и в този ДОВОС.
     Ние считаме, че не могат авторите на ДОВОС да ползват данни, непубликувани в МААЕ като официални данни за България с единствена ядрена централа и в ДОВОС да се цитират данни, неоповестени в МААЕ. Остава съмнението за манипулация на тези данни в ДОВОС.
     Доколкото в доклада се казва, че реалните емисии са незначим процент от нормите, може да се направи извода, че за АЕЦ ”Козлодуй” продължава да се цитират норми, базирани върху старите руски норми от 1983 г. Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил, от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия.

      В тази връзка, Националният ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране(АЯР) в неговия Доклад за 2001 г., на стр. 9 бе дал указание:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и I-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”. Само може да се съжалява, че в Третия Национален доклад на АЯР, приет и от Министерския съвет през 2004 г., не е направено  каквото и да е сравнение на радиационното въздействие върху населението и околната среда, съпоставено с другите ядрени държави по данните от член 15 “Радиационна защита” на Националните доклади. Даже и в МААЕ не забелязват този „пропуск”! 
     Поради посочения порок на ДОВОС, МОСВ трябва да отхвърли инвестиционното предложение.
     Вследствие на горния наш анализ възниква следващият ни въпрос относно ДОВОС в частта му за таблица 3.10-20. Защо липсва анализ на цитираните крещящи намаления в отчетите на АЕЦ “Козлодуй”, а именно:
-         как изхвърляните в атмосферата радиоактивните благородни газове от 2004 г. до 2008 г. са намалели 130 пъти;
-         как радиоактивният изотоп Йод-131 от 2004 г. до 2012 г. е намалял 690 пъти,
когато не се съобщава за подобрение в технологията на радиоактивните изхвърляния в атмосферата от вентилационните комини, а се цитира въвеждането на някаква ‘консервативна преоценка’ за отказ от регистрация на всички количества, колкото и да са малки по стойност, т.е. това е чиста проба явно манипулиране на данните с цел скриване на истината пред обществеността за лошите резултати.
     Извод: Липсата в ДОВОС на сериозен анализ и оценка на радиоактивните изхвърляния в атмосферата, е самопризнанието на авторите на доклада стр. 49/171 от папка 3, част 4.7.2:
‘Прогноза на въздействието от газообразни РАО: Единствените данни за прогноза на радиационното въздействие, причинено от изхвърляне на аерозоли от AES-2006, е доклада за екологична оценка на Балтийската АЕЦ15.’
     2.4.1.2. Разглеждането от авторите на доклада по ОВОС единствено на радиационния гама-фон и атмосферната радиоактивност и липсата на анализ за изхвърляните в атмосферата от вентилационните комини радиоактивни частици – аерозоли, Йод-131 и газове, изглежда е определило едно от исканията на Община Козлодуй при обсъждане на Заданието за това инвестиционно предложение  в подписаното от кмета на Козлодуй Румен Маноев становище от 11.04.2013 г., макар и в ‘омекотена’ формулировка на този въпрос:
‘Определяне на годишни и месечни пределно допустими нива на газоаерозолни изхвърляния от вентилационните комини за радиоактивни благородни газове, Йод-131 и дългоживущи аерозоли.’
     Ние бихме уточнили, че не може да има допустими нива за атмосферното замърсяване с радиоактивни частици, защото всяка една частица е фатално опасна за човешкия организъм.
     Не можем да се съгласим с пренебрегването в ДОВОС на радиоактивните частици като конвенционален замърсител с “пределни норми”, което го изяснихме по-горе с неправилното ползване на остарелите руски норми от 1983 г.:
                  ‘По отношение на опазване на човешкото здраве тези изхвърляния се оценяват чрез дозовото натоварване на човешкия организъм за разлика от пределните норми за концентрации в атмосферен въздух за конвенционалните замърсители.’
     Тук моделиращата софтуерна програма LEDA-CM, “ЩИТ Нормална експлоатация”, адаптирана към географските и метеорологични характеристики на района на АЕЦ “Козлодуй”, няма да може да ни спаси от попадане на радиоактивна частица вътре в някой човешки организъм – това може да съставлява, според дефиницията в т. 40 от § 1. на Допълнителни разпоредби от Наредбата, стохастични (вероятностни) ефекти, вредни за здравето на човека и потомството му ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които се приема, че няма прагова доза и вероятността за проявата им е правопропорционална на дозата, а тежестта им не зависи от дозата.
     Бихме цитирали Талмуд като основен източник за законодателство, обичаи и морални ценности: Да спасиш един човешки живот, спасяваш цяла вселена.
     Важен факт е липсата на български уреди за идентифициране на радиоактивни частици в атмосферата. Когато АЯР ни оповергаваха по медиите от 2006 г. до днес и отричат нашия анализ при сравнението с другите АЕЦ, винаги АЯР сочи единствено липсата на повишаване на радиационния фон, който те следят в страната – така и сега в този ДОВОС се   разглежда само  радиационният гама-фон. Бихме искали да припомним факта, че след ядрената катастрофа в Япония, на  23.03.2011 г.  експертът от АЯР Мария Низамска коментира по БНР-Хоризонт, че идващите частици от Япония няма как да се отчетат от българските уреди за радиационен фон, защото нямало облак от Япония, а това били отделни радиоактивни частици (ние уточняваме - в т.ч. и Йод-131, каквито частици се изхвърлят ежедневно и в Козлодуй през вентилационните комини на ядрената централа). Признанието на г-жа Низамска от компетентния държавен регулаторен орган, че българските прибори не улавят наличието на частици, а само на значим по обем облак, идва да развенчае няколкогодишните празни заклинания от АЯР срещу нашия анализ за 2003 г. - точно не облак, а частици са тези радиоактивни изхвърляния от вентилационните комини в АЕЦ “Козлодуй” и няма как да повлияят на измервания от АЯР, МОСВ и Гражданска защита радиационен фон. Но погълната след вдишване или с храна, една частица остава вътре в човешкия организъм и предизвиква рак или късен радиационен ефект – хромозомни мутации днес и в поколенията.
     В тази връзка са в ДОВОС стр. 148/171 от папка 3, част 4.11.1.3.1.2 Стохастични ефекти:
                   ‘Дори и при много ниски дози облъчване може да се окаже, че в даден критически обем на клетката може да се предаде такава енергия, която би била достатъчна, за да се промени или унищожи тази клетка. Смъртта на една или малък брой клетки в повечето случаи не довежда до промяна във функциите на тъканта. Промените в единична клетка, като генетична модификация или трансформация, обаче може да води до развитие на злокачествен процес със сериозни последици. Тези ефекти, които възникват в резултат на увреждане на една единствена клетка, са наречени стохастични ефекти. Има определена вероятност от възникване на стохастични събития дори и при много ниски дози радиация, така че праг за дозата не съществува.’
и стр. 150/171 от папка 3    4.11.1.3.1.3 Риск от наследствени заболявания
‘Терминът „генетичен риск” означава вероятност за вредни генетични ефекти, проявяващи се в потомството на популация, подложена на радиационно облъчване.’
     Извод 1: Вместо да подобри технологиите, използвани за дезактивация на газовете, ръководството на АЕЦ Козлодуй налага измислен “консервативен подход” да не измерва цялото количество на изхвърляните в атмосферата радиоактивни частици, което е престъпление по чл. 353а от Наказателния кодекс за длъжностно лице, което в кръга на служебните си задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти - въздух, вода, почва... - и от това последват немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба. Съпричастни към това укриване на информация стават и авторите на ДОВОС.
     Извод 2: На фона на горните акценти върху нерешените проблеми с емисиите на радиоактивните изхвърляния в атмосферата, напълно безсмислени и тенденциозни за отклоняване от истинския проблем са декларациите в доклада по ОВОС накрая на глава 2 за  ефекта “икономия  на  емисиите  на  парникови  газове”. Това, че няма отделяне на парникови газове, не може еднозначно да води до изводи за опазване на околната среда – когато по нормализирани емисии на радиоактивните изхвърляния в атмосферата АЕЦ “Козлодуй” е ‘първенец’ не само в Европа.      
     2.4.2. Отпадъчните води, изхвърляни от АЕЦ “Козлодуй” в р. Дунав.
     2.4.2.1. Липсва оценка в ДОВОС на  отпадъчните  нерадиоактивни  води  - стр. 66/161 от папка 3, част  4.2.1.2.1.6 Характеристики на отпадъчните води:  
‘За  окончателната    характеристика  на  отпадъчните  нерадиоактивни  води  на  тази фаза  не  са  достатъчно  конкретните  данни,  затова  ще  бъдат  използвани  данни  по аналог.  Очакваната  характеристика  на  отпадъчните  води  и  тяхното  въздействие върху околната среда може да се прогнозират в известна степен на база на данни от дългогодишната  експлоатация  на  АЕЦ  “Козлодуй”  както  и  на  други  атомни централи, работещи или в процес на изграждане с  разглежданите реактори.
Замърсеностите  на  отпадъчните  води  от НЯМ  ще  се  разгледат,  като  се  вземе  като аналог замърсеностите на съществуващите блокове на АЕЦ “Козлодуй”.’
     Некоректно е липсата на параметри за НЯМ и замяната им в ДОВОС с ползването на данни от съществуващите блокове на АЕЦ “Козлодуй”, защото тук трябва да се направи конкретна оценка  на “най-ново” поколение ядрен реактор, различно от 1-6 блокове.
     Недопустим е изводът на същата стр. 66/161:
‘За пълна характеристика на отпадъчните нерадиоактивни води на тази фаза няма достатъчно  конкретни  данни,  затова,  както  и  при  Площадка  1,  ще  бъдат използвани  данни  по  аналог.  Необходимо  е  в  следващата  фаза  на  проекта, след избиране  вида  на  реактора,  да  се  представят  точни  данни  за  количествата  и замърсеностите на отпадъчните нерадиоактивни води.’,
което е отказ на авторския колектив за оценка в ДОВОС на това замърсяване на водите.
    2.4.2.2. Недоказани остават изводите в ДОВОС стр. 68/161 от папка 3, част  4.2.1.2.1.6:
‘Не се очакват превишения над ИЕО на водите от Топъл канал, за който има издадено разрешително от БДУВДР Разрешително № 13120037 / 22.11.2010 г. 
В отпадъчните води от НЯМ не се очаква наличие на тежки метали над ИЕО.’
     Същевременно противоречив с цитираното е изводът на стр. 71/161, от същата папка 3, част  4.2.1.2.1.7 Радиоактивно замърсени производствени отпадъчни води, където се признава наличието на радиация от течни изхвърляния на води от централата:
‘Течните радиоактивни изхвърляния в р. Дунав се разпространяват вследствие на основното движение на водата и процесите на утаяване. Основните пътища, водещи до облъчване на хората, са: външно облъчване от контакт с водната среда и дънните отлагания, консумация на храни, получени от реката, използване на водата от реката за питейна нужди, консумация на храни от посеви и пасища, поливани с вода от реката.’
     Неприемливо за гражданите звучи каквато и да е софтуерна оценка в случая на радиация, когато се знае – относно индивидуалната имунна система на отделния човек такива понятиея като “малка радиация” и “радиационни квоти/дози” не може да са правдоподобни:
‘За оценка на дозово натоварване на населението от течни изхвърляния е използвана моделираща програма, адаптирана към хидрологията на района на АЕЦ “Козлодуй”, като използва консервативна оценка на дозовото облъчване на критичната група от населението.’
     Не можем да приемем нищо незначещата декларация, че се ползвал софтуер, базиран на приетата от Европейския съюз (ЕС) методология CREAM, особено след като се признава в ДОВОС съществуването на течни радиоактивни изхвърляния в р. Дунав и от новата ядрена мощност, която радиация представлява непредвидим с никакъв софтуер и с никакви модели, риск за живота и здравето на хората, защото рискът за човешкия индивид не може да се гарантира от теоретични оценки, когато липсват на цялото човечество наблюдения за късния радиационен ефект в потомството от сравнително новата ядрена индустрия.
Извод: При всички гореизложени данни за въздействието върху околната среда от генерираните при експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”, включително и от новата ядрена мощност като 7-ми блок, изхвърляния на РАО в атмосферата и във водите на р. Дунав заедно с ОЯГ за погребване някъде на територията на България, не можем да приемем неверния обобщаващ извод на авторите на ДОВОС – стр. 50/171 от  папка 3, част 4.7.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, заключение 4.7.2.4 ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:      
“...очакваното радиационно въздействие от РАО ще бъде само и единствено на площадката на обекта”,
особено на фона на признатите в това Заключение от самите автори на доклада за ОВОС смущаващи параметри за радиационно въздействие върху околната среда на радиоактивните отпадъци, генерирани при експлоатацията на ядрената централа:
-         Вероятност на поява на въздействието – очаква се;
-         Вид на въздействието – отрицателно, пряко, първично;
-         Характеристика на въздействието: радиационно;
-         Продължителност – дълготрайна;
-         Кумулативност – да.
     Сега е моментът в това обществено обсъждане, базирайки се и на признатите факти от авторския колектив на доклада за ОВОС, когато трябва да се подчертае пред най-широкия кръг от българската общественост премълчаваните/скривани с години истини, че атмосферата няма граници за радиоактивните изхвърляния на канцерогенни (ракообразуващи) частици от вентилационните комини на ядрените блокове, както и водите на р. Дунав не могат да бъдат  херметично изолирани спрямо изхвърляните радиоактивни води от изпускателните канали на ядрената централа, като същевременно погребването на отработеното ядрено гориво като радиоактивни отпадъци ще унищожи територията на България за милиарди години с риск от увреждане здравето на населението за 250 000 000 години.
     3. В писмо изх. № 73-01-55 от 26.04.2013 г. НЕК сочи, че техните забележки от 16.01.2013 г. не са отразени в заданието. Спираме се на посочената забележка в т. 3 от последното писмо на НЕК, че не може правилно “да се определят количествените характеристики на източниците на риск и съответна прогноза и значимост на очакваните въздействия върху околната среда”, когато в заданието има нееднозначната формулировка за ‘инсталирана електрическа мощност от около 1200 МW’, което обаче ние я виждаме като неотстранена тази забележка на НЕК не само в самия ДОВОС, но и още в обявата за общественото обсъждане на двата официални сайта, посочени в началото на нашето становище.
     Неизпълнението на тази забележка на НЕК е друго основание за прекратяване на цялата процедура по ОВОС и за отхвърляне от МОСВ на инвестиционноте предложение, независимо от дадената положителна оценка на ДОВОС от МОСВ – отново сме длъжни да отбележим безхаберието от страна на екологичното министерство.


     4. Порочно е неизпълнението и на друга забележка на НЕК с тяхно писмо изх. № 73-01-55 от 26.04.2013 г.:
-         В т. 7 НЕК сочи, че е некоректно изложението в заданието за ‘отговаряне на изискванията на българското законодателство в областта на използване на ядрената енергия, както и на европейските изискания за безопасност’ на избраните и оценявани два потенциални типа реактори – американския на фирма “Уестингхауз” АР1000 и руския на фирма “Атомстройекспорт” AES-2006, защото истината е, че те не са преминали оценка за съответствие с българското законодателство и към момента не притежават сертификати за съответствие с европейските изисквания, описани в EUR, т.е. не са лицензирани.
     Ние констатираме, че в ДОВОС липсва на практика алтернатива за избор на тип реактор, тъй като  горната забележка на НЕК не е възприета от авторите на ДОВОС – на стр. 55-56/161 от файл 1, папка 3, част 4 те разглеждат като алтернатива тези несертифицирани два реактора:
                  ‘Инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение  III,  III+,  на  предложените  алтернативни  площадки  разглежда  3  вида реактора. Това са:
·  Реактор тип AES-92;
·  Реактор AP-1000 – генерация III+;
·  Реактор AES-2006 –  генерация III+.’,
с което се затвърждава истината за нелицензираните реактори АР1000 и AES-2006 и изборът на ядрен реактор става безалтернативен в полза на руския реактор тип AES-92, който обаче не отговаря на заявеното в инвестиционното предложение, отразено в ДОВОС  и съобщеното в обявата за обществено обсъждане - за реактор от “най-ново” поколение.
     Ние питаме защо се провежда обсъждане и оценка на нелицензирани реактори, което също е основание за решение по ОВОС за отхвърляне от МОСВ на инвестиционното предложение - вследствие на това нарушение на ЗООС сме свидетели на неизяснени данни и предопределяне на безалтернативния избор на по-стария руски реактор тип AES-92. Този факт е достатъчен и за прекратяване на общественото обсъждане и на цялата започната процедура по ОВОС.


    5. На стр. 48/97 от папка 1, глава 1, т. 1.1.2. “Зони за аварийно планиране на АЕЦ Козлодуй”, се признава за съществуването на една безотговорна относно живота и здравето на населението, практика:
‘АЕЦ Козлодуй ЕАД има задължение да извършва мониторинг на околната среда при авария в зона от 12 км’,
макар че същата зона е включена в наречената за целите на радиационния мониторинг „Наблюдавана зона“ (НЗ) – цялата от 30 км.
     Подчертаването е в доклада за ОВОС, но липсва необходимият коментар от авторите на този доклад, което го прави незаконосъобразен и то при съучастието на Министерството на околната среда и водите(МОСВ), въпреки че мониторингът представлява “наблюдаване състоянието на компонентите на околната среда и тяхното изменение в резултат на въздействието на ... антропогенни фактори” и само “въз основа на мониторинга се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда и човешкото здраве от вредни въздействия”, съгласно точки 52 и 53 от Допълнителни разпоредби § 1 от ЗООС. Учудваща е тук безотговорността и на МОСВ, когато то е оценявало не само инвестиционното предложение, но министър Искра Михайлова в началото на м. 10.2013 г. е дала и положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС - че “документът отговаря на всички изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда”.
     Съгласно чл. 146 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) собственият мониторинг се провежда в съответствие с поставените условия от МОСВ в решението по ОВОС за АЕЦ Козлодуй преди 13 години. Тук в доклада не се и споменава, че съгласно чл. 143 от ЗООС:
‘Националната система за мониторинг на околната среда обхваща територията на цялата страна.’,
т.е. в закона няма ограничение на територията до 12 км, както е порочно и ограничителното условие “след авария”.
     Съгласно чл. 154, ал. 4, т.1 от ЗООС:
                  ‘Текущият контрол обхваща данните от собствения мониторинг на обекта, осъществяван от оператора’,
докато МОСВ се е “самоосвободило” от сериозните си задължения чрез съществуването на такъв ограничен и условен(само след авария) собствен мониторинг на българската ядрена централа.


     6. На стр. 50/97 от папка 1, глава 1, т. 1.2.2. “Обосновка на нуждата от инвестиционното предложение” се базира на(сочим първия абзац):
                              ‘Необходимостта  от  изграждането  на  нов  ядрен  реактор  на  площадката  на  АЕЦ Козлодуй е пряко свързана с осигуряването на енергийния баланс на Р. България, от една страна, и, от друга, с обезпечаването на необходимия износ, като по такъв начин  ще  се  покрие  и  нарастващият  дефицит  на  електроенергия  на  Балканския регион.’
     6.1. Съгласни сме, че правилно се цитира ЗООС при това инвестиционно предложение:
‘отчитане на всички въздействия върху  околната  среда  и  риска  за  човешкото  здраве’,
но не бихме се съгласили да четем оценка в този ДОВОС с витиеватата(усукана) мисъл:
                  ‘Електрическата енергия в мястото на крайното потребление е екологично чиста (при  нейното  използване  не  се  емитират  вредни  вещества)’,
защото не можем да се съгласим с едно твърдение за екологично чиста енергия САМО заради това, че същата била чиста единствено “в мястото на крайното потребление” – експертите по доклада са длъжни да допълнят тук текста с примерно: “без да се забравят генерираните радиоактивни отпадъци при производството на тази енергия, които няма да отидат за износ, а ще останат в грижа на необозрим брой поколения на хората в България”. Употребата на термина “екологично чиста енергия” така свободно и витиевато въобще не е допустима, когато диаметрално противно твърдение се съдържа в по-горепосочената признание - папка 1, глава 1, т. 1.1.1.4., стр. 44/97 от доклада:

‘Въпреки всички мерки, наличието на такова количество отработено ядрено гориво представлява сериозен проблем в дългосрочен план, като това се явява отложено решение и прехвърля отговорността върху бъдещите поколения.’
     Поради противоречието с реалността витиеватото твърдение в доклада за ОВОС за “екологична чистота на ядрената енергия” трябва да се премахне.
     6.2. Не можем да се съгласим с данните в иначе подробно развития “прогнозно енергиен баланс”, защото всички помним подобното отпреди години ‘научно’ доказване, че днес щяхме да бъдем ‘на свещи’, ако не се построи АЕЦ Белене.
     Както и реалният факт за диаметрално противното на всякакви твърдения на политици и ‘експерти’, заблуждаващи неинформираното гражданско общество, когато днес имаме два пъти повече изградени енергийни мощности за производство при наполовина потребление и скъпи съоръжения стоят като ‘паметници’(това определение го чухме още от  думите в Парламента, заявени пред Комисията за борба с корупцията при 40-то Народно събрание в заседанието на 29.06.2006 г., от г-жа Мария Генчева – екс-началник на отдел “Управление и търговия” при Националната електрическа компания(НЕК).
     Предлагам този опит за прогнози да отпадне от този доклад по ОВОС, защото те трябва да бъдат тема на друг задължителен в случая специален доклад за оценка на “социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони”, съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2  от Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), за жалост обаче при който процедура за обществено обсъждане липсва.
     6.3. Вследствие на горното несъгласие с прогнозите в този доклад, като се базираме на вече видяни много фалшиви енергийни прогнози, при това и в документи на официалните власти, предлагаме да отпадне твърдението на авторите на доклада за значимо вътрешно потребление  и осигуряването на енергийния баланс на Р. България” от планирания 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй, защото се помни признанието на екс-министър-председателя Борисов, защитавайки преди 2 години изграждането на АЕЦ Белене, че онзи АЕЦ щял да бъде само за износ заради свитото вътрешно потребление и за този износ щяла да се грижи Русия.
     Трябва да добавим и за практиката на осъществяване на над 90% от износа допреди няколко години, когато от износа на чистия за потребление ток печалбите не са оставали в държавата в лицето на монополиста за такъв износ Националната електрическа компания(НЕК), а са отивали даже без законовия търг в джобовете на приближени до властите фирми, наречени днес ‘партийно-олигархични’.
     Знае се, че нито грам от радиоактивните отпадъци, създадени от производството на този изнесен ток, не може да се изнесе в съответната държава-потребител поради недопускане от европейските нормативи, а същевременно олигарсите-износители няма да се грижат за тях милион години - оставяйки ги на всички българи и техните неизброим брой поколения на територията на България. Тази истина се крие от българското неинформирано общество и засилва съмненията, че за пореден път всичко се прави в името на “хората”  с приложен списък на конкретните люде.
     Това е едно главно основание да не се приеме инвестиционното предложение.


     7. Относно ползването в ДОВОС на една нова наредба от м. 09.2012 г. - Наредба за основните норми за радиационна защита (ОНРЗ-2012), искаме да не се съгласим с това, че “радиационното облъчване на човека в България” е изобщо допустимо да става обект за  регулиране поради една ядрена индустрия - стр. 99/171 от папка 3, част 4.10 ЗДРАВНО–ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ:
‘Радиационното облъчване на човека в България е нормативно регулирано чрез Наредбата за основните норми за радиационна защита (ОНРЗ-2012)
Тази Наредба определя изискванията за радиационна защита и мерките, които трябва да се предприемат при извършване дейности по използване на атомна енергия източници на йонизиращи лъчения в рамките на изискванията на Закона за безопасно използване на атомната енергия...
В допълнение към границите на радиационно облъчване, определени от тази Наредба, има и основно изискване да е сигурно, че всички радиационни облъчвания ще са обосновани и поддържани до АЛАРА нива под дозовите гранични стойности определени в Наредбата, чрез отчитане на социалните и икономически условия.’
     7.1. Не можем да приемем тази наредба на Министерския съвет от 25.09.2012 г. поради дълбоко антихуманната й същност, обявена като принцип на наредбата:
                   ‘Чл. 4. (1) Индивидуалните дози на облъчване, броят на облъчваните лица и вероятността за облъчване при каквато и да е дейност, водеща до облъчване, трябва да се поддържат на възможно най-ниско и разумно постижимо ниво под определените в наредбата граници на дозите при отчитане на социалните и икономическите условия.’
     Дълбоко антихуманни и обществено неприемливи са всякакви таканаречени “допустими дози и квоти” според Наредбата, тъй като липсват в цял свят научни наблюдения за таканаречения “късен радиационен ефект” в поколенията на човека с генетични увреждания и вреда върху здравето.
     Свидетели сме на налагането от ядрената енергийна мафия и олигархия на принципа АЛАРА – ‘толкова замърсяване с радиация колкото е разумно достижимо’, който няма аналог в нито една друга дейност на човека – въпреки, че според публикуваните изследвания на учени такова понятие “ниска радиация” няма. Хората според своята индивидуална имунна система могат да пострадат фатално за живота си и този на тяхното потомство и при минимални количества радиация. Затова обществено е недопустимо да се допуска производство с риск за вреда на здравето, когато радиацията е с техногенен(от изкуствен източник) характер.
     Оттук и нашето несъгласие с използваната в ДОВОС оценка по критерия “чрез дозовото натоварване на човешкия организъм”, което е пряко следствие от порочната наредба:
‘Чл. 5. (1) С цел прилагане принципа на оптимизация на радиационната защита на персонала и населението в хода на разрешителния и лицензионния процес се предвиждат и обосновават дозови ограничения (квоти), които са по-ниски от установените с наредбата граници на дозите.’
     7.2. По-горе при разглеждането на радиоактивните изхвърляния в атмосферата и при радиоактивните течни РАО от изпускателните канали на ядрената централа във водите на р. Дунав, изложихме чрез констатации и от доклада по ОВОС реалната опасност от попадане на радиоактивна частица вътре в някой човешки организъм – това може да съставлява, според дефиницията в т. 40 от § 1. на Допълнителни разпоредби от Наредбата, стохастични (вероятностни) ефекти, вредни за здравето на човека и потомството му ефекти от въздействието на йонизиращите лъчения, за които се приема, че няма прагова доза и вероятността за проявата им е правопропорционална на дозата, а тежестта им не зависи от дозата, което е друг мотив за нашето несъгласие с ползване на порочната наредба.
     7.3. Отново цитираме заключенията на експертите от доклада по ОВОС - стр. 148/171 от папка 3, част 4.11.1.3.1.2 Стохастични ефекти:
                   ‘Дори и при много ниски дози облъчване може да се окаже, че в даден критически обем на клетката може да се предаде такава енергия, която би била достатъчна, за да се промени или унищожи тази клетка. Смъртта на една или малък брой клетки в повечето случаи не довежда до промяна във функциите на тъканта. Промените в единична клетка, като генетична модификация или трансформация, обаче може да води до развитие на злокачествен процес със сериозни последици. Тези ефекти, които възникват в резултат на увреждане на една единствена клетка, са наречени стохастични ефекти. Има определена вероятност от възникване на стохастични събития дори и при много ниски дози радиация, така че праг за дозата не съществува.’
Извод: Относно увреждане на човешкото здраве понятие “ниска” радиация няма и е недопустимо да се прилагат норми, допускащи в каквато и да е степен на техногенно разпространение в околната среда на радиация.


‘Японският държавен комитет по контрола на ядрената енергетика има намерение съществено да повиши допустимата норма за безопасно радиоактивно облъчване, което могат да получат евакуираните жители в районите около АЕЦ “Фукушима-1” след завръщането по домовете си. За това съобщават токийските средства за масова информация.
Първоначално правителството си беше поставило за цел чрез дезактивацията на територията да намали това ниво до 1 mSv/y. Сега се предлага за безопасна годишна доза на облъчване да бъде обявена 20 mSv/y. Такава норма, в частност, беше подкрепена от експерти на МААЕ, които посетиха Япония през октомври.’
     Това събитие за 20-кратно увеличение на радиацията за населението бихме го оставили даже без коментар, защото то идва директно за ярко потвърждение на правотата на нашето несъгласие с измислената с лека ръка от ядреното лоби в България Наредба за основните норми за радиационна защита (ОНРЗ-2012) с най-произволно определени “допустими” норми и дози/квоти за радиационно действие върху човека, за жалост приета на 25.09.2012 г. от предишния Министерски съвет. И когато това произволно определяне на измислени стойности става под закрилата на МААЕ, то може без колебание да се заяви, че човечеството е жертва на антихуманни решения на световната ядрена мафия.


     8. Накрая, във връзка с горната т. 7 относно порочната нова Наредба ОНРЗ-2012, напълно неприемливо за здравия разум за защита на човешките права е заключението на авторите на ДОВОС за характеристика на риска за здравето на населението от ‘малки дози радиация’ - стр. 111/171, файл 1, папка 3, глава 4.10 ЗДРАВНО–ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ,  част 4.10.3 ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО,  точка 4.10.3.4 ХАРАКТЕРИСТИКА НА РИСКА
‘Йонизиращо лъчение в малки дози има стимулиращо действие и се прилага в медицината като животоспасяващо, т.е. то може да предизвиква смърт на организма, но може и да спасява живот.’
     Недопустимо е това объркано смесване на действия в медицината при ролята и отговорностите там на лекаря, с безконтролното свободно изхвърляне на радиация в атмосферата и във водите на р. Дунав от старите и от проектираната нова, ядрени мощности в Козлодуй – приравняването на тези две диаметрално противоположни по своя характер въздействия върху здравето на хората(при това първото е  най-често като следствие от второто), може да се определи единствено като най-дълбока антихуманност на авторите на ДОВОС в съучастие с МОСВ, откъдето вече са дали положителна оценка на доклада(това е поредното ново доказателство за криворазбраните задължения и действия на българското екоминистерство за опазване на околната среда само в посока на ограничена дефиниция за опазване на “биоразнообразието”, последното според тях с изключване на най-висшия род в неговата стълбица – човека).

Крайно предложение към МОСВ: Да се приеме настоящето становище като мотивирано възражение по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение, съгласно чл. 19, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, поради:  негарантиране спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве; за качество на околната среда за устойчиво развитие във връзка с т. 50 на &1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда(ЗООС) - “без да ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности”; и не са предложени или приети от възложителя или не съществуват други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, с които би се гарантирало спазването на нормите за качество на околната среда - в инвестиционното предложение за строителство на нова ядрена централа в АЕЦ ”Козлодуй”, ПРЕДЛАГАМЕ Компетентният орган да вземе решение съгласно чл. 99, ал. 2 от ЗООС и чл. 18 от Наредбата за ОВОС, като приложи чл. 19, ал. 2 на Наредбата, с което да не одобри осъществяването на инвестиционното предложение  на ‘АЕЦ Козлодуй – Нови мощности’ ЕАД за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW.
        С уважение,
                            Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност” 
************
В Доклада за ОВОС за 7-ми блок в Козлодуй се сочат радионуклидите, които са съществени - но са спестили да дадат периода им на полуразпад.

Ние огласихме, че за Уран-235(посочен от авторите на доклада като съществен!) полуразпад става за 704 000 000 години, или за 10-кратното му полуразпадане(такъв критерий сочат в доклада) - над 7 милиарда години ядреният боклук от АЕЦ ще бъде в тежка грижа на над 250 милиона поколения на човека.

НАГЛЕЦИ - когато един ядрен реактор се използва само 60 години!

/ снимка Габриела Петкова: "Грийнпийс"-България /
***************
Второ ядрено съоръжение в България спряхме с адв. Александър Кашъмов за 2013 г. - след ядрения ректор в ЖК'Младост' в София,

днес, 26.11.2013 г., Съдът ОКОНЧАТЕЛНО отхвърли ОВОС на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни радиоактивни отпадъци
(въпреки, че шефът на ДП "РАО" Делян Петров раздаде милиони на приятелски фирми с т.нар. 'предварително изпълнение', създадено в Закона за опазване на околната среда по времето на мутренското управление на Б. Борисов - КОЙ ли ще връща тези десетки милиони, прахосани от държавния бюджет!!!). 

Сега е на дневен ред ОВОС на 7-ми блок - страхотно слаб, с много пропуски!!!!
И това са онези, дето се тупат в гърдите с многото заграбени пари - ЯДРЕНАТА  МАФИЯ.
*****************

РЕШЕНИЕ

№ 15645
София, 11/26/2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на десети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
    РУМЯНА ПАПАЗОВА
АТАНАСКА ДИШЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/641d98d50a8e9021c2257c24003be8d7?OpenDocument