27 март 2012

АЕЦ “Козлодуй” работи при повишена мощност без издадено разрешение от АЯР. Подобно опасно закононарушение е заложено в проекта АЕЦ “Белене”

Изх. № 03-27/27.03.2012

До Мартин Шулц
Председател на Европейския парламент

До Борис ВелчевГлавен прокурор на Р България


С И Г Н А Л
от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”

Относно: АЕЦ “Козлодуй” работи при повишена мощност без издадено разрешение от АЯР. Подобно опасно закононарушение е заложено в проекта АЕЦ “Белене”

Уважаеми господин Шулц,
Уважаеми господин Велчев,

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” се обръща към Вас с настояване да възложите проверка на изложените по-долу обстоятелства, свързани с опасни действия в АЕЦ “Козлодуй” - експлоатация при повишена мощност без издадено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране(АЯР), както и криене на истината от последните две правителства за мощността в проекта АЕЦ “Белене”.

За АЕЦ “Козлодуй”:Във вестник „Дневник” от 20.12.2011 г. се съобщава: „АЕЦ "Козлодуй" произведе рекордно количество ток - Надминаването на рекорда беше проследено от министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков на монитор в Тренажорната зала на Учебния център към АЕЦ «Козлодуй», където бяха и председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Сергей Цочев и изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Александър Николов. „…Проектът е готов и представен в АЯР, а разрешението за увеличаване на мощността за всеки реактор трябва да се очаква след 5-6 месеца. След това ще се премине към подмяна на генераторите на блоковете, като процедурата е в ход и би трябвало да завърши през 2013 година“, заявява изпълнителният директор Ал. Николов: http://www.dnevnik.bg/biznes/2011/12/20/1731232_aec_kozlodui_proizvede_rekordno_kolichestvo_tok/

В презентация на бившия изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” Димитър Ангелов, изнесена пред годишната среща на форума „Булатом”, 2010 г. – стр. 31 : http://www.bulatom-bg.org/files/conferences/dokladi2010/The%20future%20of%20Bulgarian%20Nuclear%20Energy/Report_Angelov.pdf, също се твърди, че едва през втората половина на 2012 г. следва да се получи разрешение от АЯР за работа на по-висока от номиналната мощност.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев, Държавен регулатор на безопасното използване на ядрената енергия, в началото на 2012 г. казва по Българското национално радио: „… възможно е мощността на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде увеличена до 1050 мегавата“: http://bnr.bg/sites/horizont/News/Business_news/Pages/0501Kozlodui.aspx. Същевременно инж. Александър Николов, Изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, признава в списание „ЕНЕРГИЯ“, брой 6, 2011: „… пети и шести блок работят през зимния период на мощност 1040 – 1045 мегавата, а през летния - с мощност 1020-1030 мегавата“: http://energia.elmedia.net/bg/2011-6/interview/най-важният-енергиен-проект-на-българия-е-удължаването-на-ресурса-на-5-и-6-блок-на-аец-“козлодуй”_00318.html
Използвайки инструментариума на елементарната математика, много просто се показва, че средното натоварване на производствените мощности през календарната 2011 година е с цели 3% над разрешените 1000 мегавата за всеки реактор (http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=171&page=0&view_offset=&offers_per_page=), т.е. експлоатацията е била при повишена мощност – средно годишно 1030 мегавата. Подробните доказателства са в интернет-страницата на ядрения физик Георги Котев, Главен експерт “Реакторно-физичен анализ”, със 17-годишен опит в АЕЦ “Козлодуй”: http://gikotev.blog.bg/drugi/2012/03/26/na-fenove-na-tr-tr-edno-ot-poslednite-mu-geroistva.928050
Ето какви данни изнася в своя интернет сайт самата АЕЦ „Козлодуй”, в началото на месец март 2012 г. - на показаните графики са посочени помесечните количества произведена електроенергия, за месеците февруари 2012 г. и общо за януари и февруари 2012 г. За разглеждания период натоваренсостта на 5-ти блок е била плътно 105%, а на 6-ти - почти 104%: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=electrical_reports

За АЕЦ “Белене”:На интернет-страницата на Агенцията за ядрено регулиране за АЕЦ „Белене“: http://www.bnsa.bas.bg/bg/facilities/belene, се съобщава – „На 8 април 2005 г., съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Министерски съвет взе решение за изграждане на нова ядрена мощност в България. Решението определя изграждането на АЕЦ с максимална електрическа мощност 2000 мегавата на базата на реактор с вода под налягане.“ За същата стойност на максималната електрическа мощност 2000 мегавата е и одобряването на инвестиционното предложение по процедурата на ОВОС с решение 18-8/2004 на Министерството на околната среда и водите: http://www.bnsa.bas.bg/bg/facilities/belene/belene-license/ovos.pdf
На интернет-страницата на Национална електрическа компания ЕАД обаче е обявено, че през 2008 г. е подписан Договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Белене” между Националната електрическа компания (НЕК ЕАД) и „Атомстройекспорт” (ЗАО „Атомстройекспорт”), като в pdf-файла се съобщава за електрическа мощност 2x1060 мегавата, т.е. 2120 мегавата вместо одобрените от Министерския съвет и от Министерството на околната среда и водите - 2000 мегавата.
--------------------------------------------------------------
На основание гореизложените обстоятелства, ние, като представители на международно признатата правозащитна организация Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и уважаващи законите граждани, НАСТОЯВАМЕ:

- за привличане под отговорност на екс-министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, председателя на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев и изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” Александър Николов, с оглед чл. 356г, ал. 1 от Наказателния кодекс, във връзка чл.228. ал. 2 от НК, за допускането от тях като длъжностни лица да се започне и извърши дейност, преди да бъде издадено предвидено в Закона разрешение, при което съществува неопределен риск за ядрената безопасност, за живота и здравето на хората;
- относно безопасността при изграждане на нова ядрена мощност в България, поради криене на истината за мощността в проекта АЕЦ “Белене”, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия да се привлекат под отговорност министър-председателите от последните две правителства - Сергей Станишев и Бойко Борисов.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Борислав Сандов – географ, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Петър Стаматов – редактор на http://www.eurochicago.com/ - САЩ

23 март 2012

Пресконференция в София на Европейската платформа за памет и съвест с участието на Гьоран Линдблад, президент на платформата


http://www.ekipnews.com/news/world/evropa/ot_evropejskata_platforma_za_pamet_i_syvest_poiskaha_syd_za_komunisticheskite_prestypnici/128685/

Гьоран Линдблад, президент на Европейската платформа за памет и съвест, бивш заместник председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и председател на нейния Комитет по политическите въпроси, докладчик по изготвянето на резолюция 1481 Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими, каза следното:
На 5 юни 2012 г. предстои да бъде проведена конференция в Европейския парламент, в която ще вземат участие професори по международно право и политици – Карла Делпонте, Йоахим Гаук и др. Става въпрос за разследване престъпления срещу човечеството и престъпления на комунизма. Освен правна страна този въпрос има и политическа страна. Правното осъждане на комунистическите престъпления трябва да бъде осъществено. Трябва до опитаме да го направим, защото този въпрос е важен не само за европейското население, а и за света. Една част от виновните са починали, но тези, които са още живи, трябва да бъдат изправени пред съд, за да знаят младите поколения какво се е случвалои за да не се повтарят тези стари, порочни тоталитарни системи. Младите хора са много малко или въобще не са информирани за тази част от историята на Европа и това трябва да бъде поправено. Много често ми задават въпроса за сравнение на нациските престъпления и комунистически престъпления. Дали става дума за нациски, комунистически или религиозно-фундаменталистки, ние подхождаме спрямо режимите съответно техните дела – те са тези, които трябва да бъдат осъждани. Демократи сме и можем много да си говорим подобни неща, но когато има наказания, произнесени въз основа на съдебен процес, разследвания по съдебен ред и в рамките на закона, тогава трабва да се произнесе присъда на демократична правова общност. Това е единствения начин за постигане на отговорност и справедливост.
За важните принципи на платформата и според личното ми мнение, архивите трябва да бъдат максимално отворени и достъпни за граждани и изследователи. Не коментирам работата на комисията по досиетата, а етичния кодекс, който не позволява в платформата да участват хора, които преди са били бивши политически функционери на режимите и са били сътрудници на службите. Изненада е, че самият Костадинов, който е работил в репресивните структури на бившия тоталитарен режим в България оглавява разследванията на досиетата. Това е грубо нарушение на кодекса и е основание за непремане кандидатурата за членство.

21 март 2012

В София на 23.03.2012 идва Гьоран Линдблад, Президент на Европейската платформа за памет и съвест

Пресконференция на Европейската платформа за памет и съвест
с участието на Гьоран Линдблад, президент на платформата

Прес-клуб на БТА, София, 23.03.2012 г. 11.00 ч.

1. Представяне на Декларация 2012 за правно осъждане на престъпленията на комунизма и предстоящата конференция в Европейския парламент

2. Позицията на Гражданска платформа за памет и съвест за правната отговорност за комунистическите престъпления в България

3. Позицията на Европейската платформа за памет и съвест за членството в платформата на българската Комисия по досиетата

Участват:

Гьоран Линдблад, Президент на Европейската платформа за памет и съвест
Г-н Линдблад е бивш заместник председател на Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа /ПАСЕ/ и председател на нейния Комитет по политически въпроси,
докладчик по изготвянето на Резолюция 1481 на ПАСЕ за необходимостта от
международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически
режими.
Георги Константинов, участник в съпротивата срещу комунистическия режим
Васил Къдринов
, директор на Център „Хана Аренд – София”, 0889 032 954
Христо Марков, Фондация „Торос”, 0887 977 773

20 март 2012

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С до Йоахим Гаук

Чрез Посолството на Федерална република Германия

До Йоахим Гаук
Президент на Германия

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

Уважаеми господин Гаук,

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" - България, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб", учредена под патронажа на президента на Германия проф. Роман Херцог, посреща с адмирации избирането Ви от Федералното събрание за президент на Германия.

Във Ваше лице свободните граждани на България познават правозащитникът от комунистическата ГДР, превърнал се в олицетворение на разкриването на истината за бившата тоталитарна диктатура.

Ние помним Вашите думи в София, на 20 юли 2006 г., пред конференцията „Паметта за миналото в името на бъдещето - за отварянето на архивите на тоталитарните секретни служби в България“: „Службите са обслужвали комунистическия елит и партията, а не гражданите, затова от тях трябва да се търси отговорност, когато са извършвали престъпления“.

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” Ви кани отново да ни гостувате в София, на среща с представители на независимото гражданско общество - неудобно за политическата олигархия в България.


За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Пламен Димитров – историк, Петър Стаматов – редактор на http://www.eurochicago.com/ - САЩ, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция

18 март 2012

Пасторът правозащитник Йоахим Гаук бе избран за президент на Германия


Канцлерът Ангела Меркел поздравява Йоахим Гаук след избирането му

Германското Федерално събрание избра днес бившия лутерански пастор и правозащитник от бившата комунистическа ГДР Йоахим Гаук за президент на най-голямата държава в Европейския съюз.

Гаук бе избран с огромно мнозинство още на първия тур от гласуването, предаде Ройтерс.

Председателят на долната камара на парламента - Бундестага, Норберт Ламерт заяви, че 72-годишният Гаук е получил 991 от гласовете във Федералното събрание, в което участват 622-мата депутати от Бундестага и същият брой законодатели от регионалните парламенти.

Федералното събрание се свиква при избор на държавен глава, припомня Ройтерс.

Съперникът на Гаук, 73-годишната журналистка Беате Кларсфелд, подкрепяна от партия "Левите", известна с непримиримата си борба за разобличаване на нацистките престъпници след края на Втората световна война, бе подкрепена от 126 депутати.Германците очакват Йоахим Гаук, виден член на движението, довело до падането на Берлинската стена през 1989 г., да възстанови авторитета на президентската институция, пострадал от корупционния скандал, свързан с неговия предшественик Кристиан Вулф.

Гаук бе подкрепен от управляващата коалиция на християндемократите и свободните демократи и от опозиционните партии на социалдемократите и зелените.

Президентът в Германия има до голяма степен церемониални функции, отбелязва Ройтерс.

Гаук е роден през януари 1940 г. в Рощок, Североизточна Германия.

Като пастор в Лутеранската църква на ГДР защитава правата на човека и при първите демонстрации през 1989 г. става говорител на опозиционния колектив "Нов форум" в Рощок.

На 3 октомври 1990 г. е избран да ръководи центъра за съхранение и използване на архивите на Щази. Заема този пост 10 години, с което се превръща в олицетворение на разкриването на истината за бившата комунистическа диктатура.
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4655791
.

14 март 2012

ПРОТЕСТ пред КомДос на 15.03.2012: Евтим Костадинов лъже Европа
източник - Изгубената България http://www.lostbulgaria.com/?p=3074
На 15.03.2012 г.(четвъртък) от 11:00 ч. до 13:00 ч. пред Комисията по досиетата, ул. "Врабча" 1 – гражданските организации Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Център „Хана Аренд – София”, организират ПРОТЕСТ под надслов "Европейската Платформа за памет и съвест отхвърли българската комисия като нелегитимна", с внасяне на документи от Европа в комисията.Миналия месец новоучредената в Прага Европейска платформа за памет и съвест, с писмо до българските власти поиска лустрация в Комисията по досиетата, съгласно приетия кодекс. В противен случай българската комисия не може да стане член на Европейската платформа - в нея не могат да членуват организации, в които участвуват бивши платени функционери на тоталитарните политически структури или бивши членове или сътрудници на репресивните органи на тоталитарния режим.В писмата на президента на Европейската платформа за памет и съвест Гьоран Линдберг, изпратени от Страсбург на 13.02.2012 г. до председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи, се посочва опитът на Евтим Костадинов, председател на Комисията по досиетата, да заблуди Европлатформата, че в сегашния състав на комисията няма такива, които са били на служба в тоталитарните органи. От Европа посочват пред властите в България, че четирима от деветимата членове на българската комисия, не отговарят на критериите за европейско членство, въпреки заявеното искане от Костадинов:
Председателят Евтим Костадинов е капитан от Народната милиция в Добрич, където милиционерите участваха в репресии - арести на правозащитници и разпръскването с употреба на оръжие на майските демонстрации от 1989 г. на турците в България срещу насилствената асимилация, при което бяха убити 9 човека. ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗНАЯТ, че Народната милиция беше репресивен орган на комунистическия режим.
Апостол Димитров, секретар на ДКМС и на БКП във Варна, 1974-1989 г.
Георги Георгиев, платен функционер на ДКМС и на БКП в София, 1980-1990 г.
Татяна Кирякова, преди 1989 г. е на платена работа в Института по история на БКП при ЦК на БКП.Петър Пенчев - член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, съобщава, че от Комисията по досиетата са се обадили възмутени от планирания протест, защото в комисията нямало получени такива писма от Страсбург. “Според мен това също е доказателство, че Европа смята за нелегитимна българската комисия и не желае да кореспондира с нея в този й състав. Затова ние в четвъртък ще връчим копия от тези писма лично на председателя Костадинов, когото за съжаление - даже след получаване на протестните писма от Европа, милиционерската партия ГЕРБ е номинирала и за следващ мандат”, допълва правозащитникът.

За повече информация:
Петър Пенчев, 0887 525 032, комендант на протеста


.

13 март 2012

Служители на ДАНС заплашвали членове на НД „Екогласност“

http://www.eurochicago.com/2012/03/sluzhiteli-na-dans-zaplashvali-tchlenove-na-nd-vekoglasnostv/

На 7 март т.г. Пламен Димитров от НД „Екогласност” е бил извикан на разпит при полицейски инспектор Калин Маринчев, който му задал четири въпроса, изпратени от Врачанска окръжна прокуратура. Те били свързани с Обществено обсъждане на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, състояло се на 29 март 2012 г. в големия салон на Дома на енергетика в гр. Козлодуй.

В отговорите си Пламен Димитров засегнал документален аудиозапис, направен по нареждане на изпълнителния директор на ДП „РАО” Делян Петров, скрит и представен след искане по ЗДОИ във фалшифициран вариант на хартиен носител. Важността на този аудиозапис се състои в записаните заплахи, отправени от трибуната от водещия срещу НД „Екогласност” и неговите представители на обсъждането. Което е скандално като изявление на висш държавен служител в страна – членка на НАТО и ЕС, управлявана от демократична партия, насочено срещу демократичните промени и конституционния строй. Наличието на аудиозаписа за втори път е било потвърдено от изпълнителния директор на ДП „РАО” в неговия софийски кабинет, пред свидетелите Георги Котев, ядрен физик и експерт на НД „Екогласност”, инж. Петър Пенчев и Пламен Димитров.

Тези отправени заплахи са според Пламен Димитров сигнал за пряка разправа. На излизане от залата Димитров е бил разделен от инж. Пенчев – по думите на Димитров „професионално и много добре изпълнено” – от лице от силовите служби, което не се легитимирано. Пламен Димитров е бил заплашен с физическа разправа за „ликвидиране”. По същото време инж. Пенчев е бил заплашван от служител на силовите служби с фамилия Цветков, че ще бъде вкаран от ДАНС в затвора. Цветков заявил, че без негова заповед никой не действа.

В началото и края на дознанието Пламен Димитров акцентирал, че той и инж. Петър Пенчев са присъствали като длъжности лица, представляващи НД „Екогласност” и заинтересованата общественост – съгласно българското законодателство и Орхуската конвенция*, което е видно от писмената им регистрация за общественото обсъждане и личното им представяне по микрофона в Дома на енергетика в Козлодуй.

——————————————————–

* Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Тази конвенция е приета в Орхус, Дания, на 25.06.1998 г. и влиза в сила за България от 16.03.2004 г.

Из Орхуската конвенция:
Член 1-ви гласи: „За да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка Страна гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, в съответствие с разпоредбите на тази Конвенция“.
Член 2-ри, ал. 3, точки а и b гласят:
“Информация за околната среда” означава всяка информация в писмена, визуална, звукова, електронна или друга материална форма относно:
(а) състоянието на елементите на окол­ната среда, каквито са въздухът и атмосферата, водите, почвите, земите, ландшафтът и при­родните местообитания, биологичното разнообразие и неговите компоненти, включително генетично модифицираните организми, и взаимо­действието между тези елементи;
(b) факторите, като например вещества, енергия, шум и радиация, и дейностите или мерките, включително и административните мерки, екологичните споразумения, политики, законода­телство, планове и програми, които оказват или биха могли да окажат въздействие върху елемен­тите на околната среда, посочени в точка (а) по-горе, и анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани при вземането на решения, отнасящи се до окол­ната среда.
Член 2-ри, т. 5 гласи:
“Засегната общественост” означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната от вземането на решения за окол­ната среда или има интерес в този процес; за целите на това определение ще се счита, че непра­вителствените организации, работещи за опазване на околната среда и отговарящи на всички изиск­вания на националното право, имат интерес.”

-----------------------------
Извадка от Наказателния кодекс

Чл. 144. ... (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За закана спрямо длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или спрямо лице, ползуващо се с международна защита, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Допълнителна разпоредба
Обяснение на някои думи
Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл:
....
3. "Представител на обществеността" е лице, посочено от обществена организация да упражнява въз основа на закона или на друг нормативен акт определена функция.

11 март 2012

Протести на бивши политически затворници пред Министерството на правосъдието и Комисията по досиетатаКопие от писмото на Евтим Костадинов за подписване на Етичен кодекс на Европейската платформа за памет и съвест, което представлява негова декларация с невярно съдържание и заблуждаване на платформата за настоящия състав на Комисията по досиетата - в писмото се твърди, че няма членове на КОМДОС, свързани с българските репресивни и комунистически служби


ПРОТЕСТИ в София:


На 13.03.2012 г.(вторник) от 11:00 ч. до 13:00 ч. пред Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" 1 - с внасяне на Петиция за промяна в закона за досиетата и даване възможност за членове на КомДос да се избират от Парламента и бивши политически затворници. Комендант на протеста - Васил Къдринов, 0878 201 863.

На 15.03.2012 г.(четвъртък) от 11:00 ч. до 13:00 ч. пред Комисията по досиетата, ул. "Врабча" 1 - под надслов "Европейската Платформа за памет и съвест отхвърли българската комисия като ченгеджийска и нелегитимна", Комендант на протеста - Петър Пенчев, 0887525032.

.

02 март 2012

Oт Европа отказаха на българската Комисия по досиетатаПреди 2 седмици Европейската платформа за памет и съвест с писмо до българските власти поиска лустрация в Комисията по досиетата. В противен случай комисията не може да стане член на Европейската платформа - в нея не могат да членуват организации, в които участвуват бивши платени функционери на тоталитарните политически структури или бивши членове или сътрудници на репресивните органи на тоталитарния режим. В Комисията по досиетата работят трима бивши комунистически функционери и един бивш капитан от Народната милиция.На 17-ти Февруари Европейската платформа за памет и съвест разпространи прес-съобщение във връзка със заявлението за членство в платформата на българската Комисия по досиетата, изпратено от председателя и Евтим Костадинов.


Същевременно г-н Гьоран Линдблад, председател на платформата, е изпратил по същия повод писма до министър председателя Бойко Борисов, председателката на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, министъра на външните работи Николай Василев и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.


В писмата и прес-съобщението се изтъква, че Европейската платформа за памет и съвест е приела при учредяването си кодекс, според който в нея не могат да членуват организации, в които участвуват бивши платени функционери на тоталитарните политически структури или бивши членове или сътрудници на репресивните органи на тоталитарния режим.


Настоящият състав на българската Комисия по досиетата включва членове, които не дават основание да се счита, че тя отговаря на изискванията на кодекса на Европейската платформа, а именно:


Евтим Костадинов, преди 1989 г. капитан от Народната милиция в Добрич. Народната милиция е участвувала в репресии като арести на правозащитници и разпръскването с употреба на оръжие на майските демонстрации от 1989 г. на турците в България срещу насилствената асимилация, при което бяха убити 9 човека. Народната милиция е репресивен орган на комунистическия режим.


Татяна Кирякова, преди 1989 г. на платена работа в Института по история на БКП при ЦК на БКП.


Георги Георгиев, преди 1989 г. функционер на ДКМС и на БКП в София.


Апостол Димитров, преди 1989 г. функционер на ДКМС и на БКП във Варна.


В писмото си до българските власти Гьоран Линдблад изтъква, че ако при избора на нов състав на Комисията по досиетата бъдат избрани членове, които съответствуват на изискванията в кодекса на Европейската платформа, пречките за членство ще отпаднат.


Европейската платформа за памет и съвест обединява 20 организации от 13 европейски страни, между които са Полският институт за национална памет, Архивите на ЩАЗИ в Германия, Институтът за изследване на тоталитарните режими в Прага.


Платформата е създадена с резолюция на Европейския парламент и има за цел осмислянето на тоталитарното минало на Европа.


Тя е и резултат и от Пражката декларация за европейската съвест и комунизма, инициирана от Вацлав Хавел, подкрепена от няколкостотин български граждани и гласувана от българското Народното събрание.