25 януари 2013

Три послания за Референдума на Владимир Аличков - не ги чухме от политическите партии

Ядрената енергетика и ВЕИ – плюсове и минуси
Владимир Аличков от Българска фотоволтаична асоциация (БФА) снимка: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова  
По отношение на разходите, базовата и другите енергии - България е част от ЕС, след една-две години ще бъдем присъединени към Европейската енергийна мрежа, което ще ни позволи да имаме избор, за да не оставаме на свещи, както някои ядрени лобисти заплашват, че ще стане, ако не направим нови блокове. По въпроса Белене или Козлодуй - според мен нито едното, нито другото, просто вече има алтернатива. Няма нужда да рискуваме собственото си здраве, за да развиваме скъпа и опасна енергия.

Много е важно да се направи разлика в бъркането на джобовете. През последните четири години всички инвестиции във ВЕИ са абсолютно частни инвестиции. Не се инвестират от парите на данъкоплатците и тук е важно да се отбележи, че АЕЦ „Козлодуй" е построена с държавни пари. Ако в момента държавата изкупи всички ВЕИ-централи и върне на инвеститорите парите, естествено, държавата също би могла да си позволи да продава тока за 40 лева на мегават.

Ако България следи световните тенденции и реши да се развива перспективно, не виждам друга перспектива освен развитие на зелената енергия.

Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1029654

20 януари 2013

Становище на АЯР за Референдума разобличава политическите шмекери

Четете за въпроса от ядрения референдум становището на единствения у нас авторитет и Държавен орган по ядрено регулиране  - АЯР. И се откажете да вярвате на политическите шмекери на хранилката на АЕЦ Козлодуй, дето като цигани лъжат народа, че този въпрос се отнасял само за Белене и по никакъв начин не касаел 7-ми блок в Козлодуй, а и те ще тълкуват резултата от Референдума, независимо от получения вот - ядрена централа ще има в Козлодуй, за износ на ток с печалбите за джобовете на износителите-политическите олигарси, а радиоактивните отпадъци от производството му ще останат в България за поколенията.
Затова, бойкот на тази подигравка с народа!

Петър Пенчев
http://www.bnsa.bas.bg/bg/news/20130116
Становище на АЯР
във връзка с въпроси, поставени относно провеждането на референдум на тема “Да развиваме ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”

"... Един от въпросите, свързани с референдума, който е особено актуален в медиите през последните дни, и който се отправя настойчиво и към АЯР, е свързан с изясняването на това дали терминът “изграждане на нова ядрена централа” предполага както изграждането на АЕЦ “Белене”, така и изграждането на седми блок на АЕЦ “Козлодуй”.
Във връзка с изясняването на този въпрос следва да бъде отчетено решението по т. 28 от заседанието на Министерския съвет на 11 април 2012 г. прието на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Следва да бъдат отчетени също предприетите действия в изпълнение на това решение на Министерския съвет – създаването на проектна компания “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД като отделно юридическо лице и стартирането на процедури по извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), технико-икономическа оценка и избор на площадка.
В тази връзка са възможни следните основни хипотези:
  1. Новосъздадената проектна компания да продължи да участва в лицензионния процес като самостоятелно юридическо лице и да стане отделен оператор на бъдещото ядрено съоръжение. В тази хипотеза новото ядрено съоръжение ще бъде обособено като отделна ядрена централа с отделен собственик, отделна от АЕЦ “Козлодуй” площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.
  2. С оглед бъдещото развитие на проекта и фактическото развитие на правоотношенията са нормативно допустими варианти за обединяване на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, при което 7-ми блок да стане част от ядрената централа в Козлодуй, с обща площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.
При всички случаи обаче, независимо дали ще бъде нова ядрена централа или част от АЕЦ “Козлодуй”, бъдещият блок в Козлодуй ще представлява отделно ядрено съоръжение, чието лицензиране ще бъде извършено в пълен обхват като се започне с издаване на разрешение за избор на площадка.
В крайна сметка тълкуването на законите и приемането на решения по резултатите от референдума е от компетентността на Народното събрание, а съдебните органи упражняват контрол върху спазването и правилното им прилагане."

16 януари 2013

Открито писмо до БАЯК и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”. За лъжите сред нас

Открито писмо
до членовете на Българска антиядрена коалиция(БАЯК) и
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”


Приятели,

Налага се спешно да ви известя за поднесената ни изненада от днешния ден, във връзка с проведени разговори в Министерския съвет на хора, с които съм смятал, че работим заедно по обществени каузи http://www.dnes.bg/politika/2013/01/16/borisov-i-zelenite-se-uhajvat-ne-na-belene-no-za-bansko-se-razminaha.177716.

След оповестените публично съгласия с политиката на ГЕРБ относно предстоящия референдум на 27.01.2013 г., изказани на днешното заседание на Министерския съвет, аз заявявам своето пълно разграничаване от изразената позиция в МС от лицата Борислав Сандов – член на Българска антиядрена коалиция(БАЯК) и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Албена Симеонова – член на БАЯК.

Албена Симеонова бе единственият човек от екообщността Блулинк, който официално, във в. Труд преди 7 години, се обяви за преместване на реакторите от Белене в Козлодуй. Тогава аз излязох с разобличаваща декларация на тази егоистична нейна позиция(тя живее в района на Белене), но преди учредяване на БАЯК през м. юни 2012 г. Симеонова декларира отказа си от тази нейна стара идея, а днес виждаме в МС, че тя  ни е излъгала.

Ще предложа на БАЯК да отзовем от членство в Коалицията на лицата Борислав Сандов и Албена Симеонова, както и отнемане членството в БАЯК на Политическа партия “Зелените”, след тяхната днешна заявка за колаборация с ПП “ГЕРБ”. Подобно отпадане от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, ще предложа за Борислав Сандов.

В случай, че БАЯК не приеме горното ми предложение, аз ще напусна тази група и ще продължа дългогодишната си работа против ядрената енергетика. Относно членството ми в Инициативния комитет “Зелените алтернативи против АЕЦ”, заявявам своето напускане, защото оставам излъган от представляващия Б. Сандов, престъпил гласуваната единодушно при учредяване на този ИК принципна позиция не само против АЕЦ “Белене”, но и срещу 7-ми реактор, нова ядрена централа, в Козлодуй.


16.01.2013 г.
Петър Пенчев – съучредител и член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская, и член на БАЯК

14 януари 2013

Съдът спасява София от ядрен реакторС решение 186 от 08.01.2013 г. Върховният административен съд – тричленен състав, отмени Решение по ОВОС на Министъра на околната среда и водите за строителство на нов ядрен реактор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, в жилищния квартал Младост”, на 7-ми километър в  гр. София.

Съдът констатира, че министър Нона Караджова е допуснал груби и опасни нарушения на закона, като не е съобразил, че “В доклада по ОВОС е записано, че в процеса на експлоатация на изследователския реактор в резултат на генериране на йонизиращи лъчения може да се очакват въздействия върху основните компоненти и фактори на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, почви, растителен и животински свят и върху хората... Предвид специфичните особености на предложението, възложителят е следвало да изиска информация от министерството на здравеопазването относно въздействието, което реализирането му би могло да окаже върху населението. Предоставените от министерството на здравеопазването становища не съдържат такава информация... Действащата към момента на приемане на оспорения административен акт Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм. 17.05.2011 г.), въвежда задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на населението, като създава и ред за определяне на хигиенно-защитни зони. Видно от данните по преписката, такава хигиенно-защитна зона не е била определена.

Петър Пенчев - член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, заявява: – С този успех, като автор на жалбата, осъществих с победа личното си участие в референдума от 27.01.2013 г., като се надявам не само двумилионна София да си отдъхне, но и цяла България, защото от разяснителната работа покрай референдума относно нов ядрен реактор - било в Белене, било в Козлодуй, все по-голяма част от българите вече са наясно за факта, че безопасен ядрен реактор просто не съществува, заедно с винаги съпътстващите ядрения разпад опасни радиоактивни отпадъци, оставащи в България на поколенията за милиони години. Екозащитникът изразява своето голямо учудване, че в съдебната зала не бе подкрепен от нито една екологична, или каквато и да е друга неправителствена организация. За учудване е и фактът, че Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ е проявил безхаберие към това опасно съоръжение, което няма място в жилищни райони, заключава Пенчев. 

Правозащитниците от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, се надяват МОСВ и БАН да се откажат от обжалване на съдебния акт пред петчленен състав на ВАС.

07 януари 2013

“Европейска година на гражданите - 2013” – да дойде в България Европейска прокуратура!


Изх. № 01-07/07.01.2013 г.                                                                                                           


До Herman Van Rompuy
Председател на Европейския съвет

До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент

До José Manuel Barroso
Председател на Европейската комисия


 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Ускоряване създаването на Европейска прокуратура в “Европейската година на гражданите – 2013”


Уважаеми господа,

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” - България, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, приветства европейските институции, обявили 2013 г. за Европейска година на гражданите. Гражданството на Съюза е нещо повече от идея. То трябва да стане практическа реалност, осезаема за гражданите.

В тази връзка, като защитник на държавата на гражданите, ние подкрепяме заложената в чл. 86 от Договора за Европейския съюз, идея за европейска прокуратура, която ще действа във всички страни-членки на съюза. На 5-ти декември 2012 г. представители на Асоциация “Анна Политковская”, като съдокладчици подкрепиха на Семинара на Специалната комисия на Европейския парламент по въпросите на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, доклада на Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите(ОЛАФ), за ускоряване създаването на този разследващ орган.

На този семинар в Европейския парламент, ние, заедно с разследващи журналисти от сайта “Биволъ”, представихме документи и факти, доказващи участието на днешния премиер на България Бойко Борисов, в трансграничен криминален канал за продажба на наркотици, за което българската прокуратура отказва досъдебно производство.

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” настоява пред Вас да се вслушате в годишните доклади на Европейската комисия за корупционните практики на политическата олигархия в България и нейната симбиоза с парламентарните партии и всички нива на съдебната и изпълнителната власти.

Всеки от членовете на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” има горчив опит с отказите от правосъдие, постановени от всички инстанции на българската прокуратура. Фрапантен се оказа последният случай, в който на нашето искане да не се ползват експертизи от  хора, зависими и обвързани с проверяваните обекти, а да се привлекат експерти на страните-членки в Европейския съюз, Врачанската окръжна прокуратура ни отговори, че “прокуратурата не може да възлага проверки на специалисти в ЕС в рамките на своите пълномощия”/писмото го предоставяме в Приложение/. Този отговор повтаря Постановление от 28.11.2012 г. на по-горната инстанция Апелативна прокуратура-София, по преписка № 824/2009 г., тяхно писмо  № 824/2009 г. от 05.12.2012 г. И за наша изненада, без да се възложи извършване на каквато и да е проверка на изнесените факти, Българската прокуратура ни върна сигнала за оповестените публично на 20.08.2012 г. разкрития от самия шеф на АЕЦ “Козлодуй”, за аварийно изключване на 1000-мегаватов ядрен блок със значими финансови щети на 100% държавната ядрена централа, заради  некачествено оборудване от задгранична фирма. Европейски контрол се налага и поради факта, че АЕЦ “Козлодуй” е бенефициент на стотици милиони евро от парите на европейските данъкоплатци по фондовете на Европейския съюз.

Ние, като свободни европейци, се надяваме още в началото на  инициативата “Европейска година на гражданите – 2013”, да дойде в България действаща Европейска прокуратура и да получим реална гражданска защита, особено на фона на предстоящото скорошно поемане на поста Главен прокурор на Република България от спорната фигура  Сотир Цацаров, който бе определен при съмнителни обстоятелства и зависимости.
Приложение: Писмо от 17.12.2012 г. на Окръжна прокуратура – Враца.


С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, сайта "Биволъ", Пламен Димитров – историк, Петър Стаматов – редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Борислав Сандов – географ, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Елена Кръстева – преводач, Асен Йорданов – разследващ журналист и създател на сайта "Биволъ", Едвин Сугарев – поет, Павел Антонов – докторант по социална география, Open University