23 април 2009

Протести за независимост на България


П О К А Н А
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” заедно с
други граждански организации
канят всички граждани
на Протестите по време на организираната от Георги Първанов (Агент-ДС Гоце) енергийна среща в София на постсъветските държави и днешни сателити на Путинова Русия, както следва:

На 24.04.2009 г.(петък) - от 11:00 ч. до 16:00 ч. на „Орлов мост” – откъм бившата трамвайна линия, между парапета под орлите и парапета на тротоара от изток, където ще посрещнем чуждите делегации. (Съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите/ЗСММ/, за този протест на 17.04.2009 г. в 15:06 ч. е уведомена Столична община – вх. № 4900-377, в 24-часовия срок няма забрана по чл. 12 от ЗСММ и събранието може да се проведе съгласно ал. 5, чл. 12 от ЗСММ ).
На 25.04.2009 г.(събота) – от 11:30 ч. на Мемориала-Пантеон на жертвите на комунизма, в градинката пред НДК, където ще бъде отслужен религиозен обряд-помен за мъчениците на българската демокрация. (За този протест не се изисква уведомяване, съгласно §1 от ЗСММ, но ОЧАКВАМЕ от Столична дирекция на МВР след проведената работна среща с нейни представители на 22.04.2009 г. в 10:00 ч., отговор дали параклисът при Пантеона ще бъде освободен от полицейската блокада).

Уважаеми сънародници,
Да заявим нашето несъгласие със 100% зависимост от Русия за нефта, газа и ядреното гориво, като без енергийна ефективност и възобновяеми източници, екстензивно се развива енергетиката само заради осигуряване износа на чист ток от „обръчите фирми” около политическата олигархия. Да защитим хората срещу замърсяванията от ТЕЦ в Стара Загора–Гълъбово и оставяните в наследство за поколенията на човека радиоактивни отпадъци от АЕЦ.

НЕ! на „България – енергиен център на Балканите”
НЕ! на „България – ‘троянски кон’ на Путинова Русия в Европа”
ДА! на „За да остане чиста природа за хората в България”За контакти:
Петър Пенчев – комендант на проявите, GSM 0887525032
.

Няма коментари: