07 април 2009

Съдът защити борец за човешките праваВърховният административен съд на Република България – Трето отделение, с Решение № 4372 от 02.04.2009 г., уважи жалбата на Пламен Димитров Борисов срещу полицейски произвол на 31.07.2008 г. в Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”, село Долно Церовене, област Монтана, по повод защитата на училището от закриване и водените съдебни дела. Полицейските действия са били брутални, според писмените показания на свидетел, представени като доказателство в съда.


Борецът за защита на човешките права на ромските ученици и техните учители Пламен Димитров е председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители, община Якимово, област Монтана, и председател на Национално движение “Екогласност”-секция Долно Церовене. На неговото искане по Закона за достъп до обществена информация за полицейските действия в сградата на училището, министърът на вътрешните работи отговори с мълчалив отказ.
Съдът определи непроизнасянето на министъра като нарушение на закона и отмени този мълчалив отказ, като върна административната преписка на министъра на вътрешните работи и го задължи за изрично произнасяне в едномесечен срок от влизане на решението в сила.
Това решение на ВАС се приема като справедлива победа на едногодишната борба за запазване исконните традиции в 144-годишното училище в с. Долно Церовене и успех за малките ученици от ромски произход да се обучават в непосредствена връзка с родителската общност.

1 коментар:

Анонимен каза...

Браво, Пламене!
Това е победа над гоцевщината и над всичко онова, което се опитва да се възроди за да смазва хората в нашата държава!

А Централното ръководство на синдиката подкрепи ли те за училището?
А за делото?
Пое ли ти поне част от разноските по воденето на това дело?

Снежинка