27 март 2012

АЕЦ “Козлодуй” работи при повишена мощност без издадено разрешение от АЯР. Подобно опасно закононарушение е заложено в проекта АЕЦ “Белене”

Изх. № 03-27/27.03.2012

До Мартин Шулц
Председател на Европейския парламент

До Борис ВелчевГлавен прокурор на Р България


С И Г Н А Л
от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”

Относно: АЕЦ “Козлодуй” работи при повишена мощност без издадено разрешение от АЯР. Подобно опасно закононарушение е заложено в проекта АЕЦ “Белене”

Уважаеми господин Шулц,
Уважаеми господин Велчев,

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” се обръща към Вас с настояване да възложите проверка на изложените по-долу обстоятелства, свързани с опасни действия в АЕЦ “Козлодуй” - експлоатация при повишена мощност без издадено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране(АЯР), както и криене на истината от последните две правителства за мощността в проекта АЕЦ “Белене”.

За АЕЦ “Козлодуй”:Във вестник „Дневник” от 20.12.2011 г. се съобщава: „АЕЦ "Козлодуй" произведе рекордно количество ток - Надминаването на рекорда беше проследено от министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков на монитор в Тренажорната зала на Учебния център към АЕЦ «Козлодуй», където бяха и председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Сергей Цочев и изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Александър Николов. „…Проектът е готов и представен в АЯР, а разрешението за увеличаване на мощността за всеки реактор трябва да се очаква след 5-6 месеца. След това ще се премине към подмяна на генераторите на блоковете, като процедурата е в ход и би трябвало да завърши през 2013 година“, заявява изпълнителният директор Ал. Николов: http://www.dnevnik.bg/biznes/2011/12/20/1731232_aec_kozlodui_proizvede_rekordno_kolichestvo_tok/

В презентация на бившия изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” Димитър Ангелов, изнесена пред годишната среща на форума „Булатом”, 2010 г. – стр. 31 : http://www.bulatom-bg.org/files/conferences/dokladi2010/The%20future%20of%20Bulgarian%20Nuclear%20Energy/Report_Angelov.pdf, също се твърди, че едва през втората половина на 2012 г. следва да се получи разрешение от АЯР за работа на по-висока от номиналната мощност.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев, Държавен регулатор на безопасното използване на ядрената енергия, в началото на 2012 г. казва по Българското национално радио: „… възможно е мощността на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде увеличена до 1050 мегавата“: http://bnr.bg/sites/horizont/News/Business_news/Pages/0501Kozlodui.aspx. Същевременно инж. Александър Николов, Изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, признава в списание „ЕНЕРГИЯ“, брой 6, 2011: „… пети и шести блок работят през зимния период на мощност 1040 – 1045 мегавата, а през летния - с мощност 1020-1030 мегавата“: http://energia.elmedia.net/bg/2011-6/interview/най-важният-енергиен-проект-на-българия-е-удължаването-на-ресурса-на-5-и-6-блок-на-аец-“козлодуй”_00318.html
Използвайки инструментариума на елементарната математика, много просто се показва, че средното натоварване на производствените мощности през календарната 2011 година е с цели 3% над разрешените 1000 мегавата за всеки реактор (http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=171&page=0&view_offset=&offers_per_page=), т.е. експлоатацията е била при повишена мощност – средно годишно 1030 мегавата. Подробните доказателства са в интернет-страницата на ядрения физик Георги Котев, Главен експерт “Реакторно-физичен анализ”, със 17-годишен опит в АЕЦ “Козлодуй”: http://gikotev.blog.bg/drugi/2012/03/26/na-fenove-na-tr-tr-edno-ot-poslednite-mu-geroistva.928050
Ето какви данни изнася в своя интернет сайт самата АЕЦ „Козлодуй”, в началото на месец март 2012 г. - на показаните графики са посочени помесечните количества произведена електроенергия, за месеците февруари 2012 г. и общо за януари и февруари 2012 г. За разглеждания период натоваренсостта на 5-ти блок е била плътно 105%, а на 6-ти - почти 104%: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=electrical_reports

За АЕЦ “Белене”:На интернет-страницата на Агенцията за ядрено регулиране за АЕЦ „Белене“: http://www.bnsa.bas.bg/bg/facilities/belene, се съобщава – „На 8 април 2005 г., съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Министерски съвет взе решение за изграждане на нова ядрена мощност в България. Решението определя изграждането на АЕЦ с максимална електрическа мощност 2000 мегавата на базата на реактор с вода под налягане.“ За същата стойност на максималната електрическа мощност 2000 мегавата е и одобряването на инвестиционното предложение по процедурата на ОВОС с решение 18-8/2004 на Министерството на околната среда и водите: http://www.bnsa.bas.bg/bg/facilities/belene/belene-license/ovos.pdf
На интернет-страницата на Национална електрическа компания ЕАД обаче е обявено, че през 2008 г. е подписан Договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Белене” между Националната електрическа компания (НЕК ЕАД) и „Атомстройекспорт” (ЗАО „Атомстройекспорт”), като в pdf-файла се съобщава за електрическа мощност 2x1060 мегавата, т.е. 2120 мегавата вместо одобрените от Министерския съвет и от Министерството на околната среда и водите - 2000 мегавата.
--------------------------------------------------------------
На основание гореизложените обстоятелства, ние, като представители на международно признатата правозащитна организация Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и уважаващи законите граждани, НАСТОЯВАМЕ:

- за привличане под отговорност на екс-министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, председателя на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев и изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” Александър Николов, с оглед чл. 356г, ал. 1 от Наказателния кодекс, във връзка чл.228. ал. 2 от НК, за допускането от тях като длъжностни лица да се започне и извърши дейност, преди да бъде издадено предвидено в Закона разрешение, при което съществува неопределен риск за ядрената безопасност, за живота и здравето на хората;
- относно безопасността при изграждане на нова ядрена мощност в България, поради криене на истината за мощността в проекта АЕЦ “Белене”, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия да се привлекат под отговорност министър-председателите от последните две правителства - Сергей Станишев и Бойко Борисов.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Борислав Сандов – географ, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Петър Стаматов – редактор на http://www.eurochicago.com/ - САЩ

Няма коментари: