20 март 2012

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С до Йоахим Гаук

Чрез Посолството на Федерална република Германия

До Йоахим Гаук
Президент на Германия

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

Уважаеми господин Гаук,

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" - България, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб", учредена под патронажа на президента на Германия проф. Роман Херцог, посреща с адмирации избирането Ви от Федералното събрание за президент на Германия.

Във Ваше лице свободните граждани на България познават правозащитникът от комунистическата ГДР, превърнал се в олицетворение на разкриването на истината за бившата тоталитарна диктатура.

Ние помним Вашите думи в София, на 20 юли 2006 г., пред конференцията „Паметта за миналото в името на бъдещето - за отварянето на архивите на тоталитарните секретни служби в България“: „Службите са обслужвали комунистическия елит и партията, а не гражданите, затова от тях трябва да се търси отговорност, когато са извършвали престъпления“.

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” Ви кани отново да ни гостувате в София, на среща с представители на независимото гражданско общество - неудобно за политическата олигархия в България.


За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Пламен Димитров – историк, Петър Стаматов – редактор на http://www.eurochicago.com/ - САЩ, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция

Няма коментари: