23 март 2012

Пресконференция в София на Европейската платформа за памет и съвест с участието на Гьоран Линдблад, президент на платформата


http://www.ekipnews.com/news/world/evropa/ot_evropejskata_platforma_za_pamet_i_syvest_poiskaha_syd_za_komunisticheskite_prestypnici/128685/

Гьоран Линдблад, президент на Европейската платформа за памет и съвест, бивш заместник председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и председател на нейния Комитет по политическите въпроси, докладчик по изготвянето на резолюция 1481 Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими, каза следното:
На 5 юни 2012 г. предстои да бъде проведена конференция в Европейския парламент, в която ще вземат участие професори по международно право и политици – Карла Делпонте, Йоахим Гаук и др. Става въпрос за разследване престъпления срещу човечеството и престъпления на комунизма. Освен правна страна този въпрос има и политическа страна. Правното осъждане на комунистическите престъпления трябва да бъде осъществено. Трябва до опитаме да го направим, защото този въпрос е важен не само за европейското население, а и за света. Една част от виновните са починали, но тези, които са още живи, трябва да бъдат изправени пред съд, за да знаят младите поколения какво се е случвалои за да не се повтарят тези стари, порочни тоталитарни системи. Младите хора са много малко или въобще не са информирани за тази част от историята на Европа и това трябва да бъде поправено. Много често ми задават въпроса за сравнение на нациските престъпления и комунистически престъпления. Дали става дума за нациски, комунистически или религиозно-фундаменталистки, ние подхождаме спрямо режимите съответно техните дела – те са тези, които трябва да бъдат осъждани. Демократи сме и можем много да си говорим подобни неща, но когато има наказания, произнесени въз основа на съдебен процес, разследвания по съдебен ред и в рамките на закона, тогава трабва да се произнесе присъда на демократична правова общност. Това е единствения начин за постигане на отговорност и справедливост.
За важните принципи на платформата и според личното ми мнение, архивите трябва да бъдат максимално отворени и достъпни за граждани и изследователи. Не коментирам работата на комисията по досиетата, а етичния кодекс, който не позволява в платформата да участват хора, които преди са били бивши политически функционери на режимите и са били сътрудници на службите. Изненада е, че самият Костадинов, който е работил в репресивните структури на бившия тоталитарен режим в България оглавява разследванията на досиетата. Това е грубо нарушение на кодекса и е основание за непремане кандидатурата за членство.

Няма коментари: