18 януари 2009

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ФОРУМНО ОБЩЕСТВО „ДЕ ЗОРАТА” ДО ОМБУДСМАНА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ФОРУМНО ОБЩЕСТВО
„ДЕ ЗОРАТА”

ДО ОМБУДСМАНА
НА Р. БЪЛГАРИЯ
Гиньо Гочев Ганев
ул. Джордж Вашингтон № 22
София 1000

Г-н Омбудсман,

През изтеклите няколко дни станахме свидетели на множество репортажи от българските и чуждестранните медии, форумите и блогсферата, както и интернет, чрез които можахме съвсем ясно да наблюдаваме масови правонарушения над мирни граждани, извършени от униформени служители на МВР.

Наличието на институцията, която оглавявате, и заеманата от Вас длъжност на републикански правозащитник в България предоставя възможност на потърпевшите да се обърнат към Вас за застъпничество, когато се засягат или нарушават правата и свободите им от държавни органи и техните администрации (чл. 2 Закон за омбудсмана). Същевременно законът Ви оправомощава да действате и по своя инициатива, когато констатирате, че необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите не са били изпълнени (чл. 19, ал. 2 ЗО). В този смисъл е и Вашата досегашна практика, когато вече неколкократно сте се самосезирал. Считаме, че случаят 14-ти януари е най-масовото и най-публичното правонарушение от гл. т. на накърнени основни човешки права (касаещи живота, достойнството, телесния интегритет и здравето) след учредяването на омбудсманската институция в България.

Вземайки предвид, че дейността на омбудсмана е публична (Чл. 4 ЗО) и че омбудсманът е оправомощен да изразява публично мнение и становища в средствата за масово осведомяване (чл. 20, ал. 1, т. 3 ЗО), се обръщаме към Вас, за да заявите становището си по правонарушенията от 14-ти януари т.г. и да се погрижите, в рамките на Вашите правомощия, жалбите на гражданите, които ще достигнат до Вас по този повод, да бъдат разглеждани с особена акуратност и най-отговорно.

Очакваме с внимание Вашата позиция,

За Форумно общество «Де Зората»

Весела Михова
Мариана Цонева
Милен Радев
Митко Тонев
Михаил Новак
Радост Симеонова
Росица Кръстева
Славимир Генчев
Стоян Чонев
Христо Беров

и т.н. и т.н.

1 коментар:

Анонимен каза...

Может обсудим на форуме ?