02 февруари 2009

Истината за миналото няма алтернатива


Изказване от името на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" на Международната конференция „Комунистическите престъпления и общата история на Европа”, София, хотел "Шератон", 28.01.2009 г.

Уважаеми дами и господа,
Днес, гражданското общество в България, като цяло, не приема наложения олигархичен политико-партиен модел. Има мощна обществена нагласа за нови политически елити, за нов обществен договор. Гражданите на България виждат своето бъдеще, разписано в друг дневен ред. Въпреки формалната геополитическа преориентация на България към НАТО и ЕС, европерспективите са тревожни. Последните правителства вкараха България в задънена улица, а настоящото работи усилено за превръщането й в „троянския кон” на руската енергийна олигархия, за Балканите.
До тук се стигна, според нас, защото промените през 1989 г. станаха не като следствие на социална експлозия, а на имплозия на тоталитарния режим. Това даде възможност на неговите силови структури - армията и държавна сигурност, да бъдат участници във всички етапи на прехода. Номенклатурата трансформира политическата си власт в икономическа, чрез революция отгоре, създавайки пазарно общество през върха. По време на мирния преход трансформацията на собствеността, чрез приватизация и реституция не се извърши по определени публични правила. Генерираните от номенклатурата политически елити, въпреки обществения интерес, зададоха и сменяха правилата на приватизацията. В изградения политико-партиен модел олигархията сля власт и собственост. В генезиса на целия посттоталитарен преход стоят силовите служби – ДС и КГБ – ФСБ, и техните деривати. Борбата за демократизация и европеизация на посттоталитарното общество, предпостави появата на интелектуалците от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”, взривоопасна сплав от правозащитници и природозащитници.
Анализът и осмислянето на историческото наследство, както и преодоляването на последиците от него, може да стане, чрез търсене на истината за периода 1944 г. – 1989 г. Асоциацията подкрепя основаването на Институт за европейска памет и съвест, както и всички законодателни инициативи, които дават възможност да се излезе извън рамките на политическата отговорност и да се потърси индивидуална отговорност за престъпленията, извършени над политзатворниците в лагерите, затворите, психиатричните болници, над изселените, над лишените от образование, както и към техните семейства и близки.
Затова предлагаме създаването, и с наше участие, на българска структура подобна на Центъра „Симон Визентал”, с аналогични цели и функции.
За да съхраним за бъдещите поколения историческата памет за изживения ужас, истината не трябва да се премълчава и забравя.
Истината за миналото няма алтернатива.

Пламен Димитров
член на Обществения съвет
на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”

Няма коментари: