21 октомври 2014

Решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург: Лустрацията не нарушава човешките права

Според решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ)

Лустрацията в Румъния не нарушава човешките права

19:25 | 21.10.2014 


Забраната на сътрудници на бившата румънска политическа полиция Секуритате да заемат висши държавни длъжности не нарушава Конвенцията по правата на човека и основните свободи.
 
Това е постановил Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) във вторник по делото "Наидин срещу Ръмъния", съобщава специализираният сайт "Правен свят".
 
Магистратите отхвърлят жалбата на бившия заместник префект на Калъраш Петре Наидин, депутат с три мандата в парламента, който твърди, че лустрацията за бившите служители на Секуритате, въведена със закон през 2003 г., нарушава правото му на зачитане на личния и семейния живот (чл. 8 от Конвенцията) във връзка с чл.14 - забрана за дискриминация.
 
Евросъдът е взел предвид и решение на румънския Конституционен съд, според което забраната за заемане на държавна служба от бивши сътрудници на политическата полиция е оправдано поради очакванията към всички държавни служители за лоялност към демократичния режим.
 
Съдът потвърждава правото на всяка държава да регулира условията на труд в публичния сектор. Една демократична държава има легитимен интерес да изисква от държавните служители демонстрация на лоялност към конституционните принципи, на които се основава, се казва в решението, цитирано от "Правен свят".
 
ЕСПЧ приема, че различното третиране на жалбоподателя и други бивши служители на румънската политическа полиция от времето на предишния режим, преследва легитимна цел - защита на националната сигурност, обществената безопасност, както и правата и свободите на другите. За да избегне повторение на миналото, румънската държава трябва да бъде основана на демокрацията, която е в състояние да се защити.
 
Що се отнася до пропорционалността на наложената мярка, ЕСПЧ отбелязва, че жалбоподателят има неограничена възможност да получи работа в частния сектор, дори и във фирми, които имат потенциална обвързаност с държавни интереси - икономически, политически и свързани със сигурността. Също така, той не е лишен от възможност да заема позиция в други сфери на публичния сектор, които не са свързани с упражняването на публична власт.
 
Жалбата се отнася до промяна през 2003 г. на чл. 50 от Закон №188/1999 г. за статута на държавните служители, с която се въвежда различно третиране на кандидатите да започнат или да продължат работата си в публичната администрация, според тяхното минало поведение. За сътрудниците на Секуритате се въвежда забрана за заемане на държавна служба.

Няма коментари: