20 октомври 2014

КОЙ позволи гръцки мини и барут от "Видекс" в гр. Монтана?

Извадката от Публичния регистър на МОСВ с разрешение № 68/31.07.2007 г.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Чл. 110а, ал. 2 "...министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща документите по чл. 110 за становище до министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, областния управител и кмета на общината, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението."

Тука отговорът на "КОЙ?" е тривиален: Областният управител Тодор Върбанов и кметът на Община Монтана Златко Живков(управлявали през 2007 г.)!

"Ливадски дол" е само на 2 км. от областния град и на самия републикански път Е-79 в посока към Враца е оградата на складовата база на злополучната фирма "Видекс" на политическия олигарх Валери Митков с взривовете на гръцки мини в с. Горни Лом, с убити по един човек през 2007 и 2010 г., а на 01.10.2014 г. - 15 души.

И Главният прокурор Цацаров снощи по bTV каза, че го знае...

Няма коментари: