03 октомври 2014

Олигархията и властите в София и Брюксел - виновни за избитите трудови хора в с. Горни Лом
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 10-03/03.10.2014


        Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Изх. № 10-03/03.10.2014


До Сотир Цацаров – Главен Прокурор на Република България
            
До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( на наш Изх. № 07-06/06.07.2008 г. )СИГНАЛ
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Относно: Олигархията и властите в София и Брюксел - виновни за избитите трудови хора в с. Горни Лом

     Уважаеми господин Цацаров,
     Уважаеми господин Барозо,

     На 06.07.2008 г. като представляващ Национално движение „Екогласност”, отправих към българския министър-председател Сергей Станишев с копие до Жозе Барозо – Председател на Европейската комисия, искане за намеса на държавата относно спиране вноса на 1 600 000 противопехотни мини от Гърция за унищожаването им в България. Получихме мълчалив отказ, който обжалвахме срещу Министерския съвет на Република България във Върховния административен съд, но делото бе прекратено на 08.01.2009 г. от Пето отделение на ВАС.
     Една година по-късно, на 07.10.2009 г., по Закона за достъп до обществена информация в писмен отговор от Междуведомствения съвет  по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов, ни уведомиха за вноса на 1 568 159 противопехотни мини с цел тяхната утилизация, заедно с копие от Разрешение от 04.09.2008 г. за трансфер на оръжия, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, издадено на фирма “Видекс” АД(със собственик Валери Митков - известен в България политически олигарх) за внос на противопехотни мини М-2, ДМ-31, М-16 и М-14, с вносител “Хеленик Дифенс Системс” СА – Гърция. В договора, подписан два месеца по-рано – на 10.07.2008 г., е  посочено заплащане на унижожаването - 0,32 Евро за една мина. Предупредихме писмено  институциите за опасното пренасяне на целия риск в България против здравето на хората и околната среда, от този внос на стари боеприпаси на гръцката армия, за които в продължение на повече от 4 години отговорните гръцки власти не са разрешили унищожаването им на гръцка територия, въпреки членството и на Гърция в ЕС и НАТО, както Република България.
     Отново по ЗДОИ, МОСВ ни отговори на 08.10.2009 г. с писмо, подписано от Евдокия Манева, зам.-министър в правителството на Бойко Борисов. В него се съобщаваше, че “… на предприятието “Видекс” АД, завод “Миджур”, с. Горни Лом (висок рисков потенциал) е издадено разрешително № 67 от 26.07.2007 г., въпреки че бяхме поискали от МОСВ: Оценки за въздействието върху околната среда, заедно с резултати от дейностите(ако те вече се извършват) по унищожаването на гръцки мини в България, в т.ч. за извършен мониторинг на околната среда.

     Известно е от нормативната уредба, че активно участие на гражданите по оценка на нови дейности в бизнеса, е възможно единствено при процедурите по ОВОС и данните от последващия мониторинг. Но безхаберието на Министерския съвет при двамата премиери и на МОСВ ни отне възможността да спрем по примера на съседна Гърция, това безумие за унищожаването на стари боеприпаси на гръцката армия в България - при това, в най-изостаналия район на Европейския съюз, където от  наглостта на политическата олигархия къшеят хляб е станал за работниците  по-скъп от живота.
    
     С най-голямо прискърбие към роднините на загиналита българи на 01.10.2014 г. край с. Горни Лом, в Деня на национален траур за цяла България ОБВИНЯВАМЕ всички български власти, които за разлика от властите в съседна Гърция - недопуснали там унищожаването на противопехотните мини на тяхна територия, проявиха незаинтересованост към нашите опити да спрем тази смъртоносна дейност в ръцете на алчните политически олигарси. 
         
     Уважаеми господин Цацаров,                          
     От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб", НАСТОЯВАМЕ българската Прокуратура да извърши проверка на обстоятелствата за вноса на огромното количество гръцки мини и липсата на екологична оценка при формалното издаване на Разрешително № 67 от 26.07.2007 г. от МОСВ, както и разминаванията с два месеца между сроковете на реалния внос по договор № 719/10.07.2008 г. и полученото за този внос Разрешение на 04.09.2008 г. от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към МИЕТ.

     Уважаеми господин Барозо,
     Бихме искали да споделим с Вас в края на Вашия мандат нашето неудовлетворение от наложената бюрократична практика в Европейската комисия след присъединяването на България в Европейския съюз - да не се чуват гласове на гражданите за сериозни нарушения от националните ни власти относно преките рискове за здравето и живота на хората, когато ЕК вярва само на отговорите на управляващите институции, както се получи и в този трагичен случай. Бихме попитали защо Брюксел повече от 6 години не поиска да чуе тревожните ни сигнали, в резултат на което Гърция бе спасена от тези 1 600 000 противопехотни мини, а от тях загинаха български граждани в мирно време.
  
   С уважение,


              Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност”

Няма коментари: