21 август 2013

Далаверата за 1 млрд. от износ на ток била малка?


 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”  
носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 08-21/21.08.2013 г.

Чрез Софийска градска прокуратура
(на Ваш № 5181/2013 от 15.08.2013 г.)
До    Апелативна прокуратура София

Копие: До Върховна касационна прокуратура
            (на Ваш № 6237/2013, V ж от 16.05.2013 г.)

Ж А Л Б А
Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

 Срещу: Постановление от 13.08.2013 г. на Софийска градска прокуратура за отказ от образуване на наказателно производство за износ на ток за 1 милиард лева за сметка на джоба и срещу здравето на българските граждани

     Уважаеми господа,
     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” получи постановление от 13.08.2013 г. на Софийска градска прокуратура за отказ от образуване на наказателно производство и тъй като не сме доволни, го обжалваме поради следното.
     В постановлението по нашия сигнал от 24.04.2013 http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2013/04/1.html са разгледани документи за договорите и анексите към тях, като са посочени и подробно количествата на изнесения ток по месеци, но липсват данни за преглед на документите за заплащане в НЕК на същия ток, или за реципрочен внос на равномощностен ток, затова настояваме за назначаване на допълнителна проверка по следните факти и обстоятелства:
 Евгения Харитонова - екс-президент на фирмата-износител, като заместник-министър на икономиката и енергетиката, и впоследствие председател на ДКЕВР, в кабинета на ГЕРБ 


1. Да се прегледат счетоводните документи в “НЕК” ЕАД за посочените изнесени количества ток относно заприходяването на същите.

2. Да се прегледат счетоводните документи в “НЕК” ЕАД за посочените изнесени количества ток относно заплащането на същите.
 3. В случай, че изнесените количества ток са договорирани срещу реципрочен обратен внос на равномощностни количества, да се прегледат документите в “НЕК” ЕАД и се направи  рекапитулация за изпълнението на договорите относно реализацията на количествата ток от посочения подробно в постановлението износ спрямо получения в “НЕК” ЕАД внос.

Няма коментари: