16 юни 2010

Дело в съда за отказ по ЗДОИ за прозрачност в АЕЦ „Козлодуй”

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда

за защита на човешките права “Златен гълъб”

Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

Съобщение до медиите 16.06.2010 г.


На 17.06.2010 от 9:30 ч. , Административен съд - София-град, Второ отделение, 30 състав, ще гледа делото на НД „Екогласност” срещу Главния секретар на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ) относно частичния отказ по Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) да се предостави доклад на Васил Хаджиев – директор на Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” към МИЕТ. Докладът е от 15.08.2008 г. до министър Петър Димитров по повод изявленията по световната Итернет видео-обменна мрежа на служителя на АЕЦ „Козлодуй” Георги Котев, за съществуваща в атомната електроцентрала мащабна корупционна схема при подмяната на ядреното гориво, с непредвидим риск при експлоатацията.

В предоставеното от МИЕТ копие от доклада са заличени по искане на АЕЦ „Козлодуй” полетата, съдържащи стойности на констатираните отклонения по изнесените данни от атомния физик със 17-годишен опит Георги Котев – пресметнатите със софтуера и измерените стойности на концентрацията на борната киселина в топлоносителя; разликата между разчетната и реалната продължителност на горивните кампании; превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети; достигнатите предели за нормална и безопасна експлоатация на реакторите по сумарна активност на радионуклидите на йода. Заличено е и името на търговския посредник между АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и руската фирма „ТВЕЛ”, за доставка на въпросното ядрено гориво. „За този опасен експеримент плащанията е трябвало да бъдат не от джоба на българските потребители, а обратно – от руския производител, който е използвал българската АЕЦ като изпитателен полигон”, смятат от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

Александър Кашъмов – адвокат от Програма Достъп до Информация, счита, че при наличие на надделяващ обществен интерес към случая, търговската тайна не трябва да се зачита.

Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев, и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, ще внесе в съда най-новото доказателство относно значимия обществен интерес към изнесеното от Георги Котев - Доклад на Комисията по петициите към Европейския парламент, разгледан в заседание на 04.05.2010 г. В огласения документ, изготвен по разследване от Европейската комисия, се признава за четиригодишното разминаване между параметрите на новото гориво и стария софтуер. „С това официално становище от Брюксел, се потвърждават категорично твърденията на Котев за четиригодишното използване на нелицензирано ядрено гориво с непредвидим риск при експлоатацията на 5-ти и 6-ти блока на АЕЦ „Козлодуй”, заедно с мащабна корупционна схема, за която Прокуратурата бави назначаването на допълнителна проверка, като бъде привлечен за активно участие и източника на сигнала - емигриралият преди две години физик, с признат сериозен опит при задълбочения анализ на ядреното гориво”, заявява Пенчев.

Общественият съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев, споделиха в писмо от 07.06.2010 г. до испанското председателство на Европейския съюз, чрез Н. Пр. Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга, Посланик на Испания в София, своите опасения от трагично развитие на обявената безсрочна гладна стачка от 12.07.2010 г. в Брюксел, пред сградата на Европейската комисия, на ядрения експерт със 17-годишен опит в АЕЦ „Козлодуй” Георги Котев, заедно с поддържаща паралелна гладна стачка пред Народното събрание в София, с искане за прозрачност по въпросите на ядрената безопасност.


За повече информация:

Петър Пенчев, GSM 0887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Александър Кашъмов, GSM 0887829346

1 коментар:

Анонимен каза...

Много лошо, руснаците спазват принципа за реципрочност, така че ако техния отговор ще е да публикуват нашите тайни които са им известни (а те не са търговски), не е ясно точно какъв е обществения интерес, питайте някой отговорен за сигурността...
"В огласения документ, изготвен по разследване от Европейската комисия, се признава за четиригодишното разминаване между параметрите на новото гориво и стария софтуер. „С това официално становище от Брюксел, се потвърждават категорично твърденията на Котев за четиригодишното използване на нелицензирано ядрено гориво..." - това разминаване се признава от лятото на 2008, но няма нищо общо с лицензирането на горивото, по-скоро с лицензирането на софтуера. Идеята да имаш софтуер и да правиш горивото така че да му съответства е достатъчно безумна, засега Котев е единствен в света който настоява че трябва да е така. Всички правят горивото и напасват софтуера към него... ама пък Котев може нова физика да е измислил.
“...с признат сериозен опит при задълбочения анализ на ядреното гориво.” – и кой му го е признал? Котев има сериозен опит в една тясно специализирана дейност, но тя не може да се нарече задълбочен анализ на ядреното гориво.