18 октомври 2013

Европейската комисия до АСС "Анна Политковская" - за политическата ситуация в България, демонстрациите и насилието срещу протестиращите


 
Днес в Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” се получи писмен отговор от Генерална дирекция “Правосъдие” на Европейската комисия, във връзка с протестната декларация на гражданската асоциация, носител на Международната награда за защита правата на човека ‘Златен гълъб’ http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2013/07/blog-post_25.html, по повод полицейските насилия над протестиращите граждани пред българския Парламент на 18.07.2013 г. и на 23.07.2013 г.

“Благодаря  Ви  много за декларацията на Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская",  изпратена,  наред  c  други  адресати,  до  председателя  на Европейската  комисия  Барозу.  В  нея  Вие  засягате,  по-специално,  настоящата политическа  ситуация  в  България,  демонстрациите  и  насилието  срещу протестиращите.
Комисията  продължава  да  следи ситуацията в България и  ние приветстваме всяка  информация, която получаваме в тази връзка.” - се казва в писмото, подписано от Емануел Грабит, началник отдел 03: Общи политики в областта на правосъдието и съдебни системи.
  
Следва пълният текст/оригиналът е в изображението горе/:
**********************
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ"
Отдел 03: Общи политики в областта на правосъдието и съдебни системи
Началник-отдел
 
Благодаря  Ви  много за декларацията на Асоциацията на свободното слово „Анна
Политковская",  изпратена,  наред  c  други  адресати,  до  председателя  на
Европейската  комисия  Барозу.  В  нея  Вие  засягате,  по-специално,  настоящата
политическа  ситуация  в  България,  демонстрациите  и  насилието  срещу
протестиращите.


Полицай Анна Витанова - 'умиротворена' от двама полицаи, задържали я след 
нейното насилие над гражданин,автор на снимката в. "Дневник"
Както  правилно  отбелязвате,  заместник-председателят  Вивиан  Рединг,  която  е
комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и  гражданството,
посети България на 23 юли 2013 г., за да се срещне c български граждани в рамките
на програмата  на Европейската  комисия  за диалог  c  гражданите.  На  тази  среща,
както  и  на  предходно  пленарно  заседание  на  Европейския  парламент,  тя  се
възползва  от  възможността  да  коментира  политическата  ситуация  в  България,
което показва, че Европейската комисия следи отблизо случващото се в страната.
Можете да намерите речта на заместник-председателя Рединг на следния адрес:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-655_bg.htm

В  по-общ  план  Европейската  комисия  потвърждава  необходимостта  България да
продължи  реформите  си  в  съдебната система.  Европейската  комисия  предоставя
пряка  подкрепа  за  реформата  посредством  Механизма  за  сътрудничество  и
проверка  (МСП)  за  България  от  2006 г.  насам.  България  се  е  ангажирала  да
постигне  набелязаните  в  МСП  показатели  в  областта  на  съдебната  реформа  и
борбата  против  корупцията  и  организираната  престъпност.  Този  механизъм  ще
продължи да се прилага, докато всички показатели бъдат изпълнени.

На  18  юли  2012 г.  Европейската  комисия  публикува  своя  единадесети  доклад  за
напредъка, предназначен  за Европейския парламент  и Съвета, относно  степента, в
която  България  изпълнява  тези  показатели.  Комисията  продължава  да  следи
ситуацията в България и  ние приветстваме всяка  информация, която получаваме в
тази връзка.

Повече  информация  за  Механизма за сътрудничество и  проверка  и  за доклада за
България  можете  да  намерите  на  уебсайта  на  Европейската  комисия  на  следния
адрес:
http://ec,europa.eu/cvm/index_bg.htm

C уважение. /п/
Emmanuel Grabit

Няма коментари: