29 април 2010

Защо две години се крие истината за ядреното гориво


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”

Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

---------------------------------------
Изх. № 04-29/29.04.2010 г.

Чрез Посланиците в София на Държавите-членки на ЕС и на САЩ

До Правителствата на Австрия, Белгия, Обединено Кралство Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Кралство Нидерландия, Чехия, Швеция и САЩ


А П Е Л

Относно: България - Отказ от прозрачност по въпроси на ядрената безопасност


Ваши Превъзходителства,

Някъде около средата на 90-те години на миналия век седем западно-европейски държави, повечето членки на ЕС, започват системно извозване на свое отработило ядрено гориво към Русия. Количествата изнесено високо-радиоактивно гориво, през годините достига стотици хиляди тонове. Само малка част от него, под 10% се рециклира в Русия и се връща на Запад, за повторно използване в ядрените реактори. Над 90% от пратките остава на територията на Руската Федерация и съдбата му е практически неизвестна.
В края на 2004 година в България АЕЦ “Козлодуй” започва поетапен преход от дотогава използваното ядрено гориво към нов вид. В началото на 2007 година ядрените физици към блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, забелязват смущаващи отклонения в поведението на характеристиките на експлоатираните два реактора, появили се в следствие на напредналия етап на прехода от старото към новото гориво.
На фона на усилията на ръководството и част от персонала на централата да прикрият и “замажат” безпрецедентния казус, един ядрен физик от АЕЦ „Козлодуй” започва свое разследване за истинските причини на случващото се. Това той прави в тясно сътрудничество с трима офицери от тогавашната Национална служба „Сигурност” (НСС), станали междувременно агенти в новосформираната в началото на 2008 г. Държавна агенция за национална сигурност(ДАНС). През месец май 2008 г. Георги Котев приключва със своето разследване, като предава на агентите всички доказателства за манипулациите, свързани с доставките и експлоатацията на новия вид ядрено гориво. Според неговите изводи, 100% от реално доставяното и експлоатирано ново гориво не съответства на заявеното такова, според записаното в основния за централата документ - Техническа Обосновка на Безопасността (ТОБ), а с много голяма степен на вероятност то е рециклирано.
След отказ от страна на тогавашното ръководство на ДАНС да предприеме законови мерки за разкриване на истината и да предаде на Прокуратурата данните за наказателно преследване на виновните лица, ядреният физик Георги Котев напуска България и огласява публично разкритията си чрез Интернет на 10.07.2008 г.
Вече цели 21 (двадесет и един) месеца абсолютно всички компетентни български държавни институции, задължени при пълна прозрачност да изясняват подобен род аномалии, а не да правят всичко възможно случаят да бъде потулен, забравен и неразкрит, с всичките му последствия – непредвидим риск от експлоатацията на непознат вид ядрено гориво и практическа кражба на стотици милиони евро от джобовете на целия народ.
Същевременно вече цели 21 (двадесет и един) месеца и европейските институции, които би следвало да следят за ядрената безопасност в страните-членки на ЕС и борбата с корупцията и организираната престъпност, с мълчанието си толерират действията на българските власти случаят да бъде потулен, забравен и неразкрит, при пълна липса на прозрачност.

Ето защо, като предпоследна законова мярка въпросният физик е написал отворено писмо до посланиците на страните-членки на ЕС и САЩ в София, с апел за помощ и съдействие. Ако до два месеца, когато се навършват две години от началото на разкритията му, той не получи обективна помощ и съдействие по разкриването на престъплението, той ще бъде принуден да пристъпи и към последната законосъобразна стъпка. И тя ще бъде обявяването на безсрочна гладна стачка, в знак на протест срещу двойните стандарти в рамките на Съюза.
Основанието му за това е, че според неговите анализи е много голяма вероятността именно остатъкът от изнесеното от Запад към Русия отработило гориво да е в основата на изработката на новото – експериментално използвано в АЕЦ “Козлодуй”, без да е преминало през процедурата по лицензиране. Установяването на този факт е практически невъзможен без обективното и открито съдействие на заинтересованите европейски и руски институции. Но независимо от това, европейските институции отказват стартирането на разследваща процедура, може би, за да не загубят някои големи европейски страни правото си да изнасят отработило гориво в Русия. По този начин сме свидетели на затваряне на очите пред съмнителни и безотговорни ядрени експерименти на Русия, на територията на България - най-корумпираната и най-бедната страна-членка в Европейския съюз.
Като най-пресен пример за бойкот от страна на държавната администрация, в лицето на българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ) - отказ да съдейства в борбата с корупцията и организираната престъпност, е полученият преди около месец отказ от МИЕТ за достъп до информация – доклад, изискан по Закона за достъп до обществената информация(ЗДОИ), който “опровергава” изнесените от физика данни за манипулация с ядреното гориво. Във факта на разрешен частичен достъп със съществени заличени в него данни, се разкрива дългогодишната практика на отказ в България от прозрачност по въпроси на ядрената безопасност. Парадоксално обаче, в останалата незаличена информация не само че не се опровергават твърденията на физика, а даже се предоставят нови данни за скривани манипулации с ядреното гориво, с цел прикриване на престъплението. Такова новооткрито доказателство в предоставения ни доклад по ЗДОИ, е опитът за неправомерно скриване на шест броя горивни касети, по време на проведена проверка за изясняване на изотопния състав на горивото.

Поради всички разкрити и документирани от напусналия през м. юни 2008 г. България ядрен физик, аномалии, смятаме за задължителна мярка правоохранителните органи да привлекат за постоянно участие през цялото време на разследването Георги Котев – автор на анализите от наблюденията при работата си като Главен експерт в АЕЦ “Козлодуй”.

Уведомяваме Ви, че в случай на липса на реакция от Посолствата – получатели на писмото, за налагане на прозрачност с неговото постоянно включване в започналите проверки от Прокуратурата, с привличане участието и на ОЛАФ, ядреният физик Георги Котев заявява начало на безсрочна гладна стачка в някоя Европейска държава, от 10 юли тази година.

Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская” и Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев, се обръщат до правителствата чрез Посолствата в София на държавите от Европейския съюз и на САЩ, с АПЕЛ за спешна намеса относно изясняване на изнесените преди две години факти от експерта със 17-годишен опит в АЕЦ „Козлодуй” Георги Котев, защото не искаме скорошният фатален пример от КОМУНИСТИЧЕСКА КУБА да се пренася в държава от Нова Европа - отчаянието на Гладната стачка да е последната мярка, поради тотален отказ на държавните институции за прозрачност по важни за обществото, въпроси.

Очакваме Вашия отговор.

Приложение: Писмо от ядрения физик Георги Котев www.gikotev.blog.bg


С уважение,

За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Снежинка Цветанова – инженер, Милен Радев – журналист в Берлин-Германия, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер, Ирина Йорданова – доктор на техническите науки, Борислав Сандов – СУ „Кл.Охридски”, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите, Николай Янев – юрист, адвокат във Виена, Австрия


Лице за контакт: Петър Пенчев, адрес за пощенска кореспонденция: ул. „22 септември” № 40, Монтана-3400, България, GSM +359887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

2 коментара:

Анонимен каза...

Г-н Пенчев,

Моля Ви, не се възползвайте от състоянието на един болен човек за Ваши си цели. Г-н Котев е много болен и последните му изяви го доказват. Според него вече не останаха хора и институции, които да не са замесени в "заговора". Не Ви ли се струва странно в заговора да са замесени едновременно уважавани международни институции като ЕК, ЕП, МААЕ и т.н.? Плюс две поредни български правителства, плюс две поредни ръководства на ДАНС, плюс няколко прокуратури, плюс АЯР, плюс реномирана шведска фирма? Не мислите ли че това е прекалено дори за най-големите привърженици на "теориите за конспирацията"? Та това май надминава даже "конспирациите" на тема НЛО!

Моля Ви, вземете някакви мерки да убедите г-н Котев да не прави глупости, а да отиде да се лекува. И се замислете дали е морално да се възползвате от един болен човек.

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская" каза...

Уважаеми господине от 30 април 2010 18:13,

Щях да чуя Вашия съвет, ако ТОБ-а не се криеше до ден днешен.

А за криенето му съм категорично осведомен - лично аз го исках от къде ли не и НИКОЙ не дава достъп до него. А това е едно Ръководство за експлоатация и няма никакви търговски тайни в него.

Пак Ви повтарям - ТОБ, ТОБ и пак ТОБ.

А относно нечестната сила на ядреното лоби(то обединява и МААЕ, и мафия от цяла Европа), съм убеден доста отдавна преди да се запозная с Г. Котев. Затова не сте прав, че аз го използвам за каквото и да било - питайте Прокуратурата за износа на ток и разкритата през миналата година по мой сигнал от 2006 г. корупция(питайте НЕК за фалшивите им факсове по "търговете").

Ама Вие ако сте загрижен истински, а не да мислите само за заплатата си, помогнете за разбиването на тази мафия, като ни подадете Ваша информация - от това ще има полза Държавата, а не аз.

Петър Пенчев