24 февруари 2010

Радио К2 ще го има !


С Т А Н О В И Щ Е
на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
ОТНОСНО спасяването на обществено-политическото Радио К2
 


Свободата на словото в България спечели съдебна битка с Определения №№ 2370 и 2371 от 22.02.2010 г., по делата №№ 872 и 874 / 2010 г. на Върховния административен съд на Република България – Петчленен състав, председателстван от Константин Пенчев и върховните съдии Галина Солакова, Светлана Йонкова, Славка Найденова и Захаринка Тодорова.
Свободното гражданско общество, с неограничен брой адресати, приема с уважение към правораздаването, за въздадената справедливост в борбата за европейска идентичност на българския съд, което е една надежда на българските граждани за върховенството на закона в правовата държава.
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” ще продължи да подкрепя журналистите от редакцията на Радио К2, по пътя до окончателната Победа в съда.
 
 
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Снежинка Цветанова – инженер, Милен Радев – журналист в Берлин-Германия, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер, Борислав Сандов – СУ „Кл.Охридски”, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите

Няма коментари: