13 юли 2009

ДАНС да разследва АЕЦ "Козлодуй"


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев
===========================================
Изх. № 07-13/13.07.2009 г.

До Борис Велчев – Главен прокурор
( към вх. № 10476/08, ВКП - I отд. )
До Петко Сертов – Председател на ДАНС
( към рег. № ПИ -257/23.07.2008 г. )
До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( към рег. № TREN-H.1/VE/cm D(2009) 445001/19.02.2009 на Генерална дирекция ”Енергетика и транспорт” )
До Европейския парламент – Комисия по петиции
( към петиция № 1385/2008 )

Н А П О М Н Я Н Е
от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и
Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев

Относно: Една година мълчание за евентуални корупционни схеми при подмененото ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”, касаещи безопасността и експлоатацията на ядрено съоръжение национален обект със стратегическо значение

Уважаеми господа,
След публичното изявление по световната ИНТЕРНЕТ-мрежа на 10.07.2008 г. от Главния експерт по реакторно-физични анализи към сектор „Реакторно-физични разчети на ВВЕР 1000” при АЕЦ „Козлодуй” – Георги Котев, по сигнал на Национално движение „Екогласност” от 13.07.2008 г. до Главния прокурор с копие до Европейската комисия, на 11.12.2008 г. Апелативна прокуратура-София отмени отказа и разпореди на Окръжна прокуратура-Враца да образува досъдебно производство по преписка № 2748/08 г (НВ-98/08 г) за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, извършено през последните четири години без необходимите документи съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
На 20.01.2009 г. емигриралият в чужбина Георги Котев, със 17-годишен опит в АЕЦ „Козлодуй”, лично представи в Окръжна следствена служба-Враца, допълнителни обяснения по случая, а на 21.04.2009 г. Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев внесе в Прокуратурата нови доказателствени анализи за наличието на конфликт на интереси и насочване към корупционна схема за подмяна на ядреното гориво, с участието на обръч фирми на Иван Генов - Изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, Кирил Николов - зам.-изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, Александър Николов - директор производство в АЕЦ „Козлодуй”, Васил Хаджиев - Ръководител на управление в АЕЦ „Козлодуй”.
На 16.02.2009 г. Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев внесе в Прокуратурата свидетелските показания на ядрения експерт Александър Белковец, работил в АЕЦ „Козлодуй” над 24 години като Главен експерт в отдел „Ядрена безопасност и радиационна защита”, който поддържайки изцяло изнесените данни и изводи от наблюденията и анализите на своя колега Г. Котев, добави НОВИ доказателства за констатирани аномалии вследствие на тази 4-годишна подмяна на ядреното гориво. Ал. Белковец подкрепи напълно Г. Котев за несъответствията в документацията „Техническа обосновка на безопасността”(ТОБ) относно горивото, заредено в активните зони на 5 и 6 блок и горивото, описано в глава 31 на ТОБ. Той е категоричен, че от 2004 г., когато е началото на подмяната на ядреното гориво, до 2008 г. – не е правена актуализация на тази документация, нещо повече – в централата даже няма процедура, регламентираща тази дейност, въпреки „висящата” препоръка на АЯР в техните издадени половинчати разрешения за актуализация на тази документация, като не е осъществен задължителният последващ контрол от държавния регулатор Председателя на АЯР.
Още в средата на м. юли 2008 г. в изявления пред националните медии, председателят на Агенцията за ядрено регулиране - Сергей Цочев, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” - Иван Генов и министърът на енергетиката Петър Димитров, признаха за четиригодишните аномалии в АЕЦ „Козлодуй”, огласени от ядрения физик Георги Котев – трикратно превишаване на допустимото отклонение на продължителността на горивните кампании на реакторите и превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети. Противно спрямо тяхното, бе изявлението пред Народното събрание на министър-председателя Сергей Станишев на 18.07.2008 г., че няма нарушения на пределите, при започналия преди четири години преход към новото гориво. Вследствие на увеличения енергиен потенциал и последващото прегряване, съществува опасност за разхерметизиране на ядрените горивни касети - бе признато от управителя на АЕЦ „Козлодуй” Иван Генов в интервю на 11.07.2008 г. пред Българското национално радио.
От получените от нас по Закона за достъп до обществена информация от АЯР издадени разрешения през тези години, ние констатирахме липсата на спектрометрични анализи на доставяното ядрено гориво за всяка партида, придружени със спецификация на вида, формата и количеството на ядрения материал, включително обогатяване с делящ се изотоп и радиоизотопен състав, които документи са задължителни съгласно Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия. Представихме и пред ДАНС данните в доклад от 25.06.2008 г. на Ю. А. Оленин – президент на доставчика на ядреното гориво ТВЕЛ, Русия, за провеждани няколкогодишни изпитания и експериментално използване в АЕЦ на нелицензирано ядрено гориво с рециклиран материал, за което очакваме да се извърши назначената проверка от ВКП в АЕЦ „Козлодуй”. Използването от 2004 до 2008 г. на нелицензирано ядрено гориво – видно от документите на АЯР и от признанието на шефа на ТВЕЛ, ни дава основание да насочим прокуратурата не само към един опасен за околната среда и здравето на хората от 500-милионна Европа експеримент, но е необходима и проверка на корупционна схема в големи размери – плащанията от АЕЦ „Козлодуй” към доставчика са извършвани в тези 4 години по цени за редовно лицензирано гориво, вместо за експериментално такова, за което е нормално ТВЕЛ да заплати обратно на експериментиращата ядрена централа.
Непълни останаха проведените контролни измервания на 10-13.09.2008 г. от частна шведска компания вместо от заявения от АЕЦ „Козлодуй” екип на МААЕ, при пълна липса на прозрачност - отказ на обещаното участие на независими наблюдатели от неправителствени организации. Предоставеният по-късно протокол с резултатите от измерванията, не само че се базира на една грешна формула за изчисленията и грешки в тълкуването на използвания математически апарат, но също така има и подмяна на времеви характеристики при използването му. Друг важен детайл от манипулирането на проверката е нарочното искане от страна на АЯР в заданието към изпълнителя - да бъде измерен единствено и само наличието на Уран-232, който следва да е милиони пъти с по-ниско съдържание от Уран-236. Даже и използваният метод да не позволява прякото установяване на У-236, то това би могло да стане по косвен път, чрез оценката на съдържанието на двата основни изотопа в горивото У-235 и У-238, за които в протокола се признава, че биха могли да бъдат оценени, но на практика подобно търсене не е било възложено на шведската фирма нито от АЯР, нито от АЕЦ „Козлодуй”. В крайна сметка, при тази преднамерена едностранчивост и манипулация, резултатите от проведеното мероприятие по никакъв начин не могат да отговорят еднозначно на съмненията за наличие на рециклиран материал в горивото.
Не на последно място трябва да се извърши проверка и на обстоятелствата за самоубийството в началото на 2009 г., в хода на това досъдебно производство, на шефа на отдела за съхранение на класифицираната информация в АЯР, полковника от резерва Атанас Стоев – има ли връзка с разследването на този случай за подмяната на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”, контролиран единствено и само от държавния регулаторен орган Председателя на АЯР.
Вземайки предвид гореизложените обстоятелства и поради видимата липса на резултат от проточилото се разпоредено досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Враца, НАСТОЯВАМЕ да се изпълни препоръката от преди една година(29.07.2008 г.) на Върховна касационна прокуратура за незабавна проверка на изложените обстоятелства, касаещи безопасността и експлоатацията на ядрени съоръжения и за национален обект със стратегическо значение да се прецени възможността по чл. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” за възлагане проверката на ДАНС чрез Върховна касационна прокуратура, на основание чл. 27, ал. 3 от Инструкция № 1 / 22.03.2004 г.
ПРЕДЛАГАМЕ в досъдебното производство към повдигнатите вече текстове от Наказателния кодекс, да се добави и чл. 356г, ал. 2 от раздел V „Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели” на НК – за допуснато няколкократно отклонение от разрешението на Агенцията за ядрено регулиране, със създаване непосредствена опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода до три години.

С уважение,
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев:

Петър Пенчев – инженер-математик
Атанас Чобанов – журналист в Париж-Франция
Пламен Димитров – историк
Едвин Сугарев – поет
Стоил Стоилов – икономист
Снежинка Цветанова – инженер
Милен Радев – журналист в Берлин-Германия
Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща
Д-р Огнян Чипев – инженер
Борислав Сандов – СУ„Кл.Охридски”
Константин Дичев - еколог

Лице за контакти: Петър Пенчев, с адрес за кореспонденция 3400 Монтана, ул. „22 септември” 40, GSM 0887525032

3 коментара:

Анонимен каза...

Тук е пълно с бисери:
- "Вследствие на увеличения енергиен потенциал и последващото прегряване, съществува опасност за разхерметизиране на ядрените горивни касети" - това е уникална глупост, за да стане възможно обърнете се към Конституционния съд да отмени ЗЗЕ :-)
- "Представихме и пред ДАНС данните в доклад от 25.06.2008 г. на Ю. А. Оленин – президент на доставчика на ядреното гориво ТВЕЛ, Русия, за провеждани няколкогодишни изпитания и експериментално използване в АЕЦ на нелицензирано ядрено гориво с рециклиран материал, за което очакваме да се извърши назначената проверка от ВКП в АЕЦ „Козлодуй” - как ДАНС ще провери в Козлодуй какво гориво е ползвано на втори блок на Калининската АЕЦ не е ясно, да не говорим че Ю. А. Оленин едва ли е използвал някъде понятието нелицензирано, това вие сте си го измислили.
- "Даже и използваният метод да не позволява прякото установяване на У-236, то това би могло да стане по косвен път, чрез оценката на съдържанието на двата основни изотопа в горивото У-235 и У-238..." - Котев може и да си мисли че може да стане, ама той понятие си няма от измервания, чувал е нещо за косвени измервания, ама нищо не е разбрал. Отделно между оценка и измерване разликата е доста съществена.
- "за допуснато няколкократно отклонение от разрешението на Агенцията за ядрено регулиране, със създаване непосредствена опасност за живота или здравето на другиго" - е те това пък съвсем не го схванах, не се е чуло нещо да се е счупило, че да се е създала непосредствена опасност. За отклонение от разрешението не съм чул оплаквания от АЯР, а това те го решават.

bNN каза...

... Вярно е пълно с БИСЕРИ ама бисери...чак се отказах да ги коментирам един по един, време отнема. Признавам кръгли ИДИОТИ СТЕ, а честито! И за Много Години1

bNN каза...

"за допуснато няколкократно отклонение от разрешението на Агенцията за ядрено регулиране, със създаване непосредствена опасност за живота или здравето на другиго"

....Що за изречение е това????