22 декември 2012

В АЕЦ „Козлодуй“ - ескалация на инцидентите. Опасна тенденция!

 http://atominfo.bg/?p=12028

АЕЦ “Козлодуй” – Отново изключи ГЦП

22.12.2012
Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ “Козлодуй”
Дата: 21.12.2012        Час: 10:13
Наименование на събитието: Изключване на главна циркулационна помпа
Кратко описание:
На 21.12.2012 г. шести блок работи на мощност 100% от номиналната. Извършва се проверка на защити на общоблочен дизел-генератор (ОДГ), който осигурява електрическа мощност за потребители собствени нужди при загуба на външно електрозахранване. В 10:01 ч. ОДГ е включен за изпробване към секция нормална експлоатация на блока. В 10:13 ч. изключват втора главна циркулационна помпа (ГЦП), която се захранва от същата секция и прекъсвачът на ОДГ. Автоматиката понижава мощността на блока до 67% от номиналната в съответствие с проекта.
Изготвена е и се изпълнява работна програма за изясняване на причините за изключването на ГЦП.
Назначена е комисия за анализ на събитието.
Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:          0
  • Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.
Б.Р. Че  блокът е същия няма съмнение. Но ако събитието се отнася за същото ГЦП, това е знак за тревога. Докато за напреженовите трансформатори нещата се считат за изяснени, то тук за мен е пълна мъгла.  Дано „новата вълна“ в информационната политика на ръководството вече не се е размила в пясъка и да се публикуват причините за този отказ.
 
В АЕЦ „Козлодуй“ ‘липсва анализ относно корените и причините за събитията’ – кой ли го беше казал и за кого ли се отнася… Дали не беше от МААЕ оценка за Сергей Цочев – Националният регулаторен орган по ядрена безопасност…

Не злорадствам, а питам дали трябва всички българи да са загрижени, вече. И то преди Референдума?

Особено когато и експерти като г-н Красимир Христов(автор на сайта atominfo) сега се тревожат – какво става в „най-добрата на света“(според С. Цочев и предишните шефове) АЕЦ!?

Вземете спешно интервю с г-н Валентин Николов, въпреки Рождество Христово!

Няма коментари: