21 март 2013

Поздравителен адрес до Асоциация "Анна Политковская" от Председателя на Европейския парламент: за бдителността на гражданското общество в България и подкрепата на Европейската комисия за надзора на здравето на гражданитеВ Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” се получи писмо от 13.03.2013 г. на Председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, отговор на декларация от 01.02.2013 г. на българската асоциация до Председателите на Европейския съвет, Комисия и Парламент в подкрепа на решението на Европейската комисия да привлече България пред Съда на европейските общности в Люксембург, за защита на човешкото здраве.

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц високо оценява декларацията на асоциацията: “Вашето писмо е свидетелство за бдителността на гражданското общество в България и ясната подкрепа за своевременния и цялостен надзор от страна на Европейската комисия на прилагането на ключови елементи на европейското законодателство в областта на екологията в страните-членки.

Правозщитниците, носители на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, подкрепиха загрижеността на ЕК за здравето на всички българи, с огласяването на истината за замърсяването на атмосферния въздух в България, особено с миниатюрните частици, известни като ФПЧ10(фини прахови частици), които могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт.  http://politkovskaya-bg.blogspot.com/2013/02/blog-post.html От асоциацията потвърдиха, че продължилите шест години проверки на ЕК не доведоха до никакъв напредък, даже премиерът Бойко Борисов продължи да лобира в ЕС още с встъпването си във власт през 2009 г. за увеличаване на квотите за парникови газове, при криене на истината, че въглеродният диоксид не само води до промени в световния климат, но е един много точен "лакмус" за замърсяването на атмосферния въздух с другите съставки на пушеците(газове и прах) - отровни за хората в България. Още през 2009 г. бяха огласени данни, че българската икономика е най-замърсяващата от 27-те държави - членки на ЕС, http://grupa-geo.blogspot.ch/2009/10/blog-post_29.html. От асоциацията настояват отправянето на иска в Съда в Люксембург за парични санкции да не бъде към държавния бюджет на България, а към виновните държавни служители от всички рангове, които не са изпълнили препоръките на ЕК. Те подчертават криенето на истината от управляващите власти и в частност от Държавния екологичен регулаторен орган - Министерството на околната среда и водите, като корупционна практика в угода на политическите олигарси, свързани с близките до властта партии, при загърбване защитата на човешкото здраве и българската природа.

Европейският парламент е подчертавал в продължение на години в редица случаи значението на правилното прилагане на европейското законодателство във всички области на политиката, по-специално в областта на околната среда, което осигурява пряка полза за здравето и качеството на живот на всички европейски граждани. На своята пленарна сесия през март 2013 г. депутатите от Европейския парламент ще приемат още един важен доклад в тази насока, който идва в отговор на съобщението на Комисията относно "Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция", съобщава Мартин Шулц.


Ето пълният текст на писмото от Брюксел:

Пиша ви във връзка с Вашето писмо от 1 февруари 2013 г., адресирано до Председателите на Европейския съвет, Комисия и Парламент по повод на мотивираното становище, издадено от Европейската комисия по отношение на неспазване от страна на България на изискванията на Директива 2008/50/ЕО от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, както и на Директива 2001/80/ЕО от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации.

Вашето писмо е свидетелство за бдителността на гражданското общество в България и ясната подкрепа за своевременния и цялостен надзор от страна на Европейската комисия на прилагането на ключови елементи на европейското законодателство в областта на екологията в страните-членки.

Европейският парламент е подчертавал в продължение на години в редица случаи значението на правилното прилагане на европейското законодателство във всички области на политиката, по-специално в областта на околната среда, което осигурява пряка полза за здравето и качеството на живот на всички европейски граждани. На своята пленарна сесия през март 2013 г. депутатите от Европейския парламент ще приемат още един важен доклад в тази насока, който идва в отговор на съобщението на Комисията относно "Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция".

Препратих също така Вашето писмо на вниманието на Председателя на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, която постоянно следи отблизо въпроса за прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Също така бих искал да Ви пожелая успех в дейността на вашата асоциация.


Мартин Шулц

Няма коментари: