25 април 2011

in memoriam Петър Станчев

Петър Станчев /1951 - 2011/

На 19.01.2011 г. в Нигерия е починал инж. Петър Стефанов Станчев, член на Обществения съвет на Асоциация "Анна Политковская". Петър Станчев е роден на 12.10.1951 г. Работил като електроинженер-проектант в БДЖ - ЖП Завод, Агропроект, Испроект, БТР Електроизграждане, Електроснабдяване, Сиконко, както и в Нигерия.

Отиде си достоен и непримирим демократ, активен защитник на човешките права.

Бог да прости нашия съмишленик Петър Станчев. Ще го запомним с ярката му гражданска позиция на убеден демократ.

Съболезнования на семейството му!


От Обществения съвет на Асоциация "Анна Политковская"

Няма коментари: