05 март 2010

Дими Паница - оставка от БАН заради наглостта на ДС


Д Е К Л А Р А Ц И Я
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово "Анна Политковская", носител на наградата "Златен гълъб" за принос в утвърждаването на свободното слово
 
До Димитър (Дими) Паница – говорител на българската емиграция и на свободното гражданско общество в България
До Академик Никола Съботинов – председател на Българската академия на науките
 
Уважаеми господин Паница,
Уважаеми господин Съботинов,


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” – България, приветства силната и честна позиция на Дими Паница, като протест срещу неразградените и до днес тоталитарни структури на политическата полиция “Държавна сигурност” и нейните метастази във всички сектори на политическия и обществен живот у нас.


20 години кагебистка перестройка доведе до трансформация на комунистическата номенклатура в олигархия – криминалното срастване на политическите партии с престъпния бизнес, и до олигархичния политико-партиен модел на държавно управление, дирижиран от бивши и настоящи сътрудници на ДС. Вместо покаяние, катарзис и искане на прошка, пред гражданското общество наглеците-кадесари не се отказват от своето минало и искат да запазят позициите си, подарени им за вярна служба пред партиите.


Говорителят на българската емиграция и на свободното гражданско общество в България, Дими Паница, с подадената оставка като почетен член на БАН, показа пример за морал и достойнство пред неопетнените млади учени.С уважение,
За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:
Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – журналист в Париж-Франция, Пламен Димитров – историк, Едвин Сугарев – поет, Стоил Стоилов – икономист, Павел Антонов – журналист в Регионален Екологичен Център–Будапеща, Д-р Огнян Чипев – инженер, Борислав Сандов – СУ „Кл.Охридски”, Константин Дичев – еколог, Николай Говедаров – координатор на Българската Асоциация на Пенсионерите

Няма коментари: