15 юни 2015

НАГЛОСТ: Кметът на Монтана се самообяви за почетен гражданин!

Парадокс: Кметът на Монтана се самообяви за почетен гражданин!

Жената на политически затворник №1 спечели дело за дискриминация срещу Златко Живков


Монтана, България
Кметът Живков е отличен и като дарител на Видинска епархия.

Кметът на Монтана Златко Живков бе награден с Почетния знак на града, който… управлява!?! Отличието било предложено от Общинския съвет, който се ръководи от самия Живков! В поздравителния адрес на общинския сайт „Монтана днес” пише: „Не са много действащите кметове, които могат да се похвалят с най-високата награда на своя град” . Е, да, ама каква е причината?! Дали защото единствен е заслужил високата чест, или защото малцина като него ще се самопредложат?!, коментира "ШОУ". Живков е кмет вече 4 мандата – цели 16 години. Вечно усмихнатият градоначалник смени няколко партийни знамена, но се задържа на поста си и с хитрост и любов към спорта и циганите второ десетилетие успешно лавира в политическата джунгла. Тези дни се прави на ощипана мома, че още не бил взел решение дали ще се кандидатира за пети път за кмет на предстоящите местни избори.

Живков има

забележителна кариера за човек, тръгнал по пътя към властта от учител по физкултура в местно училище

Забележителна ще остане и сцената с т.нар. лайняна атака при посещението на Николай Бареков в града, за която и до ден-днешен не се разбра от кого беше организирана.

Една от върлите врагини на кмета е местна жителка, бивша работничка в завод „Алумина” - Зоя Рангелова, спътница в живота на покойния дисидент Константин Иванов-Коци, обявен от „Амнести интернешънъл” за политически затворник №1 в България. От години Рангелова води битка с Живков заради къща от общинския фонд. Къде ли не се жали Зоя, включително и пред „ШОУ”, но колкото повече пишехме, толкова повече общинарите си отмъщаваха на вдовицата. Настаниха в дома й две умствено изостанали жени, спряха й водата, пратиха й писмо, че трябва да напусне къщата и я тормозеха всячески. Въпросът с нарочната липса на вода в жилището на жената стигна чак до омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация. През миналия декември Зоя осъди кмета Живков и отскоро най-сетне има вода. Най-удивителната част от дълголетната битка между Зоя и общинарите бе, когато на адреса на къщата жената получи данъчни известия за неплатен данък смет на нейния Коци

за години, в които той отдавна вече се „отчита” на „данъчните” в гробищата

Когато разровихме фактите и попитахме защо тормозят Рангелова и я гонят от къщата, получихме писмо от пиарката на община Монтана Петя Димитрова, че сградата била определена за събаряне заради строеж на улица. След тогавашната ни публикация, за отмъщение, пред дома на жената се изсипаха няколко полицейски автомобила и общински служител, който й представил заповед за принудително извеждане. Багажът на възрастната жена беше изхвърлен на двора. Зоя отново ни потърси за помощ и ни показа настанителна заповед в жилището на ул. „Иван Хаджийски” от далечната 1985 г. „При мен е ужас! Кметът на Монтана Златко Живков ме подлага на убийствен тормоз, иска да ме изхвърли на улицата, но преди това - да ме умори”, каза тогава Зоя Рангелова. И въпреки че днес изпитва известно удовлетворение от малката си победа над кмета, не си е променила мнението за него. „Какво ли не изтърпях от тоя човек - настаниха ми цигани, разделиха ни водата, взеха ми вещите, спираха ми тока, посред зима съм ходила по съседи за вода, пребивана съм от един хермафродит, който пратиха за наемател нарочно.

Златко Живков е безпардонен и отмъстителен човек!” - категорична е тя.

Не така обаче описват кмета на общинския сайт: "По-добър кмет от него не сме имали... Всичко, което е направил, е добро, единствено работни места не е осигурил... Което е направил, го е направил с чужди пари, иначе е хубаво... Навсякъде в Монтана личи почеркът на Златко Живков, единственото което все още търпи и той, са незаконните гаражи... Кино може би трябва да се направи, а на кмета пожелаваме успех на местните избори...", пише там. Е, ако съдим по разказите на Зоя Рангелова и други, жалващи се от Живков, то „филми” в общината има, предимно - екшъни. А като има „филми”, ще му дойде времето и на киното!...Едва ли има друг град, дето кметът да е запазил 
табела с името на престъпника Г. Димитров - 
но това става и пред предизборния щаб на поддръжниците му от мутренската ГЕРБ...
"Главната" в Монтана бе една от първите преименувана след демокрацията - "Трети март" се казва!

07 май 2015

Становище за втората/старата процедура по ОВОС за Хранилището за радиоактивни отпадъци в КозлодуйИзх. № 05-07/07.05.2015

До Министерство на околната среда и водите

 

С Т А Н О В И Щ Е

Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, с адрес за кореспонденция: e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Относно: ОВОС на актуализирано инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”
 


     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност” представят следните мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение, формирани след подробното запознаване с актуализираните Инвестиционно предложение и Доклад за ОВОС за него относно изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци(НХРАО) на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” и настояват Министерстото на околната среда и водите(МОСВ) да ги вземе предвид при издаване своето решение съгласно Закона за опазване на околната среда(ЗООС) за прилагане на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС(Наредба).
    
     1. Незаконосъобразно е в представените за обществено обсъждане актуализирани документи, след отхвърлянето им преди това от Съда, да не се изпълни разпореждането на Държавния екологичен регулатор Министерството на околната среда и водите в негово писмо № Ж-320/19.12.2013 г. до Държавно предприятие Радиоактивни отпадъциза съобразяване с мотивите от решенията на съда при актуализация на документацията по ОВОС.
     2. Поради горното, ние сега ще се въздържим от най-подробно излагане на всички забелязани от нас достатъчно на брой съществени несъответствия в представената документация с мотивите от решенията на съда, за да оставим правото/задължението на експертите на МОСВ да отбележат тези конкретни незаконосъобразни постановки. В случай че те бъдат затаени, ние си запазваме правото за обжалваме отново в съда. Тук ще се спрем само на някои незаконосъобразни действия.
     3. Предписаното от Конституцията и законите действие на държавните органи и организации след постановяване на влязло в сила решение на съда, призван да осъществява контрол за законност на актовете им, е да съобразят указанията по прилагане на закона. Вместо това, въпреки отхвърлянето от съда, отново държавната фирма ДП “РАО” в случая като Възложител по най-категоричен начин в ‘уж’ актуализираното задание определя незаконосъобразно без направена оценка на въздейстие - НХРАО да бъде от приповърхностен тип, като с това противоправно действие отнема възможността за изпълнение на чл. 83, ал. 1 ЗООС при възлагането на колектив от експерт тази оценка да не е предопределена, а да бъде в резултат от експертизата на членовете на колектива, изготвили оценката. Поради тази незаконосъобразност заключенията и в този доклад по ОВОС не са обективно базирани на принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие, с което е нарушен чл. 81, ал. 2 и ал. 5 от ЗООС.
     4. Незаконосъобразно е основаването в актуализираните документи по ОВОС върху чл.18 от новата Наредба за безопасност при управление на РАО, в която след решението на съда  за отмяна на първата процедура по ОВОС за НХРАО отпадна препоръчаният дотогава тип “геоложки” за РАО-“2а”, но новият текст е без категоричност за РАО-“2а”: “Чл. 18, т. 4. радиоактивните отпадъци от категория 2a трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО; т. 5. радиоактивните отпадъци от категория 2б и от категория 3 трябва да бъдат погребвани само в геоложки съоръжения за погребване на РАО. За сведение в отменената на 23.08.2013 г. Наредба текстът е: “Чл. 22. (2) В съответствие с категоризацията по глава втора твърдите РАО от категория 2а се погребват повърхностно или геоложко, а РАО от категория 2б и 3 - само в съоръжения за геоложко погребване.
     В новата редакция на Наредбата обаче от граматическия и логически анализ следва разлика между формулировките в т. 4 и т. 5., като според последната разпоредба РАО категория 2б и 3 трябва да се погребват само в геоложки съоръжения, докато според т. 4, РАО категория 2а трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения, но  за РАО-“2а” липсва императивът “само в”. Естествено, че най-сигурният и безопасен за живота и здравето на хората метод за погребване е дълбочинното погребване. Затова и последователността на точките на чл.18 е от най-нискоактивните към най-високоактивните РАО, от най-малко опасните към най-опасните. Естествено, че предвидените форми /начини/ на погребване са минимален стандарт, който не пречи да бъде приет по-висок стандарт. Затова и в т. 5 е употребен изразът „само“, докато в т. 4 не е употребен. Това е така, тъй като не е допустимо най-високоактивните РАО да се погребват в никакво друго съоръжение освен геоложко. Очевидно действията на сегашното ръководство на ДП “РАО” са чрез промяна на нормативите работи на всяка цена хранилището да бъде приповърхностно - или тук равният порок е чрез противоправни действия да се извличат лични ползи от корупционни практики при изграждането на НХРАО от определени фирми, което обаче в случая носи риск от вреди за здравето на гражданите в следващите повече от 300 години.
     5. Прегледът на цитираната в доклада за ОВОС като важен норматив Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19.07.2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци сочи надделяващия извод: “Всяка държава-членка следва да има моралното задължение да избягва прехвърлянето върху идните поколения на неоправдана тежест, свързана с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително всякакви радиоактивни отпадъци, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Чрез изпълнението на настоящата директива държавите-членки ще покажат, че са предприели разумни стъпки, за да осигурят постигането на тази цел.
     6. Конкретни са препоръките на Международната агенция за атомна енергия - от сайта на МААЕ https://www.iaea.org/sites/default/files/Pub1396_web.pdf може да се види документа “Политики и стратегии за управление на радиоактивните отпадъци”, в който за РАО-“2а” изрично се сочи тип на ‘междинна дълбочина’ или ‘геоложко хранилище’ като препоръчителен и се отхвърля “приповърхностното” погребване. Следователно не е вярно твърдението на Възложителя в своето задание(стр. 53/212), че препоръките на МААЕ са за приповърхностния тип на хранилище за погребване на РАО-“2а”. Неопровержим извод става, че възприетият подход от ДП “РАО” и лично на директора Дилян Петров е да се бори всякакси да не се изпълнят влезли в сила решения на съда, само и само за да ‘прелее’ милиони евро в джобовете на фирми от ‘неговия кръг’ за изпълнители на приповърхностно хранилище – най-пресното доказателство е взетото решение на 25.06.2014 г. от Министерския съвет за актуализация на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г.(Стратегията), приета в началото на 2011 г., без законовонеобходимото обществено обсъждане  съгласно чл. 74, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, в това число и без становището на Компетентния орган Националният ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране. С мотив “преодоляване на съдебното решение” МС отмени т. V.2.4 „Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО“ и на Приложение № 6 „Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО“ на Стратегията, които документи като текст са в дословно съзвучие с горецитирания документ на МААЕ. От документите по делото в съда по предишното инвестиционно предложение(което бе отхвърлено като незаконосъобразно поради нашата жалба) е видно, че финансовите разходи по двата типа хранилище – “геоложки тип на междинна дълбочина” и “приповърхностен”, са от един порядък и следователно няма сериозни основания за тази ‘привързаност’ на г-н Дилян Петров към “приповърхностния” тип, особено на фона на решенията за “геоложки” тип на НХРАО от предишното ръководство на ДП “РАО” в продължение на цели пет години, преди назначаването на сегашния директор.
     7. Считаме като незаконосъобразно липсата в писмо № Ж-320/19.12.2013 г. на МОСВ на важното указание - актуализацията на отхвърлените от съда документи по ОВОС да бъде възложена на нова фирма, поради допуснатите от същия стар/нов колектив груби закононарушения при изготвяне на некачествения в цялост предишен доклад по ОВОС, в резултат на което е съмнителен фактът на възлагане от ДП “РАО” отново на същата фирма и същия колектив – това обстоятелство е обосновано предположение за порочни зависимости/корупция на най-високо ниво при съмнителното усвояване на значимите финансови средства от първата и втората разработки на ОВОС, за което новият Министър на околната среда и водите е длъжен не само да не одобри в цялост представените документи – нещо повече трябва да сезира компетентните органи за извършване на законовонеобходимите проверки за съмнителните действия на Възложителя при усвояване на значими средства за този иначе важен за десетки поколения на хората проект. Или отново ставаме свидетели на правния абсурд – правонарушителите да ползват блага от своето противоправно действие, при това със значими финансови загуби поради некачествената тяхна предишна разработка.

     Накрая отново бихме заявили, че намерените от нас в актуализираните документи достатъчен брой повтарящи се груби несъответствия със законодателството заедно с порочно манипулиране на данни спрямо изнесеното в предния доклад за ОВОС, ние ще ги внесем направо в съда, ако експертите на МОСВ не намерят сили да ги поставят пред министъра на околната среда и водите за неприемане преди това на процесното инвестиционно предложение. 


     Ние сме принудени да изразим това наше недоверие, защото при изнесените по-горе факти за  незаконосъобразните ходове на директора на ДП “РАО” за неспазване или най-лесна промяна на нормативите като порочен метод за преодоляване на решенията на съда по нашата жалба срещу предишното инвестиционно предложение и разработените документи за него – по-горе изложихме факти как след съда настъпиха промени на Наредбата и Стратегията в частите, които бяха наши базови нормативи когато представихме нашите забележки и незаконосъобразни обстоятелства за предишното инвестиционно предложение, то при огласяването в този ранен етап от процедурата всяка друга освен горните наша забележка може да бъде последвана от най-лесна отмяна на нови и нови нормативни текстове в Стратегията, законите и наредбите, което очевидно е една предпоставка за недоверието на гражданите в представителите на държавата.
 
     Водими от гореизложеното,

     Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност” ПРЕДЛАГАТ на МОСВ да вземе решение съгласно Закона за опазване на околната среда да приложи чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
ДА  НЕ  ОДОБРИ осъществяването на инвестиционното предложение,
с мотиви: не са предложени или приети от възложителя други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, с които се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда, както и са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.
  
         С уважение,
 
                            Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност”

04 март 2015

Петър Стаматов за убийството на Борис Немцов

Главният редактор на сайта „EuroChicago“ и член на Обществения съвет на Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“ Петър Стаматов в интервю на Силвия Великова по програма „Хоризонт“ на БНР, 04.03.2015 г.

Самото изпълнение показва, че убийството на Немцов е показно. Това е демонстративно политическо убийство в центъра на Москва и тези, които са го направили, са били сигурни,че няма да бъдат наказани, каза в предаването „Преди всички“ Петър Стаматов, главен редактор на сайта „EuroChicago“ и член на Обществения съвет на Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“.
Путин държи много здраво властта и не виждам какво може да се направи. Немцов не беше най-успешният лидер, но поне беше най-популярният. Опонентите на Кремъл оредяват и това може да създаде желание на хората за промяна. Но не виждам кой знае колко оптимизъм там. Реакциите (на световните лидери- бел.ред. ) са отдавна закъснели. Ако имаше реакция, тя трябваше да бъде веднага след влизането в Крим. Видя се, че на Путин не му влияят някакви размахвания на пръст. Напротив, той става по-агресивен. Моите версии за това кой е убил Немцов са две. Днес Русия е обхваната от ненавист, има хора, които са готови да направят нещо, само за да се похвалят. Втората версия е за олигарси, притеснени от санкциите. И те искат да се освободят от гайките, които Кремъл постоянно им навива. Защото Путин държи няколко олигарси около себе си и на тях им е разрешено да правят всичко, коментира Стаматов.
 

28 февруари 2015

Борис Немцов: Ако се страхуваш от Путин, не трябва да живееш в Русия!Путин умело отглежда у масите робска, крепостническа психика, умело насажда гнусен цинизъм и патернализъм, умело обяснява на народа: стойте си тихо, аз съм най-умният, знам как да ви помогна и най-главното - не ми пречете. Това е катастрофален сценарий за страната. Вместо да подкрепя инициативността и да даде на хората възможност да се реализират, той омота всичко в бодлива тел.

Борбата с Путин не е спринт, а маратон. За маратон са готови само онези, които вярват силно, а такива има малко. Аз имам един проблем - не искам да напускам страната. Обичам Русия. При това без патос. Напук на това, че понякога в Русия е и неудобно, и мръсно, и гадно.

Путинизмът се крепи на скъпия петрол и цензурата. Премахнете ли едно от двете, още на следващия ден ще живеем в друга страна.

Руската власт се страхува от собствения си народ, руската власт до смърт се бои от масови протести. 

01 февруари 2015

С цената на живота си и бъдещето на децата си отстояваха правото си да се наричат свободни


1 Февруари 2015

Държавният глава: Нито лагерите, нито смъртните присъди на комунистическия режим успяха да сломят свободата на човешкия дух в България

Против 7-ми ядрен блок в Козлодуй - когато България мълчи, Крайова говори...

На 31.01.2015 г. в Голямата зала на Университета в Крайова, Румъния, се състоя дискусия по повод организирания местен референдум против строежа на нов ядрен реактор на р. Дунав.Петър Пенчев от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” благодари за поканата да дойде на гости в Крайова с думите: - Ние се чувстваме като у дома си при добри съседи от другата страна на Дунава, защото човек не избира съседите си, а трябва да живее заедно с тях. Дошли сме да подкрепим референдума против изграждането на нов ядрен реактор в Козлодуй с нашата съпротива срещу Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за 7-ми блок, който бе одобрен на 27.01.2015 г. от министъра на околната среда от кабинета Борисов-2, без да се съобрази с разкритите от нас данни за премълчаването на истината от алчното за пари ядрено лоби за сметка на здравето на населението.
Не можем да мълчим, когато АЕЦ ”Козлодуй” работи по стари руски норми от 1983 г. при оценка на изхвърлянията в атмосферата на канцерогенните за човека радиоактивни аерозоли, газове и Йод-131, вместо да изпълни предписанията от 2001 г. на Агенцията за ядрено регулиране да се работи съгласно новите норми от Научния комитет за действие на атомната радиация към ООН. Нашият анализ на тези измерени през 2003 г. замърсявания на въздуха показват, че АЕЦ ”Козлодуй” е “първенец” не само в Европа, а и в света, по световния стандарт за нормализираните радиоактивни емиции в атмосферата – един козлодуйски реактор е 4730 пъти по-зле от подобен в Германия, само че в “бялата” държава мислят за хората и спряха всички ядрени централи, докато у нас срастналата олигархия с правителствата и парламентите заедно с всички партии без “Зелените”, поддържат продължаването на този геноцид. Последното тяхно престъпление е случилиото се на 22.01.2015 г. оттегляне на кмета на Козлодуй от неговата жалба в съда срещу решението на министъра на околната среда от последния ден на правителството на Орешарски, постановил да не се прави доклад по ОВОС за удължаването с 20-30 години експлоатацията на старите 5-ти и 6-ти ядрени реактори, съобщи в Крайова Петър Пенчев.
Той цитира данните от доклада по ОВОС за 7-ми блок, че периодът на полуразпад само на един от компонентите Уран-235 на отработилото ядрено гориво, което вече ще се връща от Русия за вечни времена в България, е 704 милиона години и като се изчакат задължителните 10 полуразпада, излиза скриваната от неинформираното население истина, че милиони потомства на човека за 7 милиарда години ще трябва да се опасяват от влиянието на оставената им в наследство радиация, вследствие на алчността за днешни печалби от ядрена енергия само за 50-60 години живот на един реактор.

10 януари 2015

"Преклонената главичка" или защо България не е Франция?

9 Януари 2015
  
Йожен Дьолакроа. Свободата води народа. Детайл
 
Слушам, гледам, чудя се и мисля… Как така се пръкнаха толкова вярващи и кротки хора, които след кървавата драма в редакцията “Шарли ебдо” взеха да наставляват благо: Всяка критика трябвало да има мярка, особено тази с религията?! Защо да предизвикваме когото и да е? Религията била тънко нещо? Не трябвало да се прекалява? Брей, аланкоолу, пак изпълзя недоубитата ти преклонена главичка! Поотърси се малко, поотупа се от историческата прах и отвори мижавата си вредоносна устица! Че кога стана ти толкова религиозен, бе господине?
Първо критика и сатира са две доста различни неща, благовернико. Второ, още от времето на Франсоа Вийон и Франсоа Рабле, та до наши дни, французинът подлага на смях и подигравка всичко, що му попадне пред свободолюбивото око и има шанс да се превърне в някакъв натрапен фетиш. Всякакви крепители на фалшиви ценности са подложени тутакси на барикаден огън в името на пълната човешка свобода на действие и мислене. Затова точно Франция става реалната територия на човешкият идеал за Република.
Още в генезиса на тази свята дума република, res publica, е заложен живецът, който е втъкан и в “Шарли Ебдо”, а именно буквално преведено „обществени дела”. Имаме си ние ош беш със свободата у нас и по френско още преди 11 века. Затова именно Франция приютява катарите и до днес съхранява великият им идеал за истински свободния човек, който няма нужда от посредници в общението си с Бога!
Катарите, наследниците на великите богомили, които пак ти, аланкоолу, изгони от българските земи, приютил се в безволевия цар Петър. Каква е тази наша българска злочеста съдба векове наред да си посича гениите, да не ги търпи, да ги унижава и да ги счита за луди? Ето това го нямат французите. Те поемат като хляб божий катарството и малцина вече знаят, че девизът на Френската революция: “Свобода, равенство, братство” е катарски девиз, демек богомилски!
Та да си дойдем на думата. От векове свободолюбието крепи и въздига Франция през реки от кръв и морета от клади и ешафоди. Златни букви изписват в човешката история френските хуманитаристи, революционери, философи, в това число и гениите на словото, което руши всяка догма, идол и фалш. и знаеш ли, аланкоолу, че Франция и до ден днешен НЯМА ГЕРБ!
Има само емблема. Защото не понася дори бегла следа от монархия на челото си! А нашият революционен гений, чистият светец на свободата Левски в гроба си неизвестен и свят се е обърнал когато в Република България дойде някакъв си Симеон Кобургготски да ни стане министър председател, да ни върне години назад в историята, да си вземе имотите и дим да го няма.
Ти, праведнико, който палиш свещи на уважението към религиозните догми днес, колко пъти назова този човек “Ваше величество” ?! Колко пъти му се поклони и ръка му целуна, а той те назоваваше: Ганев?! В Република България, ти, праведния крепител на религиите по света, приветства митрополит Николай да каже миналата година пред хиляден народ в Рилския манастир: “Тук е негово величество царят на българите Симеон Втори. Вашето присъствие е знак, че когато царят на българите е тук, това означава, че и държавата е тук. Уверявам ви, Ваше Величество, че църквата разбира статута на царя и винаги се молим за вас, но други не го разбират”
Ти разбра ли го, аланкоолу?!
Поклони ли се за сетен път на верското си силно “чувство”, което днес ни пробутваш така сиромахомилски?! Къде си ги сложи думите на този митрополит Николай, оня, с ролексите и мерцедесите?! До думите на Левски за чиста и свята република ли ги сложи?!
Ето това не може да стане във Франция. Никога! Не може и никога не е било да бъде търпяно от загиналите ни колеги от седмичния сатиричен вестник Charlie Hebdo. Сатирата им геройски и талантливо държи будни сетивата, руши догми, срутва идоли, измита фанатизми, стряска заспалите в благоговение да им падне благодат отнякъде. Както ние чакаме тази благодат-все някой да се зададе откъм Орлов мост и да ни спаси от нас самите, с магическа сила и заклинания, я за осемстотин дни, я до следващия милиарден заем, а пък ние си знаем: ще го посрещнем с викове “да живее ” и с дежурните цветя, хляб и сол.
Обаче политическа сатира, аланкоолу, може? Тя си е в реда на нещата, даже и може да окепази който си иска. Тогава нашият благоверен герой се смее до припадък, защото всички са маскари! Дотук добре. Ама защо пък религиозна сатира да не може, бе защитнико на религиозната толерантност?! Като се има предвид, че откакто свят светува, всички църкви и религиозни организации са в любовен чувствен валс с властта, с тираните, с управляващите, с всеки, който държи парите и юздите на манипулацията.
Далече съм от проповядване на атеизъм. А и самата аз не съм атеист. Творецът на вселенските процеси е зрим в своето великолепно могъщество и величие във всяка проява. Кой от нас не го усеща-от квантите през галактиките до тази чудна и загадъчна мъдрост на универсума и до стремежа на духа към еволюция? Кой и как ще го чества, в какви религиозни форми и ритуали ще го облича и почита и как ще му благодари за великото чудо живот е личен избор. Ала този избор може да ни прави живи само ако имаме свобода именно на избора.
Великото чудо на Свободата, чийто факел носи Мариана, чиято гръд Дьолакроа пророчески е оголил в уязвимост и красота. Затова смъртта на тези колеги потресе целия свят. Всеки ден загиват хиляди невинни хора в срамни за днешния век войни, това сякаш стана статистика и ние гузни мълчим пред телевизорите. Ала от тези изстрели подскочи всеки истински човек на земята и нещо невидимо запламтя в единодушие. Поискаха да уцелят сърцето на Свободата, възможността да сме хора с избор. Шапки долу!