16 октомври 2014

Две неточности в съобщеното на сайта на Прокуратурата за инцидента в с. Г. Лом



 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 10-16/16.10.2014
         Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Изх. № 10-16/16.10.2014
 

До Сотир Цацаров – Главен Прокурор на Република България

До Върховна касационна прокуратура
( на Ваша преписка № 11294/2014 )
            
До Върховна апелативна прокуратура
 

Допълнение към СИГНАЛ от 03.10.2014
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”

Относно: Две неточности в съобщеното на сайта на Прокуратурата за инцидента в с. Г. Лом

     Уважаеми господа,

     Вчера писмено бяхме уведомени от Върховна касационна прокуратура за образуваната по нашия сигнал преписка № 11294/2014 и изпращането й по компетентност на разпореждане в Софийска градска прокуратура.
     Бихме искали да Ви представим копие на официални документи от Министерството на икономиката и енергетиката и от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, във връзка със забелязани от нас две несъответствия с тези документи в съобщеното от сайта на Прокуратурата – раздел “Актуална информация” от 02.10.2014 г.: “Екип от 15 следователи от НСлС осъществява разследването на взрива в Горни Лом”:
1. Посочено е във Вашия сайт: “До 30.07.2013 г. са били приети 614 882 мини, като според иззетата документация е предстояло ликвидирането на още 935 285 мини”, докато в притежавания от нас документ(получен официално по Закона за достъп до обществена информация) се съдържа друга информация – общ брой на мините 1568159 броя, което е в повече със 17992 бр. спрямо съобщеното от Прокуратурата за 1550167 бр.
2. Посочено е: “Първоначалният договор е бил подписан на 08.07.2008 г.”, докато в приложения документ от МИЕТ “Разрешение за трансфер на оръжия № 7699 от 04.09.2008 г.”  се сочи договор от 10.07.2008 г.

     НАДЯВАМЕ СЕ, че с представените от нас документи ще спомогнем за обективното разкриване на истината при провежданото разследване от Софийска градска прокуратура и от Върховна административна прокуратура на тежкия инцидент с 15 души загинали в с. Г. Лом.
     В тази връзка и след днешното ни уведомление от засегнат в случая гражданин, кое звено на Прокуратурата наблюдава разследването, НАСТОЯВАМЕ по-нататъшната работа да бъде иззета от Окръжна прокуратура-Видин и цялостно възложена на Софийска градска прокуратура, в съответствие с писмо № 11294/2014 от 09.10.2014 г. на ВКП.



Приложение: 1. Заповед на МИЕТ № РД-16-831 от 23.09.2009 г.
                        2. Приемо-предавателен протокол по ЗДОИ от 07.10.2009 г.
                        3. Разрешение за трансфер на оръжия от МИЕТ № 7699 от 04.09.2008 г.
    
   С уважение,


              Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност”

03 октомври 2014

Олигархията и властите в София и Брюксел - виновни за избитите трудови хора в с. Горни Лом




Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 10-03/03.10.2014


        Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Изх. № 10-03/03.10.2014


До Сотир Цацаров – Главен Прокурор на Република България
            
До Жозе Мануел Барозо – Председател на Европейската комисия
( на наш Изх. № 07-06/06.07.2008 г. )



СИГНАЛ
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Относно: Олигархията и властите в София и Брюксел - виновни за избитите трудови хора в с. Горни Лом

     Уважаеми господин Цацаров,
     Уважаеми господин Барозо,

     На 06.07.2008 г. като представляващ Национално движение „Екогласност”, отправих към българския министър-председател Сергей Станишев с копие до Жозе Барозо – Председател на Европейската комисия, искане за намеса на държавата относно спиране вноса на 1 600 000 противопехотни мини от Гърция за унищожаването им в България. Получихме мълчалив отказ, който обжалвахме срещу Министерския съвет на Република България във Върховния административен съд, но делото бе прекратено на 08.01.2009 г. от Пето отделение на ВАС.
     Една година по-късно, на 07.10.2009 г., по Закона за достъп до обществена информация в писмен отговор от Междуведомствения съвет  по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов, ни уведомиха за вноса на 1 568 159 противопехотни мини с цел тяхната утилизация, заедно с копие от Разрешение от 04.09.2008 г. за трансфер на оръжия, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, издадено на фирма “Видекс” АД(със собственик Валери Митков - известен в България политически олигарх) за внос на противопехотни мини М-2, ДМ-31, М-16 и М-14, с вносител “Хеленик Дифенс Системс” СА – Гърция. В договора, подписан два месеца по-рано – на 10.07.2008 г., е  посочено заплащане на унижожаването - 0,32 Евро за една мина. Предупредихме писмено  институциите за опасното пренасяне на целия риск в България против здравето на хората и околната среда, от този внос на стари боеприпаси на гръцката армия, за които в продължение на повече от 4 години отговорните гръцки власти не са разрешили унищожаването им на гръцка територия, въпреки членството и на Гърция в ЕС и НАТО, както Република България.
     Отново по ЗДОИ, МОСВ ни отговори на 08.10.2009 г. с писмо, подписано от Евдокия Манева, зам.-министър в правителството на Бойко Борисов. В него се съобщаваше, че “… на предприятието “Видекс” АД, завод “Миджур”, с. Горни Лом (висок рисков потенциал) е издадено разрешително № 67 от 26.07.2007 г., въпреки че бяхме поискали от МОСВ: Оценки за въздействието върху околната среда, заедно с резултати от дейностите(ако те вече се извършват) по унищожаването на гръцки мини в България, в т.ч. за извършен мониторинг на околната среда.

     Известно е от нормативната уредба, че активно участие на гражданите по оценка на нови дейности в бизнеса, е възможно единствено при процедурите по ОВОС и данните от последващия мониторинг. Но безхаберието на Министерския съвет при двамата премиери и на МОСВ ни отне възможността да спрем по примера на съседна Гърция, това безумие за унищожаването на стари боеприпаси на гръцката армия в България - при това, в най-изостаналия район на Европейския съюз, където от  наглостта на политическата олигархия къшеят хляб е станал за работниците  по-скъп от живота.
    
     С най-голямо прискърбие към роднините на загиналита българи на 01.10.2014 г. край с. Горни Лом, в Деня на национален траур за цяла България ОБВИНЯВАМЕ всички български власти, които за разлика от властите в съседна Гърция - недопуснали там унищожаването на противопехотните мини на тяхна територия, проявиха незаинтересованост към нашите опити да спрем тази смъртоносна дейност в ръцете на алчните политически олигарси. 
         
     Уважаеми господин Цацаров,                          
     От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права "Златен гълъб", НАСТОЯВАМЕ българската Прокуратура да извърши проверка на обстоятелствата за вноса на огромното количество гръцки мини и липсата на екологична оценка при формалното издаване на Разрешително № 67 от 26.07.2007 г. от МОСВ, както и разминаванията с два месеца между сроковете на реалния внос по договор № 719/10.07.2008 г. и полученото за този внос Разрешение на 04.09.2008 г. от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към МИЕТ.

     Уважаеми господин Барозо,
     Бихме искали да споделим с Вас в края на Вашия мандат нашето неудовлетворение от наложената бюрократична практика в Европейската комисия след присъединяването на България в Европейския съюз - да не се чуват гласове на гражданите за сериозни нарушения от националните ни власти относно преките рискове за здравето и живота на хората, когато ЕК вярва само на отговорите на управляващите институции, както се получи и в този трагичен случай. Бихме попитали защо Брюксел повече от 6 години не поиска да чуе тревожните ни сигнали, в резултат на което Гърция бе спасена от тези 1 600 000 противопехотни мини, а от тях загинаха български граждани в мирно време.
  
   С уважение,


              Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и
Зам-председател на Национално движение „Екогласност”

23 септември 2014

Язовирната стена над гр. Монтана е недостроена



                            Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
                    носител на Международна награда
                  за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 09-23/23.09.2014 г.

Първото в България Независимо дружество за защита правата на човека
с патрон Илия Минев
Изх. № 09-23/23.09.2014 г.

Чрез Нина Петкова
Областен управител – Монтана

До всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана

 СИГНАЛ

от инженер-математик Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев
Относно: Язовир “Огоста” е недостроен - актуално е искане на средства от Европейския съюз за доизграждането му като трансграничен потенциално опасен обект





    Уважаема госпожо Петкова,

     В първата седмица на този месец в проведената лична среща в кабинета на Областния управител-Монтана, ние се опитахме да Ви запознаем с някои от проблемите по недовършеното строителство на язовирната стена на втория по обем в България язовир “Огоста”.


     По повод на последните Ваши изявления в медиите, не виждаме Вие да сте приели насериозно съобщеното Ви от нас, затова бихме искали да предадете този наш сигнал до всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, особено в настоящия момент на продължителни силни приливни води, когато шефът на “Напоителни системи”-Монтана Игор Репкин затаява сериозните данни за недовършените строителни работи при изграждането на това хидротехническо съоръжение. В същото време в медиите Игор Репкин прави голословни декларации с изявления  за пълната надеждност на язовира като сигурен многогодишен изравнител и с това умишлено затаяване на истината от него заедно с предишния Областен управител Николай Пенчев, се забави започването на отточването на язовира с по-голям дебит, отколкото този дебит е бил при досегашното дългогодишно стриктно поддържане на  подкритично ниво на водата в язовира. Нашата цел е не да се всява страх у гражданите, а да огласим истината за проблем по въпрос от националната сигурност, защото тази истина е затаявана от обществото вече 28 години от определени зависими кръгове и институции – без да е осъществено от нито един експерт категоричното отхвърляне, както и липсата на законово изменение на първоначалния технически проект в частта му за необходимостта от изграждането на ‘Инжекционна завеса’ под цялата дължина на язовирната стена.


     НАСТОЯВАМЕ да предадете лично на всички членове на Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, този наш тревожен сигнал със следните данни и обстоятелства, за които ние сме в течение на последните 25 години:

1.      Язовирът е приет в експлоатация на 31.12.1986 г. с политическа заповед на Григор Стоичков – заместник-председател на Министерския съвет и министър на строежите, поради заявените от 01.01.1987 г. предстоящи санкции от Българската народна банка за незавършеното усвояване на капиталните вложения за продължилото над 30 години  проектиране и изграждане на язовир “Михайловград”/днес “Огоста”/.
Язовирната стена 'виси' без инжекционна завеса в основата - но отгоре си стои Сталинската петолъчка от тодорживковото време...

2.      Държавната приемателна комисия се подчинява на партийната заповед и приема за завиряване и експлоатация язовира при незавършена 'Инжекционна завеса' под цялата дължина на язовирната стена. Тази завеса не е изградена в участък 80 линейни метри в 'ляв скат'(откъм гр. Монтана) и 240 м. в 'десен скат'(откъм малокутловския баир). Това незавършване е отразено в Акт образец № 16 на Приемателната комисия, на 31.12.1986 г.

3.      Не се взема впредвид Експертизата на специално поисканото становище от външния експерт с голям опит Борис Павлин от Загреб, бивша Югославия, който в продължение на тридесет дни се запознава на място с техническия проект и геоложките проучвания, и се учудва на решението да се изгражда язовир в силно карстовия терен над окръжния град, като на 27.02.1969 г. заключава: “Единствено инжекционната завеса може да пази язовирната стена, за да е сигурно пазенето от тази стена на града.

4.      През изминалите години са правени вътрешно-ведомствени комисии за отчитане на състоянието на експлоатацията на язовира и само една, единствена експертиза от независим специалист, неучаствал в проектирането, строителството и експлотацията на язовир “Огоста”. Този експерт е инж. Илия Недеков, вече покойник, който на 20.01.1994 г. пише своята ‘първа редакция’ на становището си(ние притежаваме копие от този ръкопис, предоставен ни лично от автора), което е записано и в Протокол на експертна комисия за яз. "Огоста", назначена със Заповед РД-03-14-447 от 14.08.1995 г. на Министерството на териториалното развитие и строителството: “Инжекционната завеса се е изграждала с променлива дълбочина на ‘отказ’ – от 30 до 160 м., но не е достигнала до водоупора. Предполага се, че филтрацията над града понастоящем се извършва под завесата – между нея и водоупора и в обход на същата през левия бряг.” Променливите по обем филтрации в ляв и десен скат инж. Илия Недеков обяснява с: “... естеството на карстовия терен, от включването на нови карстови ходове, отпушване на едни и запушване на други...”. За жалост, след първата редакция на своята експертиза, инж. Недеков е притиснат от властите и прави последователно цели четири редакции за обезличаване на сериозните изводи – “за да не се плаши гражданството”.

5.      Необходима е и корекция на целия десен бряг по продължението на язовирната стена до с. Боровци, заради незаконната промяна на проекта и изграждане на ‘баластриера’ за добив на големи количества баластра с разрушаване на естествения понур на този бряг, вместо същата да е на билото над този бряг, както е записано в проекта – отново има изменение на проекта след издаденото разрешение за строеж без законовото утвърждаване на това изменение. Поради тази своеволна промяна са видими все по-увеличаващите се филтрации в десен бряг под стената, в северната част на малокутловския баир, който факт е санкциониран от независимия експерт инж. Илия Недеков – ‘в предаварийно състояние заради появилите се свлачища’, макар по-късно с извънпроектни дренажи да се опитваха да крият големия дебит от язовирни води, отново с умишлено от държавните служители затаяване на истината – с фалшивия рефрен “за да не се плаши гражданството”.

6.      Днес при по-високата кота на завиряване и с просто око водата от язовира се вижда на самата повърхност в лозята след преливника - непосредствено до асфалтовия път под язовирната стена, което е вследствие липсата на инжекционна завеса и компрометираното й строителство преди 1986 г., а за гражданите е основание за реално безпокойство.


     На обсъждане с обществено участие в залата на Областната администрация през 1992 г., двата въпроса - за неизграждането на инжекционната завеса и за преместването на баластриерата, бяха най-остро поставени от проф. Мандаджиев – тогава председател на Националния съвет по водите, на които Главният проектант на строежа инж. Архангел Джерехаров отговори, че е изпълнявал тези нареждания на инвеститора “Водно стопанство” за ускоряване на строежа.



     Уважаема госпожо Петкова,

     От името на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев, НАСТОЯВАМЕ Областната междуведомствена комисия по бедствия и аварии-Монтана, да изготви предложение до Министерския съвет за искане от Европейския съюз специално финансиране за доизграждането на ‘Инжекционната завеса’ на язовирната стена на язовир “Огоста”, хидротехническо съоръжение от ‘Първи клас’, като се има впредвид надхвърлянето на застрашеността за националната сигурност относно  всички населени места до р. Дунав, но потенциалните поражения вследствие ненадежданата язовирна стена биха имали и трансграничен характер – навлизане на високи вълни на десетки километри в територията на съседна Румъния, също член на ЕС.

     Бихме искали да очакваме, че Вие ще внесете настоящия наш сигнал и в Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от длъжностни лица съгласно чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за: потвърждаване неистина или затаяване истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, във връзка с чл. 313, ал. 3 от НК: който по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления по случая с това закононарушение - шефът на “Напоителни системи”-Монтана Игор Репкин и предишният Областен управител Николай Пенчев(подписал като член Протокола на експертна комисия за яз. "Огоста", назначена със Заповед РД-03-14-447 от 14.08.1995 г. на Министерството на териториалното развитие и строителството) заради затаяване от тях на истината за недовършеното изграждане на ‘инжекционната завеса’ на язовир “Огоста” и със своите действия и бездействия бе допуснато завиряването на недостроения язовир над критичното ниво.

18 август 2014

Измама в АЕЦ „Козлодуй“, съвместно с френски концерн

http://www.eurochicago.com/2014/08/izmama-kozloduy-areva/

https://www.bivol.bg/signal-assap-kotev-areva.html




  Untitled3
Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 08-18/18.08.2014

До Martin Schulz
Председател на Европейския парламент
До Cecilia Wikström
Председател на Комисия по петиции при Европейския парламент
До Н. Пр. Xavier Lapeyre de Cabanes
Посланик на Франция в София
До Сотир Цацаров
Главен прокурор на Р България
Чрез интернет-порталите ‘Биволъ’ и ‘ЕвроЧикаго’ до всички медии
 .
С И Г Н А Л
Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, с адрес за кореспонденция (следват точен адрес, телефон и имейл – б.р.)

Относно:  Трансгранична ядрена далавера: В АЕЦ “Козлодуй” е разкрита крупна измама в кооператив с френския концерн АРЕВА. Посланикът на Франция в София не знае?  

Уважаеми господа,
На 09.04.2014 г. Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на република Франция в България, бе на посещение в АЕЦ “Козлодуй”. Посланикът бе придружен от представители на френските бизнес среди. “В словото си Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан подчерта, че удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” е важен проект не само за България, но и за Франция, където ядрената енергетика е много значим енергиен отрасъл.”, научаваме от официалния сайт на единствената ядрена централа в България
За най-голяма изненада, поради пълната липса на прозрачност при ядрената енергетика в България, разследващият ядрен експерт Георги Котев, със 17-годишен стаж в АЕЦ “Козлодуй” като Главен експерт по реакторно-физични анализи, още на 05.11.2013 г. бе публикувал в интернет факсимиле от официалния сайт на френския държавен енергиен концерн АРЕВА, в който текст на АРЕВА се съобщава противното на горното твърдение от 09.04.2014 г. на френския посланик, а именно – ‘онези’ пари за същия този проект вече са усвоени:
Untitled
Преводът от Г. Котев на ограденото в червен правоъгълник абзац е: „Беше реализирана широка програма за модернизация на блокове 5 и 6. Тя е продукт на успешното сътрудничество между АРЕВÀ и руската компания Атомстрой експорт (АСЕ сега съди НЕК по проекта АЕЦ „Белене” – бел. Г. К.). Бяха изпълнени всички иновационни мерки, важни за безопасността, което позволи удължаването на живота на блоковете в Козлодуй с от 15 до 20 години.” Ето още едно друго факсимиле от официалния сайт на френския държавен енергиен концерн АРЕВА, в който текст на АРЕВА се повтаря отново дословно горното съобщение. От внимателния прочит на текста прави впечатление, че тази страница е писана преди 31 декември 2006-та година, защото в нея се твърди, че блокове 3 и 4 все още са в експлоатация, а след тази дата те спряха да работят завинаги, пише българският ядрен експерт Георги Котев в своя блог:
Той е единственият експерт от българската ядрена “кухня”, който е имал доблестта, без заплащане и при пълна липса на всякакви доходи (вече в продължение на шест години), да разкрива с разследванията си далаверите на добре финансираното ядрено лоби на България в кооператив с ядрената мафия на Европа и света.
Untitled1
Доказателство за пълната истина на това опасно за международната ядрена мафия разкритие на Г. Котев, е последвалата наскоро след неговите публични разкрития промяна на същата страница от сайта на френския държавен енергиен концерн АРЕВА, който текст стои и в настоящия момент на сайта на АРЕВА:
(факсимилето на сегашното състояние на същата страница е дадено по-долу). Преводът на подчертания в червено абзац, точно на мястото на стария текст от горните две факсимилета, вече е съвсем с друго съдържание: “Беше реализирана широка програма за модернизация на блокове 5 и 6 от 1991 г. до 2008 г. Всички критични за безопасността преустройства са изпълнени и тази програма за модернизация положи основите за удължаване на експлоатационния срок на блоковете с допълнително 15 до 20 години. За цел на програмата е да бъдат въведени през периода 2014-2019.” Изведнъж ‘широкомащабната модернизация’, за която до скоро се съобщаваше от официалния сайт на АРЕВА като изпълнена и което е било позволило “удължаването на живота на блоковете в Козлодуй с от 15 до 20 години”, a сега тази модернизация щяла да бъде въвеждана през 2014-2019 години, констатира разследващият ядрен дисидент. И задава своя въпрос към френските си колеги: „Това ли ви е френската коректност, прозрачност и партньорска почтеност?“
Георги Котев анализира в своя интернет-блог http://gikotev.blog.bg/, че вече повече от две години се реализира мащабна кампания в България, с най-активното участие на подхранваните от АЕЦ “Козлодуй” управляващи правителства и партии – тези на Борисов, Орешарски и Близнашки, заедно с президента Плевнелиев, за „забравяне“ на похарчените в случая много над един милиард лева (заедно с банковите лихви) и дублиране на „модернизацията“ с още едни много над един милиард лева, отново от същите изпълнители за същата работа. Обществено значим е неговият извод: “Френският държавен енергиен концерн АРЕВА промени текст в интернет страницата си, касаещ дейността му в България, за да прикрие престъпление, което се подготвя да премине в рецидив, на обща стойност много над два милиарда лева.” 
 Untitled2
.
Ваше Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан!
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” бихме искали да Ви попитаме дали ще сезирате френската прокуратура за извършване на собствено разследване по гореизложените факти.
.
Уважаеми господа,
От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” НАСТОЯВАМЕ по изложените факти и доказателства да се извърши проверка от Европейския парламент, както и от френската и от българската прокуратури поотделно и заедно, защото изнесеното е неопровержимо доказателство за пълната липса на прозрачност в ядрената енергетика не само в България, но и във Франция. Ние искаме да се спре тази схема за харченето на нови средства от джоба на българския и европейски данъкоплатец за още и още милиарди евро, което в този случай рикошира за жалост директно и върху авторитета на старата френска демокрация – всичко в случая става в кооператив с френския концерн АРЕВА, а посланикът на Франция в София не знае… НАДЯВАМЕ се това да е началото на спиране на съществуващите не една схеми за трансграничните ядрени далавери, при липса на прозрачност за какво и как се харчат милиардите евро, в опасната за човешките поколения ядрена енeргетика.

С уважение,
Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
––––––––––––––––––-
*Кой е Георги Котев и за какво се бори може най-добре да разберете от книгата „Ядреналин“ (линк).

31 юли 2014

В защита на руския опозиционер Николай Кобляков


Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”


Чрез медиите до българския съд

До Съвета на Европа
До Европейския парламент


 Д Е К Л А Р А Ц И Я

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” призовава съда да не предава Кобляков на престъпния путински режим и настоява той да бъде пуснат под домашен арест.
 
АССАП се присъединява към апела от неправителствените организации "Свободна Русия", "Лигата за правата на човека" и "Международната федерация на лигите за правата на човека" към българските власти да не бъде допускано екстрадирането на френския гражданин Николай Кобляков в Русия.

https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/m-plamen-oresharski-non-%C3%A0-l-extradition-de-nicolay-koblyakov-co-fondateur-de-russie-libert%C3%A9s-et-militant-pour-les-droits-humains-vers-la-russie

До произнасянето на българския съд за екстрадицията, Николай Кобляков ще бъде подложен на мярка за неотклонение, която ще бъде гледана утре, 1 август 2014 г. Ние, членовете на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, смятаме, че не е редно Николай Кобляков да остава в ареста. Апелираме към българския съд да го освободи под домашен арест и гарантираме с имената си и обществения си авторитет, че той ще се яви пред българското правосъдие.

Николай Кобляков е предприемач и граждански активист, организатор на протести срещу режима в Кремъл и в подкрепа на гражданските и политически права и свободи в Русия. На 29.07.2014 г. при пристигането си в София от Париж, той е задържан от Гранична полиция и в момента се намира в ареста на Националната следствена служба. Предстои съдебно производството за искането за екстрадиция, изпратено от Русия.

Подчертаваме, че в случая "Кобляков" към момента има много въпроси, на които Прокуратурата и МВР дължат ясни отговори. Факт е, че до момента Николай Кобляков е пътувал с френския си паспорт необезпокоявано в Европа и в САЩ. Защо Кобляков беше задържан именно в България - държава считана за "троянски кон" на Русия? Ако наистина има бюлетина на Интерпол за задържането на Кобляков, то защо европейските и американски власти не са я приложили, за разлика от българските? Кога е изпратено на българските власти искането за задържане на Кобляков и не е ли то свързано с информация за пътуването му до България?

С оглед на биографията на Кобляков и обстоятелствата на задържането му няма как да бъдат отхвърлени политическите, а не чисто правоохранителни мотиви зад искането за екстрадиция в Русия. Българския съд следва да прецени внимателно всички факти, които навеждат към такъв сценарий и да не допуска предаването на репресивния путински режим на европейски гражданин заради политическите му убеждения и активна обществена позиция.
 
София, 31.07.2014 г.
Обществен съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Петър Пенчев – инженер-математик, Атанас Чобанов – публицист и журналист в Париж-Франция, Павел Антонов – доктор по социална география, Великобритания, Петър СтаматовГл. редактор на www.Eurochicago.com - САЩ, Елена Кръстева – преводач, Стоил Стоилов – икономист

****************
И на Путин докладваха нашата Декларация - http://www.kommersant.ru/doc/2538080?isSearch=True

21 юли 2014

Прокуратурата прикрива екогеноцид в Монтана, МВР е безсилно



Първото в България Независимо дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ) с патрон Илия Минев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 07-21/21.07.2014

До Сотир Цацаров
Главен прокурор

До Цветлин Йовчев
Министър на вътрешните работи


С И Г Н А Л  - Отворено писмо

от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев и Председател на Инициативен граждански комитет-Монтана
от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: Прокуратурата прикрива екогеноцид в Монтана, МВР е безсилно

 

     Уважаеми господин Цацаров,
     Уважаеми господин Йовчев,
     
     НАСТОЯВАМЕ за оставка на Районния прокурор в Монтана Емил Александров и за награда на Главния разследващ полицай при ОД на МВР-Монтана Анна Янкова.
     Бихме искали да ви известим, че Районният прокурор в Монтана Емил Александров бе наблюдаващ прокурор, а Главният разследващ полицай при ОД на МВР-Монтана Анна Янкова  водеше следствените действия по досъдебно производство: по преписка 624/2014 г. по описа на РП-Монтана и ДП 12/2014 по описа на ОД на МВР, във връзка с нашето уведомление от 01.10.2013 г.(с няколко допълнения) и гражданските протестни действия срещу използването на хвост(минен отпадък от Чипровци) вместо строителен пясък при реализацията на проект “Воден цикъл” в гр. Монтана, осъществен с европейски и общински средства.

     След 6-месечна проверка от Окръжна прокуратура-Монтана, назначила досъдебното производство, последва 3-месечно разследване, като на 24.06.2014 г. Районният прокурор в Монтана Емил Александров прекрати процесуално-следствените действия, с което оправда влагането на 15 000 тона хвост от договорираните 100 000 тона – под и над тръбите от водната система, както и за запечатване на изкопите до полагането на асфалт едва от м. април 2014 г.

     Видно от материалите по досъдебното производство, в назначената експертиза на 18-те анализирани проби от хвоста се сочат с подчертан червен цвят(за привличане вниманието на наблюдаващия прокурор и на съда) наднормените стойности на Арсен във всички проби – (спорна е оценката за превишението – 9 до 20 или 3 до 8 пъти над нормите) и тези на Живак и Олово – около 3 и повече пъти над нормите в няколко от пробите. Стряскащо категорични са измерените стойности в милиграма за арсен на килограм хвост:
-         148.00; 169.00; 122.00; 119.00; 89.00(измерени на 26.09.2013 г. от “Евротест контрол”ЕАД, предоставени проби от изпълнителя на “Водния цикъл”);
-         150.00(проба, взета от ОД на МВР-Монтана, измерена на 29.11.2013 г. от “Евротест контрол”ЕАД);
-         119.00; 74.186; 159.613; 100.463(измерени в досъдебното производство от Геологическия институт на БАН);
-         138.000; 194.875; 120.938; 116.046; 137.318; 126.625; 138.000; 143.68(измерени на 17.12.2013 г., 14.01.2014 г. и на 17.01.2014 г. от ИАОС при Министерството на околната среда и водите),
при дадените норми за почви в Наредба 3/01.08.2008 г. от 10 mg/kg(предохранителна концентрация) и 25 mg/kg(максимално допустима) за съдържание на арсен.
За съжаление, въпреки че Главният разследващ полицай е бил възложил и анализ на замърсяването на въздуха, защото там нормата(Наредба 11/14.05.2007 г.) е 0.0000036 милиграма арсен в кубичен метър въздух, то експертизата не е изпълнила тази работа и наблюдаващият прокурор не е поискал допълнителен анализ(а е заплатил няколко хиляди лева на БАН). Тези химични елементи при поемане от гражданите чрез въздуха, при ремонт на водопровода и чрез подземните води, са опасни за човешкото здраве – налице е реален геноцид за гр. Монтана, със здравен риск и за селищата до р. Дунав чрез високите в района значими подземни води.

     С писмо 3М12/2014 г. по описа на ОД на МВР-Монтана, в доклад до наблюдаващия прокурор Емил Александров, на 16.06.2014 г. Главният разследващ полицай при ОД на МВР-Монтана Анна Янкова настоява за допълнителна експертиза: “... експертите препоръчват консултиране със специалист по медицинска химия за определяне на здравния риск при еднократно поглъщане на 1 грам хвост при установения минерален и химически състав.” Г-жа Анна Янкова допълва: “Изпратени са писма до МБАЛ-Монтана, Диагностично-консултативния център, индивидуалните и групови практики в гр. Монтана, Районната здравна инспекция, Районния център по здравеопазване, Районната здравно-осигурителна каса, Регионалния комитет на Българския лекарски съюз, с които е изискана подробна статистика за броя на регистрираните заболявания за гр. Монтана от респираторен, белодробен, алергичен и от общ характер за периода 01.09.2013 г. до момента, в сравнителен аспект със същия период на 2012-2013 г. До момента е получен отговор само от МБАЛ-Монтана.” И още настоява Главният разследващ полицай: “Изпратено е искане до МОСВ за замерване на запрашеност на въздуха, ... за замерването е необходимо времето да бъде сухо, а не влажно и дъждовно.” Защото в направената експертиза има признание: “Не сме специалисти по замърсяване на въздуха.”, като ние разкрихме и значим порок на експертизата – липсва оценка на въздействието на вложения хвост върху подземните води.

     Този стриктен доклад завършва с очакване на указания за: “... необходимостта от провеждане на други действия по разследването и процесуално-следствените действия”, но ЗА ЖАЛОСТ с постановление от следващия ден, 17.06.2014 г., Районният прокурор Емил Александров като наблюдаващ разследването, приема експертизата и указва: “предприемане на действия по приключване на досъдебното производство.” И МВР изпълнява!!! – само 2 дни след исканията си за продължаване, с писмо 15707 от 18.06.2014 г. от ОД на МВР се дава мнение за прекратяване на наказателното производство.

     КОЙ ще премахне 15-те хиляди тона насипан хвост, увредили почвата в Монтана(видно от арсена в 18-те проби), когато чл. 42, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е категоричен: “Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предхождащо увреждането”. Според постановлението за прекратяване на наказателното производство от 24.06.2014 г. на Районния прокурор, цялото деяние е от “неизвестен извършител” ... навярно марсианци са работели по проекта в Монтана.
     КОЙ ще отговори на въпроса – да очакваме ли “ненаказаните” немарсианци да възобновят влагането на договорените още 85 000 тона хвост от чипровските мини, закупувани по един лев, а отчитани пред Европейския съюз по проекта за 17 лева! Това е безмерната алчност на олигархичните кръгове(мафия) около кмета Златко Живков за печалба от един милион лева за няколко месеци, при което животът и здравето на всеки гражданин в 40-хилядния град Монтана се калкулира на около 25 лева.
 




     Уважаеми господин Цацаров,
     Прокуратурата в гр. Монтана бе сезирана от нас на 01.10.2013 г. В сухите 4 месеца от август до ноември 2013 г. и дългите сухи периоди до март 2014 г., гр. Монтана бе покрит от гъста мъгла с фините прахови частици на хвоста, за което биха свидетелствали всички почтени съграждани. Отговорните институции не назначиха исканото от нас няколкократно и писмено, прахово замерване с мобилна станция – което не стана и по време на досъдебното производство.
     Това конкретно бездействие повече от 9 месеци на институциите, в това число и на Прокуратурата, води до извода за ЗАВИСИМОСТИ(мафия), поради което НАСТОЯВАМЕ да ревизирате всички  нива на подчинената Ви прокуратура в гр. Монтана и да постановите бързо и обективно продължаване на процесуално-следствените действия по прекратеното досъдебно производство, като възложите действията на Специализираната прокуратура.
     В случай на Ваш отказ, ще поискаме Вашата оставка като морален акт, защото сте длъжен да осъществявате вменените Ви конституционни и законови задължения, за който случай в Монтана Ви бяхме сезирали няколкократно, за последен път на 30.06.2014 г.
     НАСТОЯВАМЕ за оставката на Районния прокурор в Монтана Емил Александров.

     Уважаеми господин Йовчев,
     ПРЕДЛАГАМЕ за проявена доблест при изпълнение на служебните задължения по ДП 12/2014 по описа на ОД на МВР-Монтана, да наградите Главния разследващ полицай в Монтана Анна Янкова.